Saltar apartados

ARA groups

grups alt rendiment acadèmic

Els grups d’alt rendiment acadèmic (ARA) pretenen reforçar el potencial de l’alumnat més destacat des de l’inici dels estudis universitaris oferint-li part de la docència en anglès, així com una sèrie d’ajudes i suports per a la seua formació. Amb aquest objectiu principal, la Universitat d’Alacant i la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana posaran en marxa el pròxim curs acadèmic grups ARA en les següents titulacions:

 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)
 • Grau en Biologia
 • Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE)
 • Grau en Dret
 • Grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria en Informàtica
 • Grau en Mestre en Educació Primària
 • Grau en Turisme

Característiques dels grups ARA

Els grups d'alt rendiment acadèmic, els grups ARA, tenen les característiques següents:

 • Mínim de 100 estudiants en el primer curs de titulació.
 • Com a mínim el 50% de la docència de crèdits bàsics o obligatoris de la titulació s'hauran d'impartir en anglès.
 • L'alumnat que integre un grup ARA haurà d'acreditar coneixements de llengua anglesa equivalents al nivell B2, o adquirir el compromís d’acreditar-los a la finalització del curs 2021-22.

¿Quins avantatges ofereix a l'alumnat pertànyer a un grup ARA?

Els avantatges de formar part d'un grup ARA es poden resumir en les següents:

 • Menció d'aquesta pertinença en el Suplement Europeu al Títol.
 • Criteri preferent per a l'obtenció d'ajudes de viatge per a l'aprenentatge d'idiomes.
 • Criteri preferent per a accedir a ajudes per a la formació del personal investigador en les diferents modalitats.
 • Criteri preferent per a borses Erasmus.

¿Què he de fer per a formar part d'un grup ARA?

L'alumnat que vulga rebre docència en un grup ARA haurà de sol·licitar-la en el moment de formalitzar la matrícula. S'hi valorarà l'expedient acadèmic i el coneixement acreditat d'anglès.

En cada curs acadèmic podran produir-se baixes i noves incorporacions.

Mesures de reconeixement per al professorat

La Universitat reconeixerà al professorat, la impartició de docència en grups ARA, com a mèrit preferent per a ser pres en consideració com a tutor per a l'assignació d'ajudes de formació de personal investigador.


El fet d'impartir docència en grups ARA constarà en el Pla d'Ordenació Docent, i s'expedirà certificació sobre aquest tema, amb finalitats d'acreditació o reconeixement de la carrera professional.

 

Accions de suport als grups ARA


Per a l'alumnat:

La Universitat d’Alacant organitzarà i facilitarà l’assistència de l’alumnat a conferències, col·loquis i altres activitats acadèmiques en llengua anglesa en relació amb temes d’interès per a la seua formació.


Per al professorat:

La Universitat d'Alacant facilitarà l'obtenció del nivell d'anglès al professorat que ho sol·licite a través de la prova corresponent organitzada pel Centre Superior d'Idiomes, i els cursos de formació orientats a aquest efecte.

Així mateix, la Universitat organitzarà tallers en relació amb la impartició de la docència en llengua anglesa per al professorat interessat.

Els professors disposaran d'especialistes de suport a l'organització/impartició de la docència en llengua anglesa. També comptaran amb ajuda per a la correcció de guies docents, materials docents i exàmens en anglès.

 

Més informació

 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) (Va-Es-En)
 • Grau en Biologia (Va-Es-En)
 • Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) (Va-Es-En)
 • Grau en Dret (Va-Es-En)
 • Grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació (Va-Es-En)
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Va-Es-En)
 • Grau en Mestre en Educació Primària (Va-Es-En)
 • Grau en Turisme (Va-Es-En)

Languages Service


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
Edificio Germán Bernácer
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/llenguesua

Facebook: http://facebook.com/llenguesua

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464