Saltar apartados

Revisió del text després de traduir-lo amb Apertium

No podem considerar com a definitiu el text resultant de la traducció amb Apertium. Convé passar el verificador ortogràfic (que ens ajuda a solucionar els errors de picatge o d'ortografia que puguem haver tingut) i, sobretot, hem de revisar una sèrie d'aspectes amb especial atenció:

1. Adjectius

2. Relatius

3. Paraules concretes

4. Perífrasis d'obligació

5. Noms propis i cognoms

 

1. Adjectius

Quan passem un text per un traductor automàtic, el programa no pot establir les relacions entre paraules que nosaltres trobem naturals. Si llegim una frase com «la cuenta indicada no sirve», tots tenim clar que indicada modifica cuenta. Els traductors, sempre que nom i adjectiu vagen seguits, també identificaran aquesta relació. En canvi, si hi intercalem algun element, el programa no farà el lligam correcte:
original La cuenta que viene indicada no sirve
Apertium El compte que ve indicada no serveix
correcta El compte que ve indicat no serveix

Per tant, sempre hem de revisar que els adjectius concorden amb els substantius que modifiquen.

Aneu amb compte amb els substatius següents, que canvien de gènere. Vigileu els adjectius que els acompanyen perquè tinguen el mateix gènere.

castellà   valencià  
amparo m empara f
análisis m anàlisi f
calor m calor f
diente m dent f
desfile m desfilada f
destrozo m destrossa f
encendido m encesa f
escalope m escalopa f
esplendor m esplendor f
estrado m estrada f
estreno m estrena f
icono m icona f
maratón m marató f
marjal m marjal f
oído m oída f
olor m olor f
sudor m suor f
resto m resta f
síndrome m síndrome f
afueras f afores m
alargadera f allargador m
bacteria f bacteri m
cuenta f compte m
corriente f corrent m
deuda f deute m
costumbre f costum m
duda f dubte m
señal f senyal m
ventaja f avantatge m
pendiente f pendent m

 

2. Relatius

a. Referència a un element de la frase: Cal revisar amb molta atenció els relatius dels textos. Els programes de traducció automàtica o assistida no poden discernir la paraula de la frase anterior a què fan referència els relatius. Aquesta referència només la podem fer, de moment, les persones.

original La cuenta a la cual hace referencia la factura no es correcta (cual fa referència a cuenta i, per tant, és femení).
Apertium El compte a la qual fa referència la factura no és correcta.
correcta El compte al qual fa referència la factura no és correcte (qual fa referència a compte i, per tant, és masculí).

 

b. La traducció de cuyo: El pronom cuyo del castellà és molt difícil de traduir per a les màquines. Quan fem la revisió, hem d'intentar buscar alternatives que ens estalvien l'ús de pronoms relatius.

original Se creó un Vicedecanato de Promoción y Calidad Docente cuyo cometido ha sido emprender acciones...
Apertium Es va crear un Vicedeganat de Promoció i Qualitat Docent la comesa de la qual ha estat emprendre accions...
correcta Es va crear un Vicedeganat de Promoció i Qualitat Docent amb la comesa d'emprendre accions / Es va crear un Vicedeganat de Promoció i Qualitat Docent la comesa del qual ha sigut emprendre accions...

 

3. Paraules concretes

Els traductors automàtics no són capaços d'identificar el significat d'una paraula. Per tant, quan entropessen amb una paraula que pot tenir dos sentits diferents (polisèmica: sueño) i, per tant, dues traduccions diferents, o que pot correspondre a dues paraules que s'escriuen igual (homònimes: creo, de crear i de creer) i, per tant, també dues traduccions diferents, el traductor automàtic tria per defecte sempre la mateixa.

Quan revisem el text hem d'anar amb compte amb aquestes paraules:

Castellà Trad. 1 Trad. 2
pasa pansa passa
creo cree crec
qué què quin
regla regla regle
hoja fulla full
dicho dit dita
solo solament sol
tarde tarde tarda
uno un unisc
empleo ocupació use/ocupe
seguro segur assegurança

 

4. Perífrasis d'obligació 

Un altre punt que els traductors automàtics no resolen bé són les perífrasis d'obligació. Això implica que haurem de revisar el text atentament.

Tener que+inf.: La perífrasi «tener que+inf.» no es resol bé si entre tener i que hi ha algun element. Per tant, haurem de corregir-la per «haver de+inf.».

original

El presidente tiene, antes de las 12, que aprobar el presupuesto
Apertium El president , abans de les 12, que aprovar el pressupost
correcta El president ha d'aprovar el pressupost abans de les 12 / El president, abans de les 12, ha d'aprovar el pressupost

 

5. Noms propis i cognoms 

Cal revisar els noms propis que apareixen en el text. El traductor automàtic no els sap identificar i també els tradueix.

original Rodrigo Rato
Apertium Rodrigo Estona
UA Rodrigo Rato

 

original Pepita Creus
Apertium Llavor Creus
UA Pepita Creus

Assessorament SL


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
Edificio Germán Bernácer
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464