Saltar apartados

drets lingüístics

  • Marc general

- Constitució espanyola. Feu clic ací
- Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Feu clic ací
- Llei 4/1983 sobre l'ús i ensenyament del valencià. Feu clic ací
- Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Feu clic ací
- Text refós de la Llei de la funció pública valenciana. Feu clic ací .
- Decret 33/1999 del Govern valencià que aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal comprès en l'àmbit d'aplicació de la Llei de la funció pública valenciana. Feu clic  ací
- Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (2001). Feu clic ací
- Pla d'acció sobre l'aprenentatge d'idiomes i la diversitat lingüística.

  • Normativa interna UA

- Estatut de la Universitat d'Alacant (2012). Feu clic ací
- Pla Pluriennal de Política Lingüística de la Universitat d'Alacant per a les Llengües Oficials (2011). Feu clic ací
- Pla de Normalització Lingüística de la Facultat d'Educació. Feu clic ací

- Comissió de Política Lingüística (2013). Fes clic  ací

- Pla de Política Lingüística de la Universitat d'Alacant (2013). Fes clic  ací

  • Acords i resolucions UA

- Resolució de la Gerència sobre l'obligatorietat d'editar bilingües els impresos (16/12/1987). Feu clic ací
- Resolució de la Gerència sobre la possibilitat de fer exclusivament en valencià els impresos (24/01/1990). Feu clic ací
- Resolució rectoral sobre mesures per a l'extensió de l'ús del valencià a la UA (05/04/1990). Feu clic ací
- Resolució del Consell Social de la UA sobre la capacitació lingüística dels estudiants universitaris (04/07/2002) . Feu clic ací
- Resolució del gerent de la UA sobre el manteniment de les pàgines web oficials de la Universitat d'Alacant en les dues llengües oficials (27/03/2004). Feu clic ací
- Barem dels concursos de provisió de treball en la UA (15/07/2004). Feu clic ací . - Taula d'equivalències dels certificats de coneixements de valencià de la UA (25/02/2010). Feu clic ací  
- POI. Feu clic ac

  • Normativa implantació noves titulacions

- Normativa de la UA per a la implantació de títols de grau. Feu clic ací

  • Normativa universitats valencianes

- Universitat Miguel Hernández d'Elx
- Universitat Politècnica de València. Feu clic ací

  • Més legislació lingüística

- Bibiloni - Legislació lingüística

Language Policy


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
Edificio Germán Bernácer
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464