Saltar apartados

Validesa dels certificats de valencià de la Universitat d'Alacant

 

Els certificats del Servei de Llengües es poden aportar com a mèrits en les contractacions, les oposicions i els concursos de trasllat dins de la UA i en  les diferents administracions públiques de l’àmbit lingüístic.

Tant la Generalitat Valenciana com la de Catalunya reconeixen els certificats expedits per la Universitat d'Alacant. Quant al Govern Balear, el reconeixement és exprés només pel que fa a l'àmbit docent; en altres àmbits (sanitat, justícia, administració general, etc.) cal de demanar una resolució de convalidació o homologació a la Direcció General de Política Lingüística (tel. 971 78 46 14) que, en la majoria de casos, és estimatòria.

Les universitats valencianes han signat un conveni d’homologació en què s’estableixen les condicions perquè els certificats que expedeixen siguen reconeguts entre aquestes i també per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) de la Generalitat Valenciana. En el marc d’aquest conveni, s’ha creat la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions del Coneixements de Valencià (CIEACOVA) que és l’encarregada d’elaborar i publicar el catàleg de certificats d’acreditació de competència lingüística emesos per les universitats signats, i que es poden expedir en el marc del conveni.

Segons l´Ordre de 2 de març de 2017 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat valenciana, els certificats de valencià de la UA inclosos en el catàleg de la CIEACOVA són equivalents als de la JQCV. La superació de les proves d'acreditació de coneixements de valencià de la UA comportarà l'expedició d'un certificat de la Universitat d'Alacant que és equivalent a tots els efectes al de la JQCV. 

Languages Service


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
Edificio Germán Bernácer
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/llenguesua

Facebook: http://facebook.com/llenguesua

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464