Saltar apartados

Validesa dels certificats de valencià de la Universitat d'Alacant

 

Els certificats del Servei de Llengües es poden aportar com a mèrits en les contractacions, les oposicions i els concursos de trasllat dins de la UA i en  les diferents administracions públiques de l’àmbit lingüístic.

Tant la Generalitat Valenciana com la de Catalunya reconeixen els certificats expedits per la Universitat d'Alacant. Quant al Govern Balear, el reconeixement és exprés només pel que fa a l'àmbit docent; en altres àmbits (sanitat, justícia, administració general, etc.) cal de demanar una resolució de convalidació o homologació a la Direcció General de Política Lingüística (tel. 971 78 46 14) que, en la majoria de casos, és estimatòria.

Les universitats valencianes han signat un conveni d’homologació en què s’estableixen les condicions perquè els certificats que expedeixen siguen reconeguts entre aquestes i també per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) de la Generalitat Valenciana. En el marc d’aquest conveni, s’ha creat la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions del Coneixements de Valencià (CIEACOVA) que és l’encarregada d’elaborar i publicar el catàleg de certificats d’acreditació de competència lingüística emesos per les universitats signats, i que es poden expedir en el marc del conveni.

Segons l’acord de la Comissió d’homologacions del Ple de la JQCV, els certificats de valencià de la UA inclosos en el catàleg de la CIEACOVA són equivalents als de la JQCV. La superació de la prova d’acreditació de coneixements de valencià de la UA comportarà l’expedició d’un certificat de competències que, des de 2010, és equivalent al de la JQCV. Per tant, les persones que hagen superat la prova després de 2009 tenen dret a l’expedició del certificat de la JQCV, excepte en el cas del nivell B2 (Intermedi), que no és equivalent a cap certificat de la JQCV.

Des de juny de 2015, la JQCV envia –mitjançant un correu electrònic–  l'accés al certificat digital a les persones que resulten aptes en les convocatòries realitzades.

Languages Service


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
Edificio Germán Bernácer
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464