Saltar apartados

PLAN DE ACREDITACIÓN LINGÜÍSTICA_gener 2021

 

Com solicitar l'incorporació de l'acreditació lingüístiva a l'expedient acadèmic?

  • Sol·licitud a través d’UACloud > eAdministració > Tràmits > Acadèmics > Acreditació de competències lingüístiques a la qual cal adjuntar el certificat escanejat.

L'aumnat haurà de presentar l'original de les certificacions de llengües en la Secretaria de Llengües, de manera presencial, amb una solicitud de CITA PRÈVIA.

Què és el Pla d’Acreditació Lingüística?

La Universitat d’Alacant posa el Pla d’Acreditació Lingüística a disposició de totes les persones que formen part de la comunitat universitària (alumnat, PAS i PDI), perquè aquestes puguen incorporar al seu expedient (acadèmic o de formació) els certificats i els títols que acrediten un nivell de llengua, tant en valencià com en llengües estrangeres.

Per a què em serveix acreditar els nivells de llengua?

Si ets alumne o alumna, necessites acreditar el coneixement de llengües per a:

  • Presentar el treball de fi de grau: tot l’alumnat de grau ha d’acreditar el B1 en una llengua estrangera per a poder ser avaluat del TFG.
  • Accedir a programes de mobilitat (B1 o B2, depenent de la convocatòria).

A més, en determinats graus pots cursar un itinerari de docència per a l’obtenció del nivell C1 de valencià, requisit per a poder presentar-te a oposicions del sistema educatiu docent valencià i d’altres administracions.

Si ets PAS o PDI, necessites acreditar els coneixements de llengües per a:

  • Aportar-los en les convocatòries de la UA per a la selecció de PAS o PDI.

A més, el PDI que imparteix docència en valencià o llengües estrangeres ha d’acreditar el nivell C1 de valencià, i en cas d'altres llengües, el nivell B2. També es considera habilitat el professorat que va obtenir el reconeixement que recollia la disposició transitòria primera del PIVALD (BOUA 30/06/2017 i BOUA 30/09/2013).

Sóc alumne o alumna de la UA

Com acredite el meu nivell de valencià o llengües estrangeres?

Segons les normatives de la UA sobre acreditació de valencià (BOUA 17/04/2019) i llengües estrangeres (BOUA 29/09/2020), hi ha diverses maneres d’obtenir aquesta acreditació. De forma esquemàtica, la normativa recull aquestes opcions:

1. Certificats de Valencià del Servei de Llengües (SL) i els recollits en la taula d’equivalències de la UA (s'ha de sol·licitar en UACloud > CV)

2. Certificats de llengües estrangeres de la UA i els recollits en la taula d'equivalències de la UA (si no apareix en el teu expedient acadèmic, s'ha de sol·licitar en UACloud > CV)

Si vols presentar el TFG o sol·licitar un programa de mobilitat, però no tens cap de les certificacions anteriors, també pots acreditar internament un nivell de llengua cursant assignatures:

3. Assignatures de llengua de la UA (ja estan incorporades en UACloud > CV)

4. Assignatures impartides en llengua no oficial en la UA (una vegada cursada, aprovada i l'acta tancada s'incorporan automaticament al teu expedient acadèmic). Si són d’una universitat estrangera, cal que els crèdits estiguen incorporats al teu expedient i que sol·licites l'acreditació en UACloud > CV:

  • Nivell B1 (12 crèdits)
  • Nivell B2 (24 crèdits)

5. S'acreditaran automàticament els certificats ACLES emesos per la UA i les assignatures cursades a la UA en llengua estrangera. No cal fer cap sol·licitud. 

En cas de dubtes ode una incidència, has de posar-te en contacte amb la Secretaria de Llengües.

Estudie un grau i curse un itinerari per a l’obtenció del Certificat de Capacitació o Diploma de Mestre

S'estableix de termini fins a l'11 de febrer de 2021 (segons la disposició transitòria primera de l'Ordre 3/2020) perquè pugues registrar el certificat corresponent a l’itinerari per a l’obtenció del Certificat de Capacitació o Diploma de Mestre.

Si finalitzes el grau i l'itinerari abans d'aquesta data, podràs registrar el teu certificat. Després d'aquesta data, el registre del Certificat de Capacitació i Diploma de Mestre es tancarà.

Pots consultar la valoració d'aquests certificats en la nostra pàgina sobre Capacitació i Diploma de Mestre.

Sóc PAS o PDI de la UA

Com acredite els meus nivells de llengua?

Segons les normatives de la UA sobre acreditació de valencià (BOUA 17/04/2019) i llengües estrangeres (BOUA 29/09/2020), hi ha diverses maneres d’obtenir aquesta acreditació:

1. Certificats de Valencià del Servei de Llengües (SL) i els recollits en la taula d’equivalències de la UA (s'ha de sol·licitar en UACloud > CV)

2. Certificats de llengües estrangeres de la UA i els recollits en la taula d'equivalències de la UA (si no apareix en el teu expedient acadèmic, s'ha de sol·licitar en UACloud > CV)

Consulta en el teu perfil d’UACloud (Expedient personal > Formació) el nivell de llengua que hi tens reconegut.

Si vols incorporar algun certificat d'idiomes al teu expedient, envia per registre una còpia acarada del certificat al Servei de Selecció i Formació. Comprova que són certificats reconeguts en les normatives d’acreditació (valencià i llengües estrangeres) de la Universitat d’Alacant. Si tens algun dubte, posa’t en contacte amb la Secretaria de Llengües: servei.llengues@ua.es.

 

Languages Service


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
Edificio Germán Bernácer
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/llenguesua

Facebook: http://facebook.com/llenguesua

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464