Saltar apartados

Language accreditation for UA academic staff

El professorat que imparteix docència en la UA en una llengua diferent del castellà ha d’acreditar, com a mínim, el nivell C1 en valencià i el B2 en llengua estrangera. No es podrà assignar docència en valencià o en llengua estrangera a qui no tinga incorporada aquesta acreditació lingüística en el seu expedient.

Consulteu en el vostre Campus Virtual el nivell de llengua que teniu reconegut (expedient personal > formació).

Si voleu incorporar algun certificat d'idiomes al vostre expedient envieu una còpia acarada del certificat a la Unitat de Formació i Internacionalització del PAS del Servei de Selecció i Formació (model de sol·licitud). Comproveu que són certificats reconeguts en la Normativa de la Universitat d’Alacant:

El professorat que va obtenir el reconeixement que recollia la disposició transitòria primera del PIVALD anterior (BOUA 30/09/2013) té reconeguda aquesta acreditació internament. Si teniu algun dubte, poseu-vos en contacte amb el Servei de Llengües (ext. 3669).

 

Languages Service-Secretary's Office


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
Edificio Germán Bernácer
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464