Saltar apartados

Revistes d'arts i humanitats

Generals

Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica  (ISSN 1130-4235)
Revista coeditada per l'Agrupació Borrianenca de Cultura i la Universitat Jaume I. En els seus inicis va ser miscel·lània, però ara és monogràfica; p. ex.: l'edició del 2011 fou Psicologia positiva. Millora de la qualitat de vida per mitjà de la Psicologia (des de 1990).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Canelobre  (ISSN 0213-0467)
Revista de l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, de la Diputació Provincial d'Alacant.
En els inicis era miscel·lània, però ara es publica en volum monogràfic (des de 1984).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Digithum: revista digital d'humanitats  (ISSN electrònic 1575-2275)
Publicació electrònica dels estudis d’Humanitats i Filologia de la Universitat Oberta de Catalunya que difon d’articles sobre les transformacions en l’era digital dels objectes d’estudi de les humanitats i les ciències socials i les aplicacions de les TIC en l’estudi (des de 2004)
( versió digital


Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Ex novo: revista d'història i humanitats  (ISSN 1699-1826) 
Revista de continguts històrics i humanístics que edita l'Associació Comitia Rei Novae, formada per alumnes i exalumnes de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (des de 2005)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Mirmanda: revista de cultura  (ISSN 1957-0201)
Revista que s'ocupa d'aspectes relacionats amb el món del pensament i la cultura en general feta a partir del nord de Catalunya (Catalunya del Nord, Empordà, Cerdanya, etc.) (des de 2006).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Revista de Catalunya  (ISSN 0213-5876)
Revista d'assaig estructurada en seccions, que recullen textos que van des de l'especulació teòrica fins a l'anàlisi i la crítica de la realitat cultural, social, històrica, política, econòmica i científica, sense deixar la literatura, les arts plàstiques, el teatre, el cinema o la música. A més dels assaigs, publica cròniques, comentaris crítics, ressenyes bibliogràfiques i altres textos que en faciliten la funció informativa seriosa (des de 1924).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Serra d'Or  (ISSN 0037-2501)
Revista mensual, editada per Publicacions de l'Abadia de Montserrat, que tracta un espectre de temes molt ampli (religió, política, disseny, arquitectura i urbanisme, economia, arts plàstiques, cinema, teatre, llengua, literatura, etc.) (des de 1955).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Art

Artnodes  (ISSN 1695-5951)
Revista digital de la Universitat Oberta de Catalunya que té per objecte l'anàlisi de les interseccions entre l'art, la ciència i la tecnologia (des de l'any 2002).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi  (ISSN 1133-0341)
Òrgan de difusió d'aquesta acadèmia (des de l'any 1986).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya  (ISSN 1133-6455)
Publicació de caràcter científic, de periodicitat anual, sobre història de l'art i museologia (des de 1993).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

e-artDocuments  (ISSN 2013-6277)
Revista digital del Grup de Recerca 'Tresors, Marxants i Col·leccions: El diàleg artístic entre Espanya i Amèrica (1850-1955)' de la Universitat de Barcelona, amb l'objectiu de promoure la recerca en el camp del col·leccionisme d'objectes d’art, sobretot en les relacions artístiques entre Espanya i Amèrica (des de 2009).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Estudis Escènics  (ISSN 0212-3819)
Revista acadèmica de l'Institut del Teatre i de les seues escoles superiors de teatre i dansa (des de 1957).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Filmhistoria online  (ISSN 2014-668X)
Revista dedicada a l'estudi i la difusió de les relacions entre la història i el Cinema. Editada primer en paper (1991-2000) amb el títol Film-historia, des de 2001 va passar al sistema digital.

 
Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Forma: revista d'estudis comparatius. Art, literatura, pensament  (ISSN electrònic 2013-7761)
Revista creada i gestionada per estudiants del Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament i del Doctorat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra (des de 2009).
( versió digital


Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Millars: Espai i història  (ISSN 1132-9823)
Revista anual de la UJI que recull aportacions sobre geografia, història i història de l'art (des de l'any 1981)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Observar  (ISSN electrònic 1988-5105)
Revista electrònica promoguda per l'Observatori sobre la Didàctica de les Arts (ODAS) de la Universitat de Barcelona amb la finalitat de publicar articles d'investigació originals sobre art i la seua didàctica (des de l'any 2007).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Sonograma Magazine  (ISSN electrònic 1989-1938)
Revista trimestral de pensament musical i difusió cultural en línia (des de 2008).
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Temes de disseny  (ISSN 0213-6023)
Revista que publica l'Escola de Disseny Elisava, centrada en el debat en torn del disseny i la seua vinculació amb la tecnologia, la comunicació, la cultura i l'economia. Edició trilingüe (català, castellà, anglès) (des de 1986).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Educació i didàctica

Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna  (ISSN 1138-3194)
Publicació semestral de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull (des de 1997).
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Apunts. Educació física i esports  (ISSN 0214-8757 / ISSN electrònic 2014-0983)
Revista científica impulsada per l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (des de l'any 2010).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura  (ISSN 1133-9845)
Revista trimestral que té l'objectiu de proporcionar informació útil per a la pràctica docent i per a l'autoformació del professorat (des de 1994)
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Educació i Història: revista d'història de l'educació  (ISSN electrònic: 2013-9632 - ISSN paper: 1134-0258)
Revista semestral especialitzada en estudis sobre l'educació des d'una perspectiva històrica, de la Societat d'Història de l'Educació dels Països de la Llengua Catalana, filial de l'Institut d'Estudis Catalans (des de 1994).
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Educació social: revista d'intervenció socioeducativa  (ISSN 1135-805X)
Educació social vol contribuir a la reflexió teòrica, al debat metodològic i a l'intercanvi d'experiències en el camp de l'educació social, no tan sols des d'una perspectiva professional sinó també acadèmica i científica (des de 1994).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Educar  (ISSN 0211-819X)
Revista monogràfica semestral sobre temes d'educació, enfocats des de la perspectiva multidisciplinària de les ciències de l'educació. Tant pel llenguatge com pel tractament dels temes, és destinada a lectors universitaris i a educadors profesionals en general (des de 1982).
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Guix: Elements d'Accio Educativa  (ISSN 0213-8581)
Revista mensual que proporciona informació útil per a la pràctica docent sobre la didàctica general. Fomenta una actitud investigadora sobre la pràctica educativa i informa sobre nous recursos i propostes en el camp de l'ensenyament  (des de 1977).
Integra aquests suplements: Guix dos (ISSN 1579-9336), Guix TIC (ISSN 1579-9344) i Guix gestió (ISSN 1579-9352).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Guix d'Infantil  (ISSN 1577-5623)
Revista bimestral que desenvolupa una tasca divulgativa entre el professorat d'educació infantil. És una eina professional de coneixement, comunicació i acció, que permet estar al dia i resoldre els problemes pràctics i teòrics a l’aula (des del 2001).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Infància a Europa  (ISSN 1578-4886)
Revista semestral que es publica simultàniament en 15 llengües per tot Europa, amb l'objectiu de ser una font important d'informació, de reflexió i d'inspiració sobre nous desenvolupaments i noves iniciatives per millorar les vides dels infants (des de 2000).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorialObservar  (ISSN electrònic 1988-5105)
Revista electrònica promoguda per l'Observatori sobre la Didàctica de les Arts (ODAS) de la Universitat de Barcelona amb la finalitat de publicar articles d'investigació originals sobre art i la seua didàctica (des de l'any 2007).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Revista d'Innovació Docent Universitària  (ISSN 2013-2298)
Publicació destinada a la comunitat universitària, que pretén donar a conèixer aquelles experiències d'innovació i millora docent en l'àmbit universitari (des de 2009).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Revista d'Innovació i Recerca en Educació (REIRE)  (ISSN electrònic 2013-2255)
Publicació electrònica de la Universitat de Barcelona dedicada a la consulta i difusió de la recerca educativa, especialment de la recerca sobre docència en els diferents nivells i àmbits educatius (des de 2008). 

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Suports: revista catalana d'educació especial i atenció a la diversitat  (ISSN 1138-4336)
Iniciativa del Departament d'Educació Especial de la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic. Cada número tracta a fons un tema. El plantejament es fa tant des de la perspectiva de reconeguts especialistes en la matèria com de professionals de la comunitat educativa del nostre país (des de 1997).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Viure en família  (ISSN 2013-8504)
Revista bimestral que tracta de tot allò que interessa a les famílies i a tothom qui viu amb nens i nenes de qualsevol edat, des de l'embaràs fins a la preadolescència. Temes permanentment actualitzats relatius a salut, alimentació, educació, psicologia, etc. (des de 2010).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Ètica

Bioètica & debat  (ISSN 1579-4857 / ISSN electrònic 2013-1313)
Revista quadrimestral de l'Institut Borja de Bioètica (Universitat Ramon Llull) que impulsa el debat entorn de totes les qüestions ètiques generades pel desenvolupament i l'aplicació de les ciències de la vida i les ciències de la salut (des de 1995).
( versió digital ).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Revista de bioética y derecho  (ISSN 1886-5887)
Publicació quadrimestral de la Universitat de Barcelona que debat sobre temes de bioètica en relació amb la salut, la seguretat, les noves tecnologies, el medi ambient, etc. Publiquen articles en  català, castellà, francès, anglès, portuguès i italià (des de 2004).
( versió digital ).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Filosofia

Anuari de la Societat Catalana de Filosofia  (ISSN 1130-4383 / ISSN electrònic 2013-9543)
Òrgan d'expressió de la Societat i dels seus grups de treball (des de 1988, tot i que el 1r núm. és de 1923).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Astrolabio  (ISSN electrònic 1699-7549)
Revista internacional de filosofia, que publica articles i ressenyes (en català, castellà i anglès) de qualsevol àrea de la Filosofia (des de 2005, semestral).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Comprendre: Revista catalana de filosofia  (ISSN 1139-9759)
Publicació semestral de la Universitat Ramon Llull (des de l'any 1999).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Convivium: Revista de filosofia  (ISSN 0010-8235)
Centrada en la investigació filosòfica sobre autors i temes de consolidat nom universal. Admet treballs en qualsevol de les llengües llatines, en anglès o en alemany (des de 1956).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Lectora: revista de dones i textualitat  (ISSN 1136-5781)
Espai de debat i estudi dels encreuaments i matisos entre el feminisme i les diverses formes de textualitat dins la cultura. Publicació anual, impresa i digital, multilingüe (des de 1995).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Taula: quaderns de pensament  (ISSN 0214-6657)
Revista del Departament de Filosofia de la Universitat de Illes Balears que publica articles originals en  qualsevol llengua europea (des de 1982).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Geografia

Ar@cne: revista electrónica de recursos en internet sobre geografía y ciencias sociales  (ISSN electrònic 1578-0007)
Revista mensual que té l'objectiu central de publicar seleccions, anàlisi i crítiques de pàgines electròniques, llocs web i fonts digitals d'informació que sigen d'utilitat i rellevància per als científics socials en general i per als geògrafs, en particular (des de 1997)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Documents d'Anàlisi Geogràfica  (ISSN electrònic: 2014-4512 - ISSN paper: 0212-1573)
Documents d'Anàlisi Geogràfica abasta temes molt diversos. Hi tenen cabuda estudis d'anàlisi i de planificació del territori, treballs sobre població i sobre activitats socials i econòmiques, sobre medi físic i recursos naturals, i aportacions sobre epistemologia i metodologia en geografia (des de 1982).
( versió digital

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Papers de Turisme  (ISSN 0214-8201)
Publicació semestral centrada en la investigació en turisme des de múltiples disciplines. Dirigida especialment a acadèmics i investigadors, professionals del sector turístic, centres de documentació especialitzats en turisme, institucions dedicades a la planificació i gestió turística, empreses del sector i estudiants universitaris (des de 1989).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Revista Catalana de Geografia  (ISSN electrònic 1988-2459)
Revista digital de geografia, cartografia, fotogrametria, geodèsia, sistemes d'informació geogràfica i la resta de disciplines que formen les ciències de la Terra (des de 1978; en format electrònic des de 2007).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Treballs de la Societat Catalana de Geografia  (ISSN electrònic: 2014-0037 - ISSN paper: 1133-2190)
Revista acadèmica semestral de tota temàtica d'interès geogràfic. Publica textos inèdits resultat de la recerca de persones interessades en la geografia, així com de les conferències i actes realitzats a la Societat Catalana de Geografia, filial de l'IEC (des de 1984).
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Història

Actes d'història de la ciència i de la tècnica  (ISSN electrònic: 2013-9640 - ISSN paper: 2013-1666)
Revista internacional de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, dedicada a la història de la ciència, la medicina i la tecnologia des de l'antiguitat fins al present (des de 2008).
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Afers: fulls de recerca i pensament   (ISSN 0213-1471)
És una publicació semestral especialitzada en història i ciències humanes que aplega articles d’investigació i de síntesi. Cada número és monogràfic; el 70, per exemple, té el títol següent "Art, mercat i societat. Mil anys de relacions internacionals" (des de 1985).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Catalan Historical Review  (ISSN electrònic: 2013-4088 - ISSN paper: 2013-407X)
Revista editada per la Secció Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans i publicada en anglès i català. El seu objectiu és difondre internacionalment els grans temes de la història catalana, així com facilitar als estudiosos estrangers el coneixement del progrés de la historiografia als Països Catalans.
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Cercles: revista d'història cultural  (ISSN 1139-0158)
Publicació de monogràfics o números miscel·lanis dedicats a la història de la cultura i dels intel·lectuals a Catalunya, Espanya i Europa.

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Cota zero: revista d'arqueologia i ciència  (ISSN 0213-4640)

Plataforma editorial per a la divulgació de la recerca, la formació i el debat relacionats amb l'arqueologia científica. Cada número tracta un tema monogràfic d'actualitat amb articles d'investigadors de reconeguda vàlua internacional. Fora del tema central, hi ha els apartats «Col·laboracions especials» i «Notícies arqueològiques» (des de 1985).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Estudis d'Història Agrària  (ISSN 0210-4830)
Revista anual que té com a objectiu la investigació de la història del món rural en un sentit ampli interdisciplinari (des de 1978).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 


Ex novo: revista d'història i humanitats  (ISSN 1699-1826)
Revista de continguts històrics i humanístics que edita l'Associació Comitia Rei Novae, formada per alumnes i exalumnes de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (des de 2005)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


HMiC: història moderna i contemporània  (ISSN electrònic: 1696-4403)
Publicació electrònica anual de la Universitat Autònoma de Barcelona, de primer ordre en l'àmbit científic i en la difusió de la recerca històrica i historiogràfica d'època moderna i contemporània (des de 2003)
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorialImago temporis: medium Aevum  (ISSN 1888-3931)
Publicació anual que contribueix a la renovació en els estudis medievals, especialment referits als països de l'àrea del Mediterrani. S’hi apleguen treballs des de la perspectiva de la història, la literatura, la llengua, l'art, el pensament o qualsevol altre àmbit de recerca que s'apropi a analitzar l'edat mitjana (des de 2007)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Manuscrits: revista d'història moderna  (ISSN 0213-2397)
Revista anual del Departament d'Història Moderna i Contemporània. Disposa d'una sèrie pròpia de monografies sobre història moderna i historiografia (des de 1985).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Millars: Espai i història  (ISSN 1132-9823)
Revista anual de la UJI que recull aportacions sobre geografia, història i història de l'art (des de l'any 1981)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Recerques del Museu d'Alcoi  (ISSN 1135-2663)
Publicació anual que divulga els estudis referents a la prehistòria i l'arqueologia de les comarques centromeridionals valencianes, encara que no està tancada a altres disciplines com la paleontologia, l'etnologia, la museologia, la restauració, etc. (des de 1992)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Recerques: història, economia, cultura  (ISSN 0210-380X)
Revista catalana d'història de caràcter científic i de periodicitat semestral, que publica treballs d'investigació en història, ciències socials i humanitats referida a qualsevol àmbit i època. Editada en format electrònic per la Universitat Pompeu Fabra i en paper per Publicacions de la Universitat de València (des de 1970).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Llengua

Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura  (ISSN 1133-9845)
Revista trimestral que té l'objectiu de proporcionar informació útil per a la pràctica docent i per a l'autoformació del professorat (des de 1994)
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Caplletra  (ISSN 0214-8188)
Revista semestral de Publicacions de l'Abadia de Montserrat i l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. En els primers números, la temàtica  era miscel·lània, i actualment dedica cada volum a un tema monogràfic sobre llengua i literatura catalanes, amb una especial atenció a la cultura valenciana.
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Llengua & Literatura  (ISSN 0213-6554 - ISSN electrònic 2013-9527)
Revista anual que publica la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que aplega treballs, ressenyes i cròniques sobre activitats en aquest camp del coneixement (des de 1986).
( versió digital )
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

LSC– Llengua, societat i comunicació  (ISSN electrònic 1697-5928)
Revista anual que a preveu contribuir a un coneixement aprofundit dels fenòmens sociolingüístics i comunicatius del país per a facilitar un debat social informat i madur. Números monogràfics (des de 2004).
(versió digital)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Marges, Els  (ISSN 0210-0452)
Revista quadrimestral de llengua i literatura, d'alta cultura i al servei de la recerca universitària. Publica, doncs, estudis, notes i ressenyes, així com documents d'interès per a la història literària i cultural (des de 1974).
( versió digital )
Disponible en la Biblioteca de la UA


Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Llengua i literatura clàssica

Ítaca: Quaderns Catalans de Cultura Clàssica  (ISSN electrònic: 2013-9519 - ISSN paper: 0213-6643)
Revista anual de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans (des de 1985).
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Lingüística

Anuari de filologia. Estudis de lingüística  (ISSN electrònic: 2014-1408)
Revista de lliure accés que difon d'articles d'investigació i de ressenyes sobre temes relacionats amb la Lingüística. Els treballs es publiquen en qualsevol de les llengües en les que s'imparteix docència a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (català, espanyol, eusquera, gallec, grec, anglès, alemany, italià, francès, àrab, hebreu, neerlandès, suec, rus, polonès i turc). 

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Literatura

Aiguadolç, L'  (ISSN 1131-5105)
Revista de literatura de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta. Se centra especialment en números dedicats a un autor viu i poc treballat, amb entrevista, estudis monogràfics sobre aquest i algun text inèdit d'ell mateix, sense faltar les pàgines destinades a la creació, als llibres i a temes vinculats amb la comarca; per exemple, el número 39 (2011) té el títol següent Dossier: La Literatura Infantil i Juvenil al País Valencià (des de 1985)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclos a
Difusió i qualitat editorial


Anuari de filologia. Literatures contemporànies  (ISSN electrònic 2014-1416)
Revista que publica articles d'investigació i ressenyes literàries d'alt prestigi (amb accés obert) referides als segles XIX, XX i XXI. Els articles es publiquen en les llengües impartides a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (català, espanyol, èuscar, gallec, llatí, grec, anglès, alemany, italià, francès, àrab, hebreu, neerlandès, suec, rus, polonès, turc) (des de 2011).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes  (ISSN electrònic: 2014-1394)
Anuari internacional publicat en línia en accés obert. El seu objectiu és difondre l'alta qualitat dels treballs de recerca i revisions, incloent-hi articles i treballs monogràfics sobre autors i sobre la teoria de la literatura i de la llengua, especialment els centrats en els segles XIX, XX, i XXI. Els articles es publiquen en els idiomes que s'imparteixen a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (àrab, català, holandès, anglès, basc, francès, gallec, alemany, grec, hebreu, italià, llatí, polonès, rus, espanyol, suec i turc) (des de 2011)
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Anuari Verdaguer  (ISSN 1130-202X)
Publicació anual dedicada a promoure i difondre els estudis literaris del segle XIX en català així com les relacions amb altres literatures de l'entorn. Iniciativa promoguda per la Societat Verdaguer i Eumo Editorial, amb el suport de la Universitat de Vic. 

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura  (ISSN 1133-9845)
Revista trimestral que té l'objectiu de proporcionar informació útil per a la pràctica docent i per a l'autoformació del professorat (des de 1994)
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Arxiu de Textos Catalans Antics  (ISSN 0211-9811 / ISSN electrònic 2013-9535)
Publicació anual de l'Institut d'Estudis Catalans i la Facultat de Teologia de Catalunya destinat a l'edició, estudi i informació de textos catalans anteriors al segle XIX (des de 1982)
( versió digital )
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Assaig de Teatre  (ISSN 1134-7643)
Revista trimestral de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral  dedicada a l'estudi i l'anàlisi del teatre d'arreu del món en totes les seues formes (des de l'any 1994).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Caplletra  (ISSN 0214-8188)
Revista semestral de Publicacions de l'Abadia de Montserrat i l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. En els primers números, la temàtica  era miscel·lània, i actualment dedica cada volum a un tema monogràfic sobre llengua i literatura catalanes, amb una especial atenció a la cultura valenciana.
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Forma: revista d'estudis comparatius. Art, literatura, pensament  (ISSN electrònic 2013-7761)
Revista creada i gestionada per estudiants del Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament i del Doctorat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra (des de 2009).
( versió digital

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorialLlengua & Literatura  (ISSN 0213-6554 - ISSN electrònic 2013-9527)
Revista anual que publica la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que aplega treballs, ressenyes i cròniques sobre activitats en aquest camp del coneixement (des de 1986).
( versió digital )
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Marges, Els  (ISSN 0210-0452)
Revista quadrimestral de llengua i literatura, d'alta cultura i al servei de la recerca universitària. Publica, doncs, estudis, notes i ressenyes, així com documents d'interès per a la història literària i cultural (des de 1974).
( versió digital )
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Reduccions: Revista de Poesia  (ISSN 0214-8846)
Revista dedicada a la poesia, als aspectes que s'hi relacionen i a l'actualitat literària. Publica textos de la poesia actual i n'examina les tendències, però també inclou assajos sobre la poesia de tots els temps i publica textos inèdits d'autors coneguts (des de 1977).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Ull crític, L'  (ISSN 1138-4573)
L'Ull crític és una col·lecció de la Secció de Filologia francesa de la Universitat de Lleida que recull articles d'investigació sobre escriptors de llengua francesa contemporanis. Hi col·laboren destacats crítics i especialistes francesos actuals (des de 1989)  

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Traducció

1611: revista d’història de la traducció  (ISSN 1988-2963)
Publicació que s'interessa en la història de la traducció del món hispànic històric (obres àrabs i hebrees dels segles IX i X) o actual (traduccions entre castellà i català) 

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorialDoletiana: revista de traducció, literatura i arts  (ISSN 1988-3366)
Plataforma oberta al debat i a la transmissió d'investigacions vinculades amb la traducció, l'escriptura i les teoritzacions afins, des d'una perspectiva plural. Compta amb un comitè científic internacional (des de 2007).
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

a

Anuario de la Sociedad Catalana de Filosofía (ISSN 1130-4383 / ISSN electrónico 2013-9543)
Órgano de expresión de la Sociedad y de sus grupos de trabajo (desde 1988, a pesar de que el 1r núm. es de 1923).
Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

Astrolabio (ISSN electrónico 1699-7549)
Revista internacional de filosofía, que publica artículos y reseñas (en catalán, castellano e inglés) de cualquier área de la Filosofía (desde 2005, semestral).
Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

Comprender: Revista catalana de filosofía (ISSN 1139-9759)
Publicación de la Universitat Ramon Llull (desde el año 1999, semestral).
Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

Convivium: Revista de filosofía (ISSN 0010-8235)
Centrada en la investigación filosófica sobre autores y temas de consolidado nombre universal. Admite trabajos en cualquier de las lenguas latinas, en inglés o en alemán (desde 1956)
Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Lectora: revista de mujeres y textualidad (ISSN 1136-5781)
Espacio de debate y estudio de los cruces y matices entre el feminismo y las diversas formas de textualidad dentro de la cultura. Publicación anual, imprimida y digital, multilingüe (desde 1995)
Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

Mesa: cuadernos de pensamiento (ISSN 0214-6657)
Revista del Departamento de Filosofía de la Universidad de Islas Baleares que publica artículos originales en cualquier lengua europea (desde 1982).
Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

Geografía


Ar@cne: revista electrónica de recursos en internet sobre geografía y ciencias sociales (ISSN electrónico 1578-0007)
Revista mensual que tiene el objetivo central de publicar selecciones, análisis y críticas de páginas electrónicas, lugares web y fuentes digitales de información que sigen de utilidad y relevancia para los científicos sociales en general y para los geógrafos, en particular.

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Documentos de Análisis Geográfico (ISSN electrónico: 2014-4512 - ISSN papel: 0212-1573)
Documentos de Análisis Geográfico alcanza temas muy diversos. tienen cabida estudios de análisis y de planificación del territorio, trabajos sobre población y sobre actividades sociales y económicas, sobre medio físico y recursos naturales, y aportaciones sobre epistemología y metodología en geografía (desde 1982)
( versión digital )

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Papeles de Turismo (ISSN 0214-8201)
Publicación semestral centrada en la investigación en turismo desde múltiples disciplinas. Dirigida especialmente a académicos e investigadores, profesionales del sector turístico, centros de documentación especializados en turismo, instituciones dedicadas a la planificación y gestión turística, empresas del sector y estudiantes universitarios (desde 1989).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Revista Catalana de Geografía (ISSN electrónico 1988-2459)
Revista digital de geografía, cartografía, fotogrametría, geodesia, sistemas de información geográfica y el resto de disciplinas que forman las ciencias de la Tierra (desde 1978; en formato electrónico desde 2007).

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Trabajos de la Sociedad Catalana de Geografía (ISSN electrónico: 2014-0037 - ISSN papel: 1133-2190)
Revista académica semestral de toda temática de interés geográfico. Publica textos inéditos resultado de la investigación de personas interesadas en la geografía, así como de las conferencias y actas realizados a la Sociedad Catalana de Geografía, filial del IEC (desde 1984).

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

Historia


Actas de historia de la ciencia y de la técnica (ISSN electrónico: 2013-9640 - ISSN papel: 2013-1666)
Revista internacional de la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica, filial del Instituto de Estudios Catalanes, dedicada a la historia de la ciencia, la medicina y la tecnología desde la antigüedad hasta el presente (desde 2008).
( versión digital )

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Asuntos: hojas de investigación y pensamiento (ISSN 0213-1471)
Es una publicación semestral especializada en historia y ciencias humanas que reúne artículos de investigación y de síntesis. Cada número es monográfico; el 70, por ejemplo, tiene el título siguiente "Arte, mercado y sociedad. Mil años de relaciones internacionales" (desde 1985).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Catalan Historical Review (ISSN electrónico: 2013-4088 - ISSN papel: 2013-407X)
Revista editada por la Sección Històrico-Arqueológica del Instituto de Estudios Catalanes y publicada en inglés y catalán. Su objetivo es difundir interno a cionalment los grandes temas de le la stòria catalana, así como hace c ilitar en los estudiosos extranjeros el conocimiento del progreso de la historiografía a los Países Catalanes.
( versión digital )

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Círculos: revista de historia cultural (ISSN 1139-0158)
Publicación de monográficos o números misceláneos dedicados a la historia de la cultura y de los intelectuales en Cataluña, España y Europa.

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Cota cero: revista de arqueología y ciè ncia (ISSN 0213-4640)
Plataforma editorial para la divulgación de la investigación, la formación y el debate relacionados con la arqueología científica. Cada número trata un tema monográfico de actualidad con artículos de investigadores de reconocida valía internacional. Fuera del tema central, hay los apartados «Col ·laboracions especiales» y «N otícies arqueológicas» (desde 1985).

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Estudios de Historia Agraria (ISSN 0210-4830)
Revista anual que tiene como objetivo la investigación de la historia del mundo rural en un sentido amplio interdisciplinario (desde 1978).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

Ex novo: revista de historia y humanidades (ISSN 1699-1826)
Revista de contenidos históricos y humanísticos que edita la Asociación Comitia Rey Novae, formada por alumnos y exalumnes de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona (desde 2005)

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


HMiC: historia moderna y contemporánea (ISSN electrónico: 1696-4403)
Publicación electrónica anual de la Universitat Autònoma de Barcelona, de primer orden en el ámbito científico y en la difusión de la investigación histórica e historiográfica de época moderna y contemporánea (desde el 2003)
( versión digital )

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Imago temporis: medium Aevum (ISSN 1888-3931)
Publicación anual que contribuye a la renovación en los estudios medievales, especialmente referidos en los países del área del Mediterráneo. Se reúnen trabajos desde la perspectiva de la historia, la literatura, la lengua, el arte, el pensamiento o cualquiera otro ámbito de investigación que se acerque a analizar la edad mediana.

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Manuscritos: revista de historia moderna (ISSN 0213-2397)
Revista anual del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. Dispone de una serie propia de monografías sobre historia moderna e historiografía (desde 1985).

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Millares: Espacio e historia (ISSN 1132-9823)
Revista anual de la UJI que recoge aportaciones sobre geografía, historia e historia del arte (desde el año 1981)
Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Investigaciones del Museo de Alcoi (ISSN 1135-2663)
Publicación anual que divulga los estudios referentes a la prehistoria y la arqueología de las comarcas centromeridionals valencianas, aunque no está cerrada a otras disciplinas como la paleontología, la etnología, la museologia, la restauración, etc. (desde 1992)

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

Investigaciones: historia, economía, cultura (ISSN 0210-380X)
Revista catalana de historia de carácter científico y de periodicidad semestral, que publica trabajos de investigación en historia, ciencias sociales y humanidades referida a cualquier ámbito y época. Editada en formato electrónico por la Universitat Pompeu Fabra y en papel por Publicaciones de la Universitat de València (desde 1970).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

Lengua


Artículos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura (ISSN 1133-9845)
Revista trimestral que tiene el objetivo de proporcionar información útil para la práctica docente y para la autoformación del profesorado (desde 1994)
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Caplletra (ISSN 0214-8188)
Revista semestral de Publicaciones de la Abadía de Montserrat y el Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana. En los primeros números, la temática era miscelánea, y actualmente dedica cada volumen a un tema monográfico sobre lengua y literatura catalanas, con una especial atención a la cultura valenciana.
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

Lengua & Literatura (ISSN 0213-6554 - ISSN electrónico 2013-9527)
Revista anual que publica la Sociedad Catalana de Lengua y Literatura, filial del Instituto de Estudios Catalanes, que reúne trabajos, reseñas y crónicas sobre actividades en este campo del conocimiento (desde 1986).
( versión digital )
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

LSC%u2013 Lengua, sociedad y comunicación (ISSN electrónico 1697-5928)
Revista anual que a prevé contribuir a un conocimiento profundizado de los fenómenos sociolingüísticos y comunicativos del país para facilitar un debate social informado y maduro. Números monográficos (desde 2004).
( versión digital )

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

Márgenes, Los (ISSN 0210-0452)
Los Márgenes ( web oficial ) es una revista cuatrimestral de lengua y literatura, de alta cultura y al servicio de la investigación universitaria. Publica, pues, estudios, notas y reseñas, así como documentos de interés para la historia literaria y cultural (desde 1974).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

Lengua y literatura clásicaItaca: Cuadernos Catalanes de Cultura Clásica (ISSN electrónico: 2013-9519 - ISSN papel: 0213-6643)
Revista anual de la Sociedad Catalana de Estudios Clásicos, sociedad filial del Instituto de Estudios Catalanes (desde 1985).

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

Lingüística

Anuario de filología. Estudios de lingüística (ISSN electrónico: 2014-1408)
Revista de libre acceso que difunde de artículos de investigación y de reseñas sobre temas relacionados con la Lingüística. Los trabajos se publican en cualquier de las lenguas en las que se imparte docencia a la Facultad de Filología de la Universitat de Barcelona (catalán, español, eusquera, gallego, griego, inglés, alemán, italiano, francés, árabe, hebreo, neerlandés, sueco, ruso, polaco y turco).

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

Literatura


Aiguadolç, El (ISSN 1131-5105)
Revista de literatura del Instituto de Estudios Comarcales de la Marina Alta. Se centra especialmente en números dedicados a un autor vivo y poco trabajado, con entrevista, estudios monográficos sobre este y algún texto inédito de él mismo, sin faltar las páginas destinadas a la creación, a los libros y a temas vinculados con la comarca; por ejemplo, el número 39 (2011) tiene el título siguiente Dossier: La Literatura Infantil y Juvenil en el País Valenciano (desde 1985)

Índice de impacto
Bases de datos en que está inclosa
Difusión y calidad editorial


Anuario de filología. Literaturas contemporáneas (ISSN electrónico 2014-1416)
Revista que publica artículos de investigación y reseñas literarias de alto prestigio (con acceso abierto) referidas en los siglos XIX, XX y XXI. Los artículos se publican en las lenguas impartidas a la Facultad de Filología de la Universitat de Barcelona (catalán, español, èuscar, gallego, latín, griego, inglés, alemán, italiano, francés, árabe, hebreo, neerlandés, sueco, ruso, polaco, turco) (desde 2011).

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

Anuario de filología. Lenguas y literaturas modernas (ISSN electrónico: 2014-1394)
Anuario internacional publicado en línea en acceso abierto. Su objetivo es difundir el alta calidad de los trabajos de investigación y revisiones, incluyendo artículos y trabajos monográficos sobre autores y sobre la teoría de la literatura y de la lengua, especialmente los centrados en los siglos XIX, XX, y XXI. Los artículos se publican en los idiomas que se imparten a la Facultad de Filología de la Universitat de Barcelona (árabe, catalán, holandés, inglés, vasco, francés, gallego, alemán, griego, hebreo, italiano, latín, polaco, ruso, español, sueco y turco) (desde 2011)
( versión digital )

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

Anuario Verdaguer (ISSN 1130-202X)
Publicación anual dedicada a promover y difundir los estudios literarios del siglo XIX en catalán así como las relaciones con otras literaturas del entorno. Iniciativa promover por la Sociedad Verdaguer y Eumo Editorial, con el apoyo de la Universidad de Vic.

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Artículos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura (ISSN 1133-9845)
Revista trimestral que tiene el objetivo de proporcionar información útil para la práctica docente y para la autoformación del profesorado (desde 1994)
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Archivo de Textos Catalanes Antiguos (ISSN 0211-9811 / ISSN electrónico 2013-9535)
Publicación anual del Instituto de Estudios Catalanes y la Facultad de Teología de Cataluña destinado a la edición, estudio e información de textos catalanes anteriores al siglo XIX (desde 1982)
( versión digital )
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Ensayo de Teatro (ISSN 1134-7643)
Revista trimestral de la Asociación de Investigación y Experimentación Teatral dedicada al estudio y el análisis del teatro de todo el mundo en todas sus formas (desde el año 1994).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Caplletra (ISSN 0214-8188)
Revista semestral de Publicaciones de la Abadía de Montserrat y el Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana. En los primeros números, la temática era miscelánea, y actualmente dedica cada volumen a un tema monográfico sobre lengua y literatura catalanas, con una especial atención a la cultura valenciana.
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Forma: revista de estudios comparativos. Arte, literatura, pensamiento (ISSN electrónico 2013-7761)
Revista digital creada y gestionada por estudiantes del Máster en Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamiento y del Doctorado de Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra (desde 2009).

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Lengua & Literatura (ISSN 0213-6554 - ISSN electrónico 2013-9527)
Revista anual que publica la Sociedad Catalana de Lengua y Literatura, filial del Instituto de Estudios Catalanes, que reúne trabajos, reseñas y crónicas sobre actividades en este campo del conocimiento (desde 1986).
( versión digital )
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

Márgenes, Los (ISSN 0210-0452)
Los Márgenes ( web oficial ) es una revista cuatrimestral de lengua y literatura, de alta cultura y al servicio de la investigación universitaria. Publica, pues, estudios, notas y reseñas, así como documentos de interés para la historia literaria y cultural (desde 1974).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Reducciones: Revista de Poesía (ISSN 0214-8846)
Revista dedicada a la poesía, a los aspectos que se relacionan y a la actualidad literaria. Publica textos de la poesía actual y examina las tendencias, pero también incluye ensayos sobre la poesía de todos los tiempos y publica textos inéditos de autores conocidos (desde 1977).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorialOjo crítico, El (ISSN 1138-4573)
El Ojo crítico es una colección de la Sección de Filología francesa de la Universitat de Lleida que recoge artículos de investigación sobre escritores de lengua francesa contemporáneos. colaboran destacados críticos y especialistas franceses actuales (desde 1989)

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorialTraducción

1611: revista de historia de la traducción (ISSN 1988-2963)
Publicación que se interesa en la historia de la traducción del mundo hispánico histórico (obras árabes y hebreas de los siglos IX y X) o actual (traducciones entre castellano y catalán)

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial


Doletiana: revista de traducción, literatura y artes (ISSN 1988-3366)
Plataforma abierta en el debate y a la transmisión de investigaciones vinculadas con la traducción, la escritura y las teorizaciones afines, desde una perspectiva plural. Cuenta con un comité científico internacional (desde 2007).
( versión digital )

Índice de impacto
Bases de datos en que está incluida
Difusión y calidad editorial

Assessorament SL


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
Edificio Germán Bernácer
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Para más información: informacio@ua.es, y para temas relacionados con este servidor Web: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464