Saltar apartados

drets-linguistics-drets2002consellsocial

DRETS LINGÜÍSTICS

RESOLUCIÓ DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT SOBRE LA CAPACITACIÓ LINGÜÍSTICA DELS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS (04/07/2002)

El Consell Social de la Universitat d'Alacant, a la vista que la immensa majoria dels estudiants acaben els estudis sense estar capacitats lingüísticament per a treballar en l'ensenyament o en la funció pública, i segons l'acord pres en la reunió del Consell Social de la Universitat d'Alacant del dia 27 de maig de 2002, a proposta de Manuel Parra Pozuelo pren la resolució següent:

El Consell Social de la Universitat d'Alacant insta els òrgans de govern de la Universitat a promoure les mesures següents:

1. Modificar els plans d'estudi de Mestre de la Facultat d'Educació de manera que tots els estudiants de magisteri de la Universitat d'Alacant quan acaben els estudis dominen adequadament les dues llengües oficials i estiguen en condicions d'obtenir el Certificat de Capacitació Docent en Valencià.

2. Informar suficientment els estudiants, inclosos els de 2n de batxillerat, sobre la conveniència d'aprofitar el seu pas per la Universitat per a obtenir la capacitació lingüística, de manera que quan es matriculen sàpiguen quines són les possibilitats que tenen per a obtenir la capacitació lingüística, especialment si volen dedicar-se professionalment a l'ensenyament o a treballar en els altres sectors de la funció pública.

3. Incrementar sensiblement l'oferta de docència en valencià en tots els estudis de manera que els estudiants puguen tenir una bona competència lingüística en el llenguatge d'especialitat dels seus estudis i puguen aconseguir el certificat de capacitació lingüística mentre estudien en la Universitat.

4. Continuar amb els incentius econòmics, en el marc del Programa de Finançament per Objectius, destinats als professors, departaments i centres que impartisquen docència en valencià.

5. Valorar el coneixement del valencià en els processos de contractació del PDI.

6. Convocar places de PDI funcionari amb perfil lingüístic, dins el marc legal, per a assegurar que hi haurà professorat funcionari que impartisca les classes en valencià.

7. Impulsar la línia de formació lingüística en valencià específica per al PDI de la Universitat d'Alacant.

8. Continuar amb les mesures de suport al PDI per a l'elaboració de materials docents en valencià.

 

Universitat d'Alacant, 4 de juliol de 2002

Política lingüística


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
Edificio Germán Bernácer
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Para más información: informacio@ua.es, y para temas relacionados con este servidor Web: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464