Saltar apartados
 • UA
 • Formació SL
 • Cursos de valenciano en la sede de Villena del segundo cuatrimestre

Cursos de valenciano en la sede de Villena del segundo cuatrimestre

CURSOS SEMIPRESENCIALS SEGON QUADRIMESTRE A VILLENA 2017/2018

El Servei de Llengües (SL) de la Universitat d'Alacant organitza cursos semipresencials de 100 hores:

 • 50 h presencials de continguts lèxics i gramaticals
 • 50 h de treball en línia
Metodologia
 • En classe:
 • explicació dels continguts lèxics, gramaticals i estilístics
 • treball de la part oral
 • En casa:
 • activitats autocorrectives de gramàtica i lèxic (en línia i en el llibre)
 • tasques escrites i orals (en línia)
 • pràctiques de fonètica
 • estudi

L'alumnat ha d'assistir a un 80% de les sessions per a tindre dret a la matrícula automàtica a la prova d'acreditació i a un certificat d'assistència.

 

 

Nivells

B1

El nivell B1 correspon a l'antic nivell Elemental. Està orientat a qui té uns coneixements bàsics de valencià i és capaç de comprendre i mantenir una conversa quotidiana bàsica (informació personal, hàbits, compres, aficions...) i pot escriure textos breus com anuncis, notes o correus electrònics curts.
Amb el nivell B1 podràs comprendre informació sobre temes relatius a la faena, l'escola, l'oci, etc., i podràs argumentar, explicar i conversar amb certa fluïdesa sobre temes diversos. Aprendràs el gros dels aspectes ortogràfics, lèxics, de pronunciació i gramaticals de la llengua.
GUIA DOCENT

HORARIS

NIVELL CALENDARI DEL CURS DIA HORA AULA NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

B1

grup 7

Del 05/03/2018 fins 04/06/2018

  Dilluns i dijous  16-18 h Seu Universitària de Villena (C/La Tercia nº 12)

Nombre mínim i màxim d'alumnes per grup:

10-25

 

C1

El nivell C1 de valencià va adreçat a les persones que són capaces de comprendre el llenguatge oral estàndard cara a cara o vehiculat a través de mitjans de comunicació en produccions relacionades amb la vida personal, social, acadèmica o professional.  A més, tenen un vocabulari de lectura ampli. En la producció oral, poden desenvolupar presentacions ben estructurades i saben parlar amb fluïdesa i amb un control bastant acceptable de la gramàtica. En la producció escrita, són capaces de fer textos clars i detallats sobre diversos temes, respectant una gramàtica bastant correcta.

Amb el nivell C1 de valencià podràs comprendre tot tipus de textos i discursos llargs i complexos. A més, et podràs expressar amb fluïdesa i espontaneïtat i sabràs usar el valencià de manera eficaç en tots els àmbits. També seràs capaç de produir textos ben estructurats, correctes i detallats sobre temes complexos. Aprendràs les excepcions gramaticals i ortogràfiques, ampliaràs el lèxic i faràs una pronúncia genuïna.

GUIA DOCENT

Cal acreditar el nivell B1

HORARIS

NIVELL CALENDARI DEL CURS DIA HORA AULA NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

C1

grup 11

Del 05/03/2018 fins 04/06/2018   Dilluns i dijous 18-20 h  Seu Universitària de Villena (C/La Tercia nº 12)

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

10-25

 

 

Matrícula i preu

TERMINI DE MATRÍCULA:

S'ha de fer obligatòriament una preinscripció entre les 9 hores del 19 de febrer i les 14 hores del 23 de febrer de 2018, prèvia a la matrícula. Formulari de preinscripció. -Recomanem utilitzar Mozilla Firefox-

La Secretaria de Llengües procedirà a revisar les sol·licituds de preinscripció i anirà validant-les per ordre cronològic, prioritzant l'alumnat de la Universitat d'Alacant. Una vegada confirmada l'admissió de la preinscripció, rebreu un correu electrònic amb les dates matrícula que us hem assignat i el rebut.

Cal adjuntar la següent documentació en el formulari:

- DNI

- Les persones vinculades a entitats amb conveni amb la UA, amb dret a descompte, hauran de pujar el justificant.

- B1 de valencià

 

PREUS DE MATRÍCULA

  50 € per a l'alumnat / Alumni UA.

  60 € per a entitats sense ànim de lucre o entitats amb conveni amb la UA.

  80 € per al públic en general.

Gratuït per al PDI de la UA 

Formació SL


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
Edificio Germán Bernácer
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Para más información: informacio@ua.es, y para temas relacionados con este servidor Web: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464