Saltar apartados

CERTIFICACIONS PER A L'ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA

 

CERTIFICACIONS D’INSTITUCIONS I ORGANISMES OFICIALS RECOLLITS EN LA NORMATIVA
DE LA UA PER A ACREDITAR INTERNAMENT NIVELLS DE VALENCIÀ I LLENGÜES ESTRANGERES

 Organismes:

 1. Universitat d’Alacant
 2. Escola Oficial d’Idiomes
 3. Universitats de la Xarxa Vives
 4. Universitats de l’estat espanyol
 5. Altres institucions espanyoles
 6. Certificats d’institucions estrangeres
 7. Altres institucions estrangeres segons la llengua que certifiquen: anglès, francès, alemany, coreà, grec, italià, japonès, romanès, rus, xinès

 

Si en els certificats apareix el resultat desglossat per destreses, cal tenir superades les quatre destreses lingüístiques per a certificar un nivell (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita).

 

 

1. Universitat d’Alacant

 • Certificats de valencià del Servei de Llengues i Cultura (i equivalents) i Certificats expedits per CSI
 • Títol de grau o llicenciatura en estudis lingüístics: en filologies: C2, en Traducció i Interpretació: C2 (en la llengua d’especialitat)

 

2. Escola Oficial d'ldiomes (annex III de http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00465-00473.pdf

3. Universitats de la Xarxa Vives: Certificat de llengües de les universitats de Catalunya (CLUC) i certificats de valencià equivalents als de la UA.

4. Universitats de l’estat espanyol: Títol de grau en estudis lingüístics (o llicenciatura equivalent). Filologies: C2; Traducció i Interpretació: C2 (en la llengua d’especialitat).

5. Altres institucions espanyoles:

 • Certificats de les universitats espanyoles homologats per ACLES (Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior).
 • Certificats emesos per la plataforma de certificació CertiUni.

6. Certificats d’institucions estrangeres

6.1. Els títols d’estudis de primària, secundària o batxiller cursats en una llengua estrangera, en centres que no depenguen del sistema educatiu espanyol, tindran l’equivalència següent si han sigut llengua A (en els casos en què el sistema educatiu d’origen tinga una estructura diferent de la que apareix en la taula, caldrà dirigir una consulta al Servei de Llengües i Cultura):

 • Primària: B1
 • Secundària: B2
 • Batxiller: C1

6.2. Diplôme National du Brevet (BEPC): B2

6.3. Certificats de Business Language Testing Service (BULATS): 20-39: A2 / 40-59: B1 / 60-74: B2 / 75-89: C1 / 90-100: C2

6.4. Certificats homologats per CLES (Compétences en Langues de l’Enseignament Supérieur): CLES 1: B1 /  CLES 2: B2  / CLES 3: C1

6.5. Certificats homologats per TELC (The European Language Certificates)

6.6. Certificats homologats per UNIcert:  Basis: A2 / Nivell 1: B1 /  Nivell 2: B2 /  Nivell 3: C1 /  Nivell 4: C1

6.7. Test of English for International Communication (TOEIC)

 

Servicio de Lenguas


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
Edificio Germán Bernácer
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Google+: http://www.google.com/+CulturaenlaUA

Para más información: informacio@ua.es, y para temas relacionados con este servidor Web: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464