Saltar apartados

Enamora't amb les llengües. Matricula't en valencià i en anglès

Enamora't amb les llengües. Matricula't en valencià i en anglès

La Universitat d'Alacant disposa d'un Pla d'increment del valencià i altres llengües en la docència ( PIVALD ) que té com a objectiu augmentar la docència en llengües.

En el curs 2018-19 s'ofereixen més de mig miler d’assignatures en valencià i en anglès.

Consulta ací l'oferta d'assignatures.

1. Què m'aporta estudiar en valencià?

Aprendre i usar el valencià, amb el castellà i l'anglès, ens fa competents en les tres llengües més rellevants del nostre entorn socioeconòmic. El valencià s'usa en 22 universitats en la docència, la investigació i les activitats institucionals i culturals, i s'ensenya en més de 150 universitats de tot el món.

2. I estudiar en anglès i francès?

Augmenta els coneixements pràctics; facilita els intercanvis amb universitats en què són llengües pròpies o de treball i permet continuar estudis, pràctiques o activitat investigadora a l'estranger o en equips multilingües, opció molt útil per al mercat laboral.

3. Com puc estudiar en valencià, anglès i francès?

Matriculant-te en assignatures impartides en aquestes llengües. Consulta en el Servei de Llengües o en cada centre.

4. Què implica matricular-me en una assignatura en valencià, anglès o francès?

La llengua en què s'impartirà l'ensenyament serà majoritàriament aquesta (classes, pràctiques, materials docents, bibliografia, etc.).

En el cas d’aquelles assignatures impartides en valencià i en anglès que pertanguen a itineraris de docència per a l'obtenció de la capacitació docent, com també de les assignatures que servisquen per a aconseguir l'acreditació interna d'un nivell lingüístic, atenent la naturalesa de cada assignatura, el professor o professora responsable podrà indicar en la guia docent quins materials, pràctiques, informes o exàmens que haurà de lliurar l’alumnat hauran de ser en la llengua d’impartició.

5. En quina llengua m'he d'expressar jo?

L’alumnat de la Universitat d’Alacant té el dret d’expressar-se en qualsevol de les llengües oficials, com recull l’Estatut de la Universitat d’Alacant. Les persones que estudien en aquesta Universitat poden fer tant en valencià com en castellà els exàmens, les intervencions en classe o en les tutories, els treballs, les exposicions orals o escrites, etc., amb independència de la llengua establerta en l’oferta acadèmica dels estudis de grau i de màster.

Aquesta previsió no és d’aplicació a les matèries de contingut lingüístic ni a aquelles assignatures impartides en una de les llengües oficials o en una llengua internacional en què s'especifique expressament que cal usar aquella llengua.

En el cas d'assignatures que servisquen per a l’acreditació interna de competències lingüístiques en valencià o en llengües estrangeres, o que formen part d'itineraris de la capacitació per a la docència en valencià o llengües estrangeres, serà d’aplicació el contingut del punt anterior.

6. Si algú demana que el professorat canvie de llengua...

L'estudiant que es matricula en un grup sap en quina llengua s'impartirà. Aquesta informació s’ha fet pública en la matrícula i abans del començament de les classes, a més, és vinculant per a professorat i alumnat (seguretat lingüística).

7. Estudiar en llengües em dóna dret a algun títol de llengua?

No. Et proporciona major competència lingüística: resultarà més fàcil superar les proves de valencià o anglès de la Universitat d’Alacant (CIEACOVA), de la Generalitat (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià) o d'altres. A més a més, fer uns determinats crèdits en valencià, alemany, anglès o francès et facilita l'obtenció de la capacitació per a l'ensenyament .

També permet que la UA et reconega només de manera interna, no com un títol, diferents nivells de llengües estrangeres necessaris per a fer el treball de fi de grau (B1) o accedir a programes d'intercanvi universitari internacional.

8. Cal un determinat nivell de llengua per a cursar les assignatures?

Únicament cal que pugues entendre sense massa problemes una explicació docent en aquestes llengües. Si consideres que et falta un punt per a tenir aquesta habilitat, tens recursos en el Servei de Llengües , el Centre d'Autoaprenentatge de Valencià o el Centre Superior d'Idiomes , per exemple. No obstant això, en alguns casos se sol·licita un determinat nivell, com en els grups ARA en anglès.

9. Què puc fer si no hi ha docència en valencià, en anglès o francès en el meu grau?

Puc contactar amb el Servei de Llengües . La Universitat d'Alacant disposa d'un Pla d'increment del valencià i altres llengües en la docència (PIVALD) que té com a objectiu augmentar la docència en llengües i que n'hi haja en tots els estudis.

10. Com puc saber quines assignatures s'imparteixen en valencià, anglès i altres llengües en els meus estudis?

Entra en la pàgina de Cercador d'assignatures i emplena el formulari de cerca.

Si tens cap dubte, visita la pàgina https://sl.ua.es/va/dinamitzacio/docencia.html i segueix les instruccions que hi ha indicades.

Més informació
Servei de Llengües, edifici Germà Bernàcer, 1a planta
965 90 34 85 / servei.llengues@ua.es
http://sl.ua.es

 

Servicio de Lenguas


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
Edificio Germán Bernácer
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Google+: http://www.google.com/+CulturaenlaUA

Para más información: informacio@ua.es, y para temas relacionados con este servidor Web: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464