Saltar apartados

PLAN DE ACREDITACIÓN LINGÜÍSTICA

Incorporació de certificacions de B1 a l’expedient acadèmic per a la finalització dels estudis de grau durant la situació excepcional causada per la Covid-19: 

A fi de facilitar i agilitzar la incorporació de les certificacions de B1 a l’expedient acadèmic, el Servei de Llengües ha adaptat el procediment d’acreditació de nivell de llengües estrangeres per a estudiants matriculats en el TFG que completaran el grau aquest curs acadèmic. Es farà amb caràcter no presencial i de la manera següent:

  • Sol·licitud a través d’UACloud > eAdministració > Tràmits > Acadèmics > Acreditació de competències lingüístiques (que inclou una declaració responsable d’autenticitat de l’original presentat) a la qual cal adjuntar el certificat escanejat.

El Servei de Llengües comprovarà l’autenticitat de les dades i la documentació presentades i podrà posar-se en contacte amb la persona que haja fet la sol·licitud per a demanar que presente originals o faça les esmenes oportunes.

La inexactitud o falsedat de qualsevol document annexat determinarà la invalidació de la sol·licitud, sense perjudici de les responsabilitats penals o administratives que pertoque.

El 22 de desembre de 2020 és la data límit per a sol·licitar i lliurar l'acreditació lingüística per a incorporar-la a l'expedient en el curs 2019-2020. Qualsevol sol·licitud d'acreditació amb data posterior serà incorporada en l'expedient de l'alumne en el curs 2020-2021. 

La resta d’estudiants haurà de presentar l'original de les certificacions de llengües estrangeres en la Secretaria de Llengües, de manera presencial, quan les autoritats sanitàries i acadèmiques establisquen les condicions que permeten que es faça amb totes les garanties de seguretat.

Què és el Pla d’Acreditació Lingüística?

La Universitat d’Alacant posa el Pla d’Acreditació Lingüística a disposició de totes les persones que formen part de la comunitat universitària (alumnat, PAS i PDI), perquè aquestes puguen incorporar al seu expedient (acadèmic o de formació) els certificats i els títols que acrediten un nivell de llengua, tant en valencià com en llengües estrangeres.

Per a què em serveix acreditar els nivells de llengua?

Si ets alumne o alumna, necessites acreditar el coneixement de llengües per a:

  • Presentar el treball de fi de grau: tot l’alumnat de grau ha d’acreditar el B1 en una llengua estrangera per a poder ser avaluat del TFG.
  • Accedir a programes de mobilitat (B1 o B2, depenent de la convocatòria).

A més, en determinats graus pots cursar un itinerari de docència per a l’obtenció del nivell C1 de valencià, requisit per a poder presentar-te a oposicions del sistema educatiu docent valencià i d’altres administracions.

Si ets PAS o PDI, necessites acreditar els coneixements de llengües per a:

  • Aportar-los en les convocatòries de la UA per a la selecció de PAS o PDI.

A més, el PDI que imparteix docència en valencià o llengües estrangeres ha d’acreditar el nivell C1 de valencià, i en cas d'altres llengües, el nivell B2. També es considera habilitat el professorat que va obtenir el reconeixement que recollia la disposició transitòria primera del PIVALD (BOUA 30/06/2017 i BOUA 30/09/2013).

Sóc alumne o alumna de la UA

Com acredite el meu nivell de valencià o llengües estrangeres?

Segons les normatives de la UA sobre acreditació de valencià (BOUA 17/04/2019) i llengües estrangeres (BOUA 29/09/2020), hi ha diverses maneres d’obtenir aquesta acreditació. De forma esquemàtica, la normativa recull aquestes opcions:

1. Certificats de Valencià del Servei de Llengües (SL) i els recollits en la taula d’equivalències de la UA (s'ha de sol·licitar en UACloud > CV)

2. Certificats de llengües estrangeres de la UA i els recollits en la taula d'equivalències de la UA (si no apareix en el teu expedient acadèmic, s'ha de sol·licitar en UACloud > CV)

Si vols presentar el TFG o sol·licitar un programa de mobilitat, però no tens cap de les certificacions anteriors, també pots acreditar internament un nivell de llengua cursant assignatures:

3. Assignatures de llengua de la UA (ja estan incorporades en UACloud > CV)

4. Assignatures impartides en llengua no oficial en la UA (ja estan incorporades en UACloud > CV). Si són d’una universitat estrangera, cal que els crèdits estiguen incorporats al teu expedient i que sol·licites l'acreditació en UACloud > CV:

  • Nivell B1 (12 crèdits)
  • Nivell B2 (24 crèdits)

Com puc sol·licitar que l'acreditació lingüística aparega en el meu expedient acadèmic?

S'acreditaran automàticament els certificats ACLES emesos per la UA i les assignatures cursades a la UA en llengua estrangera. No cal fer cap sol·licitud. 

Per als certificats d'un organisme oficial d'acreditació, has de fer la sol·licitud en:

UACloud > Expedient acadèmic > Sol·licitar > Acreditació de competències lingüístiques.

Una volta feta la sol·licitud, cal presentar el certificat original a la Secretaria del Servei de Llengües (1a planta de l'edifici Germà Bernàcer).

En cas d'incidència, has de posar-te en contacte amb la Secretaria de Llengües: servei.llengues@ua.es.

Estudie un grau i curse un itinerari per a l’obtenció del Certificat de Capacitació o Diploma de Mestre

S'estableix de termini fins a l'11 de febrer de 2021 (segons la disposició transitòria primera de l'Ordre 3/2020) perquè pugues registrar el certificat corresponent a l’itinerari per a l’obtenció del Certificat de Capacitació o Diploma de Mestre.

Si finalitzes el grau i l'itinerari abans d'aquesta data, podràs registrar el teu certificat. Després d'aquesta data, el registre del Certificat de Capacitació i Diploma de Mestre es tancarà.

Pots consultar la valoració d'aquests certificats en la nostra pàgina sobre Capacitació i Diploma de Mestre.

Si has obtingut després del 15 d'abril de 2013 el títol d’un estudi oficial de la UA en què has superat un itinerari de Capacitació per a l'ensenyament en valencià, pots sol·licitar el certificat de convalidació de nivell C1 de valencià accedint a:

UACloud > eAdministració > Tràmits > Certificat d'acreditació de coneixements de valencià > CONVALIDACIÓ DEL CERTIFICAT DE C1 DE VALENCIÀ PER ITINERARIS.

Si no acabaràs el grau abans de l’11 de febrer de 2021, pots continuar l’itinerari de docència per a l’obtenció del nivell C1 de valencià en els graus següents:

Estudie un grau i curse un itinerari per a l’obtenció del nivell C1 de valencià

Si curses un d’aquests estudis oficials de la UA en què segueixes un itinerari de docència per a l’obtenció del nivell C1 de valencià, quan acabes el grau pots sol·licitar el certificat de convalidació d’aquest nivell.

Pots sol·licitar el certificat accedint a:

UACloud > eAdministració > Tràmits > Certificat d'acreditació de coneixements de valencià > CONVALIDACIÓ DEL CERTIFICAT DE C1 DE VALENCIÀ PER ITINERARIS. 

Sóc PAS o PDI de la UA

Com acredite els meus nivells de llengua?

Segons les normatives de la UA sobre acreditació de valencià (BOUA 17/04/2019) i llengües estrangeres (BOUA 29/09/2020), hi ha diverses maneres d’obtenir aquesta acreditació:

1. Certificats de Valencià del Servei de Llengües (SL) i els recollits en la taula d’equivalències de la UA (s'ha de sol·licitar en UACloud > CV)

2. Certificats de llengües estrangeres de la UA i els recollits en la taula d'equivalències de la UA (si no apareix en el teu expedient acadèmic, s'ha de sol·licitar en UACloud > CV)

Consulta en el teu perfil d’UACloud (Expedient personal > Formació) el nivell de llengua que hi tens reconegut.

Si vols incorporar algun certificat d'idiomes al teu expedient, envia per registre una còpia acarada del certificat al Servei de Selecció i Formació. Comprova que són certificats reconeguts en les normatives d’acreditació (valencià i llengües estrangeres) de la Universitat d’Alacant. Si tens algun dubte, posa’t en contacte amb la Secretaria de Llengües: servei.llengues@ua.es.

 

Servicio de Lenguas


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
Edificio Germán Bernácer
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/llenguesua

Facebook: http://facebook.com/llenguesua

Para más información: informacio@ua.es, y para temas relacionados con este servidor Web: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464