Saltar apartados

resolució ajudes tesis 2011

RESOLUCIÓN DEL VICERECTORADO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA SOBRE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ELABORAR TESIS, MEMORIAS DE LICENCIATURA Y DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS O PROYECTOS DE FINAL DE CARRERA, DE GRADO Y DE MÁSTER EN VALENCIÀ 2011

De acuerdo con el que establecen las bases de la convocatoria de 2011 de ayudas para elaborar tesis, memorias de licenciatura y de investigación y trabajos o proyectos de final de carrera, de grado y de máster en valenciano,

RESUELVO: 

1. Conceder ayudas a los trabajos indicados a continuación, que han sido aprobados por las respectivas comisiones de evaluación a lo largo del  año 2011, con la asignación económica indicada en cada caso, según la tipología de trabajos establecida en la convocatoria:

TRABAJOS DE FINAL DE CARRERA, MEMORIAS DE LICENCIATURA Y MEMORIAS DE INVESTIGACIÓN

Solicitant

Nombre del traball

Departamento/Estudios

Grupo

Asign.

Llorens Martínez, Héctor

Una aproximació semàntica al processament de la informació temporal

Dept. Llenguatges i Sistemes Informàtics

1

  600 €

Montoya Rubio, Bernat

L’esclavitud en l’economia antiga: Evolució i fonaments de la historiografia moderna

Dept. Prehist., Arqueol., Hist. Antiga, Fil. Gr. i Fil. Llat.

1

 600 €

Fernández Rodríguez, Santiago

Tardofranquisme, transició i primera juntament democràtic en una vila turística mediterrània. Xàbia, 1971, 1983

Dept. Història Med., Hist. Mod. i Ciències i Tècn. Hist.

2

 400 €

Lanusse Garcia, Gracia M.

Percepció dels mestres d’educació especial sobre l’ús de les TIC a l’aula

Màster en Investigació Operativa

2

 400 €

Lomas López, Enrique

Literatura magribina en català. Contextualització del corpus i recerca identitària a partir d’alguns textos de referència

Dept. Filologies Integrades

2

 400 €

Martínez Gómez, Raquel

Implementació de diferents opcions de disseny en un campímetre visual

Enginyeria Tècnica Telecomunicacions (EPS)

2

 400 €

Moncho Gascón, Vicenta

Repetibilitat intraobservador del campímetre ATD de doble modulació en el canal cromàtic roig-verd

 

Estudi del canal cromàtic roig-verd mitjançant el campímetre ATD de doble modulació amb subjectes normals

Màster en Optometria Clínica i Visió

2

 400 €

Villar Hernández, Raquel Elaboració d’un menú de menjador escolar Grau en Nutrició Humana i Dietètica 2  400 €
Estela i Ribera, Neus Proposta d’innovació didàctica: Estratègia didàctica per al tractament integrat de l’educació ambiental al currículum de 4t d’ESO Màster Professorat Secundària 3  50 €
Gomis Ortolà, Anna Innovació educativa. Utilització de les TIC, comunitats d’aprenentatge Màster Professorat Secundària 3  50 €

TOTAL

 

 

 

3.700 €

*Tipología de trabajos que establece la convocatoria

 

Grupo 1. Tesis

Grupo 2. Proyectos y trabajos de final de estudios, memorias de licenciatura, memorias de investigación o equivalentes

Grupo 3. Memoria del Pràcticum del Máster Oficial en Profesorado de Educación Secundaria

 

2. Desestimar las ayudas solicitadas para los trabajos indicados a continuación porque no se ajustan a la tipología que establece la convocatoria: no tienen cabida en el grupo 2, puesto que no son trabajos de investigación sino memorias de prácticas, ni en el grupo 3, porque no corresponden al Máster Oficial en Profesorado de Educación Secundaria.

 

Solicitante Nombre del trabajo
Departamento
López Fernández-Calvillo, Esther Pràcticum CAFD Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Martínez Marcos, Alberto Jesús Memòria pràcticum Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Pérez Rodríguez, Carlos Pràcticum Ciències de l’Activitat Física i l’Esport Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Daniel Martínez-Quintanilla Pérez Memòria de pràctiques Curs d’especialista Cooperació Internacional al Desenvolupament

 

Faraón Llorens Largo
Vicerector de Tecnología e Innovación Educativa

Sant Vicent del Raspeig, 31 de enero de 2012

Servicio de Lenguas


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
Edificio Germán Bernácer
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/llenguesua

Facebook: http://facebook.com/llenguesua

Para más información: informacio@ua.es, y para temas relacionados con este servidor Web: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464