Saltar apartados

Revistes de ciències socials i jurídiques

General

IDP: revista d'Internet, dret i política  (ISSN electrònic 1699-8154)

Publicació electrònica que és una plataforma de reflexió i discussió sobre el contingut i l’abast dels canvis que les tecnologies de la informació i la comunicació comporten en els camps del dret, la política i l’Administració pública.

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Antropologia

Ars Brevis  (ISSN 1136-3711)
Revista anual de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna, que recull les aportacions de professors universitaris en els camps de l'antropologia, l'ètica, i la filosofia (des de 1995).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia  (ISSN 0211-5557)
Revista anual que publica monogràfics sobre temes de teoria antropològica, recerca etnogràfica i debats socials contemporanis (des de 1980).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia  (ISSN electrònic 1696-8298)
Revista electrònica semestral que publica articles de teoria antropològica i recerca etnogràfica. La revista està oberta a la col·laboració d'autors nacionals i internacionals (des de 2003).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


(con)textos: revista d'antropologia i investigació social  (ISSN electrònic 2013-0864)
Publicació bianual que acull textos d'anàlisi etnogràfica o de reflexió teòrica, així com ressenyes de publicacions, tesis i tesines de l'àmbit de l'antropologia social, i reflexions derivades de l'experiència etnogràfica (des de 2008).
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Ciència política

 - Eines per a l'esquerra nacional  (ISSN 2013-1518)
Revista trimestral editada per la Fundació Josep Irla amb l'objectiu d'analitzar la realitat política, econòmica, social i cultural dels Països Catalans (des de 2007).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

IDP: revista d'Internet, dret i política  (ISSN electrònic 1699-8154)
Publicació electrònica que és una plataforma de reflexió i discussió sobre el contingut i l’abast dels canvis que les tecnologies de la informació i la comunicació comporten en els camps del dret, la política i l’Administració pública.

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Revista d'Estudis Autonòmics i Federals  (ISSN 1886-2632)
Revista semestral que publica treballs sobre autonomies polítiques territorials, de caire pluridisciplinari, però amb predomini del vessant juridicopolític. Se centra en l'estudi de l'evolució de l'Estat autonòmic, el sistema polític i institucional de Catalunya, el procés de constitucionalització de la Unió Europea i l'evolució del federalisme en el dret comparat (des de 2005).

Comunicació

Obra digital: e-monografies en l'àmbit de la comunicació digital  (ISSN electrònic 2014-5039)
Obra digital és un conjunt de e-monografies accessibles de forma gratuïta, com una finestra de periodicitat semestral on es publiquen estudis de casos, estats de l'art i resultats d'investigació en l'àmbit de la comunicació digital. L'edició compta com entitat autora i responsable al Grup de recerca Interaccions Digitals de la Universitat de Vic (des de 2011).
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorialAnàlisi: quaderns de comunicació i cultura  (ISSN 0211-2175)
Revista semestral que tracta de la comunicació i la cultura en general, i especialment dels fenòmens relacionats amb els mitjans de comunicació de masses (des de 1980)
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Comunicació: revista de recerca i d'anàlisi  (ISSN electrònic 2014-0444 - ISSN paper 2014-0304)
Resultat de la renovació de la revista Treballs de Comunicació (ISSN 1131-5687), editada per la Societat Catalana de Comunicació des 1991 a 2009. Publica articles inèdits relacionats amb la comunicació com a ciència social. La revista té una periodicitat semestral i es regeix pel sistema d'avaluadors anònims.
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


LSC– Llengua, societat i comunicació  (ISSN electrònic 1697-5928)
Revista anual que a preveu contribuir a un coneixement aprofundit dels fenòmens sociolingüístics i comunicatius del país per a facilitar un debat social informat i madur. Números monogràfics (des de 2004).
(versió digital)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Dret

Revista de Llengua i Dret  (ISSN 0212-5056 - ISSN electrònic 2013-1453)
La Revista de Llengua i Dret, de publicitat semestral, publica estudis acadèmics sobre el llenguatge administratiu i jurídic, el dret lingüístic i la política i la planificació lingüístiques (des de 1983).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Revista Jurídica de Catalunya  (ISSN 0210-4296)
Publicació trimestral sobre legislació i temes doctrinals editada conjuntament entre l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i el Col·legi d'Advocats de Barcelona. Una de les publicacions jurídiques més prestigioses del País. És l'òrgan oficial d’expressió tant del Col·legi d’Advocats com de l’Acadèmia (des de 1895).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


 - Eines per a l'esquerra nacional  (ISSN 2013-1518)
Revista trimestral editada per la Fundació Josep Irla amb l'objectiu d'analitzar la realitat política, econòmica, social i cultural dels Països Catalans (des de 2007).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Textos de docència Obsei  (ISSN electrònic 2014-2730)
Revista en línia que té per objectiu compartir experiències sobre metodologia docent en l'àmbit de l'ensenyament universitari del Dret. És una revista adreçada tant a professors de Dret espanyols com estrangers (des de 2010).
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Revista de bioética y derecho  (ISSN 1886-5887)
Publicació quadrimestral (impresa i  electrònica ) de la Universitat de Barcelona que debat sobre temes de bioètica en relació amb la salut, la seguretat, les noves tecnologies, el medi ambient, etc. Publiquen articles en  català, castellà, francès, anglès, portuguès i italià (des de 2004).
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


IDP: revista d'Internet, dret i política  (ISSN electrònic 1699-8154)
Publicació electrònica que és una plataforma de reflexió i discussió sobre el contingut i l’abast dels canvis que les tecnologies de la informació i la comunicació comporten en els camps del dret, la política i l’Administració pública.

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Revista d'Estudis Autonòmics i Federals  (ISSN 1886-2632)
Revista semestral que publica treballs sobre autonomies polítiques territorials, de caire pluridisciplinari, però amb predomini del vessant juridicopolític. Se centra en l'estudi de l'evolució de l'Estat autonòmic, el sistema polític i institucional de Catalunya, el procés de constitucionalització de la Unió Europea i l'evolució del federalisme en el dret comparat (des de 2005).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Revista CIDOB d'afers internacionals  (ISSN electrònic: 2013-035X - ISSN paper: 1133-6595)
La revista pretén oferir al lector una anàlisi de fons de les relacions i la cooperació internacionals (problemàtiques, tendències i perspectives) des de diferents punts de vista (polític, econòmic o social), combinant a la vegada informació i anàlisi. La majoria dels números són monogràfics i coordinats per un expert (des de 1982)
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Revista Catalana de Dret Privat  (ISSN electrònic: 2013-9993 - ISSN paper: 1695-5633)
Publicació semestral de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Hi tenen cabuda treballs sobre drets d'altres comunitats o estats que siguin d'interès per a la comunitat catalana (des de 2002)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Revista Catalana de Dret Públic  (ISSN paper: 1885-5709 - ISSN electrònic: 1885-8252)
Revista de publicació semestral que ofereix un enfocament teòric general que ens situa en el nucli del sistema juridicopúblic en totes les seues dimensions: l'autonòmica, l'estatal, l'europea i la internacional. Cada número està dedicat a un tema monogràfic. D'altra banda, es publiquen també aportacions relacionades amb qualssevol de les disciplines del dret públic. És continuació de l'obra Autonomies. Revista catalana de dret públic (1985-2004)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorialRevista de Dret Històric Català  (ISSN electrònic: 2014-0010 - ISSN paper: 1578-5300)
Publicació aperiòdica de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. En les seues pàgines es reflecteix l'interès en les diverses branques del dret que incideixen en el nostre ordenament jurídic: dret canònic, dret romà, dret civil i història del dret (des de 2001).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Economia

Anuari de la Societat Catalana d'Economia  (ISSN 1130-4375 / ISSN electrònic 2013-9551)
Publicació de les conferències, debats i seminaris que organitza la Societat, i també els lliuraments dels premis que aquesta atorga (des de 1979).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorialRecerques: història, economia, cultura  (ISSN 0210-380X)
Revista catalana d'història de caràcter científic i de periodicitat semestral, que publica treballs d'investigació en història, ciències socials i humanitats referida a qualsevol àmbit i època. Editada en format electrònic per la Universitat Pompeu Fabra i en paper per Publicacions de la Universitat de València (des de 1970).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Intangible Capital  (ISSN electrònic 1697-9818)
Revista trimestral sobre economia, patrimoni intangible, coneixement i gestió  organitzacional (des de 2004).
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Revista CIDOB d'afers internacionals  (ISSN electrònic: 2013-035X - ISSN paper: 1133-6595)
La revista pretén oferir al lector una anàlisi de fons de les relacions i la cooperació internacionals (problemàtiques, tendències i perspectives) des de diferents punts de vista (polític, econòmic o social), combinant a la vegada informació i anàlisi. La majoria dels números són monogràfics i coordinats per un expert (des de 1982)
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Psicologia

Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna  (ISSN 1138-3194)
Publicació semestral de la Universitat Ramon Llull (des de 1997).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Quaderns de psicologia  (ISSN 0211-3481)
Es publica en edició impresa, i en edició electrònica. Els idiomes preferents de la revista són el castellà, el català i l'anglès. S'accepten també originals en portuguès, francès i italià (des de 1975)
( versió digital ).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Revista d'Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència  (REPTE) (ISSN electrònic 1699-5546)
Té com objectiu obrir un espai d'investigació, anàlisi i reflexió sobre els continguts que s'ensenyen en diferents contextos i nivells educatius en psicologia. Disponible en català i castellà (des de 2005).
( versió digital )


Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Lectora: revista de dones i textualitat  (ISSN 1136-5781)
Espai de debat i estudi dels encreuaments i matisos entre el feminisme i les diverses formes de textualitat dins la cultura. Publicació anual, impresa i digital, multilingüe (des de 1995).


Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Sociologia

Papers: revista de sociologia  (ISSN 0210-2862)
Revista quadrimestral fundada pel Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. És receptiva a la col·laboració d'especialistes de tots els països, per això recull les temàtiques més representatives de les ciències socials a Espanya i al món occidental en general (des de 1973).
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Lectora: revista de dones i textualitat  (ISSN 1136-5781)
Espai de debat i estudi dels encreuaments i matisos entre el feminisme i les diverses formes de textualitat dins la cultura. Publicació anual, impresa i digital, multilingüe (des de 1995)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Revista Catalana de Sociologia  (ISSN 1136-8527)
La Revista Catalana de Sociologia es planteja com un mitjà per a la publicació dels treballs sociològics que es fan a Catalunya. Aquesta revista ha publicat fins ara divuit números amb diversos continguts, seguint els criteris de tractar una pluralitat de temes i de mantenir un nivell alt de qualitat dels treballs (des de 1995)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Revista de Treball Social  (ISSN 0212-7210)
Aquesta revista cientificotècnica, editada pel Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya, és una de les publicacions sobre treball social pionera a l'Estat Espanyol. Ha tingut diverses etapes i que actualment es decanta per temes monogràfics d'actualitat relacionat (des de 1968).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


LSC– Llengua, societat i comunicació  (ISSN electrònic 1697-5928)
Revista anual que a preveu contribuir a un coneixement aprofundit dels fenòmens sociolingüístics i comunicatius del país per a facilitar un debat social informat i madur. Números monogràfics (des de 2004).
( versió digital )

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial


Asparkía: investigació feminista  (ISSN 1132-8231)
Publicació anual de la UJI que apareix en forma de monogràfic abordant aquells temes enquadrats dintre de la investigació feminista i els estudis de gènere amb una perspectiva interdisciplinar (des de 1992).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Assessorament SL


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464