Saltar apartados

Revistes de ciències

Generals

Actes d'història de la ciència i de la tècnica (ISSN electrònic: 2013-9640 - ISSN paper: 2013-1666)
Revista internacional de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, dedicada a la història de la ciència, la medicina i la tecnologia des de l'antiguitat fins al present (des de 2008).
(versió digital)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica (ISSN 1130-4235)
Revista coeditada per l'Agrupació Borrianenca de Cultura i la Universitat Jaume I. En els seus inicis va ser miscel·lània, però ara és monogràfica; p. ex.: l'edició del 2011 fou Psicologia positiva. Millora de la qualitat de vida per mitjà de la Psicologia (des de 1990)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

- Artnodes (ISSN 1695-5951)

Revista digital de la Universitat Oberta de Catalunya que té per objecte l'anàlisi de les interseccions entre l'art, la ciència i la tecnologia (des de l'any 2002). 

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Mètode (ISSN 1133-3987)
Mètode és una publicació trimestral de divulgació de la ciència en català publicada per la Universitat de València. El seu objectiu és fer arribar la ciència a la societat, fomentant el debat i la reflexió crítica sobre qüestions d’actualitat científica (des de 1992).
Disponible en la Biblioteca de la UA

Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Biologia

Anuari ornitològic de les Balears: revista d'observació estudi i conservació dels aucells (ISSN 1137-831X)
Publicació ornitològica d'àmbit de les Illes Balears. Dividida en tres seccions, la primera s'inicia amb articles i notes breus que abarquen temes sobre reproducció, alimentació, migració, longevitat, conservació, hivernada, paleornitologia, estatus, etc. La segona part s'inicia amb l'informe anual del Comitè de Rareses Ornitològiques, seguit pel capítol de més extensió i que donà origen a la publicació dels registres. La darrera part està dedicada a les activitats, balanços (anellaments i recuperacions) i bibliografia (des de 1985)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa


Arxius de Miscel·lània Zoològica (ISSN 1698-0476)
Revista dedicada a publicar treballs de faunística, corologia i ecologia descriptiva, principalment en l'àmbit de la Mediterrània Occidental. Té format electrònic i presenta la particularitat de poder incloure bases de dades associades. 
(versió digital)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa

 

Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural (ISSN 1133-6889)
El Butlletí s'organitza en sis seccions destinades a recollir articles inèdits; destaquen les de Gea, Flora et Fauna, amb articles d'inventari del patrimoni natural, Sistemes i processos, que recull articles referents als aspectes funcionals dels sistemes naturals, Regiment de la cosa natural, amb articles sobre gestió del patrimoni natural, i Notes breus, on es presenten les darreres novetats sobre flora i fauna i informacions naturalistes d'actualitat (des de 1901).
(versió digital)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorialOrsis: organismes i sistemes (ISSN  0213-4039)
Orsis té com objectiu donar a conèixer treballs originals d'investigació i articles de revisió sobre biologia, ecologia i zoologia. Se'n publica un volum anual, que consta d'un número o més (des de 2004)
(versió digital)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa

 

Revista Catalana d'Ornitologia (ISSN 1697-4697)
Publicació científica de l'Institut Català d'Ornitologia. Conté articles sobre qualsevol aspecte de l'ornitologia, si bé es dóna especial preferència a treballs de recerca relacionats amb l'anellament científic dels ocells (des del 2002)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa

 

Treballs de la Societat Catalana de Biologia (ISSN electrònic 2013-9802 - ISSN paper 0212-3037)
Revista que reflecteix l'activitat científica d'aquesta entitat des que el primer número va veure la llum el 1913, un any després de la fundació de la Societat, filial de l'Institut d'Estudis Catalans.

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa

Física

Revista de física (ISSN electrònic 2013-9845 - ISSN paper 1131-5326)
Revista semestral de la Societat Catalana de Física, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Primera revista d'alta divulgació científica en català en el camp de la física; presenta visions actualitzades dels temes que preocupen avui la comunitat de físics d'arreu del món (des de 1991). 

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Geologia

Endins: publicació d'espeleologia (ISSN 0211-2515)
Revista que tracta el medi càrstic de les Balears. La revista Endins és una publicació sense ànim de lucre, que ha assolit un grau de reconeixement molt alt per part de la comunitat espeleològica nacional i internacional i que l'han dut a ser considerada com una de les millors revistes científiques de l'estat i d'Europa en espeleologia i temes relacionats amb el carst (des de 1974).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorialGeologica Acta (ISSN electrònic 1696-5728 - ISSN paper 1695-6133)
Revista trimestral d'accés obert, institucional i internacional, amb un perfil generalista de Ciències de la Terra. La revista acull tant articles de tipus conceptual com regional, amb especial èmfasi en les zones de la Mediterrània, Sud Amèrica i el Carib, però sense deixar de considerar contribucions de qualsevol regió del món. Igualment s'incentiva la publicació de números temàtics que donen a conèixer els resultats de projectes o reunions científiques internacionals (des de 2003)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Treballs del Museu de Geologia de Barcelona (ISSN 1130-4995)
Revista anual que té com a finalitat promoure i difondre la investigació en les diverses branques de les ciències de la Terra, contribuir al coneixement de la geologia de Catalunya, fomentar l'estudi dels fons del Museu i reforçar-ne la identitat (des de 1990).

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

Matemàtiques

Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques (ISSN electrònic 2013-9829 - ISSN paper 0214-316X)
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. El Butlletí està obert a tots els camps de la matemàtica i també als aspectes matemàtics de les ciències experimentals, la tecnologia, l'economia, etc., així com a altres àrees, com la història, la didàctica i la filosofia, sempre que els treballs tinguen un component matemàtic important (des de 1987).

Índex d'impacte

 

Collectanea Mathematica (ISSN 0010-0757)
Revista que té com objectiu la publicació dels resultats de les investigacions originals sobre matemàtiques pures i aplicades. Està publicada per l'Institut de Matemàtica de la Universitat de Barcelona (IMUB). És la revista matemàtica més antiga de l'Estat espanyol (des de 1948).

Índex d'impacte

Publicacions Matemàtiques (ISSN paper: 0214-1493 - ISSN electrònic: 2014-4350)
Revista semestral que publica articles de qualitat de recerca de tots els camps de les matemàtiques i, de tant en tant, també actes de congressos (des de 1976 com a Publicacions de la Secció de Matemàtiques; des de 1988 amb el format actual).
(Versió digital

Índex d'impacte

Química

Educació química (ISSN electrònic 2013-1720 - ISSN paper 2013-1755)
Revista quadrimestral en format paper i electrònic, que pretén ser un mitjà de difusió i intercanvi de propostes per a l'ensenyament de la química a tots els nivells, amb especial èmfasi en l'etapa secundària (12-18 anys), i de divulgació de les relacions de la química amb la societat; una eina per a facilitar estratègies i recursos didàctics i innovadors que promoguen la millora de la tasca docent del professorat vinculat a l'ensenyament de la química (des de 2008).
(versió digital)

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Revista de la Societat Catalana de Química (ISSN electrònic 2013-9853 - ISSN paper 1576-8961)
Revista anual de la Societat Catalana de Química, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, adreçada al col·lectiu de químics i estudiants avançats de Grau i Màster. Inclou articles de divulgació de química i ciències frontereres. Alhora, també pot incloure seccions i apartats sobre història, docència, Internet, documentació, actualitat i reflexions (des de 2000). 

Índex d'impacte
Bases de dades en què està inclosa
Difusió i qualitat editorial

 

Assessorament SL


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464