Saltar apartados

Incentius a la docència impartida en valencià i en anglès

 

La Universitat d'Alacant a través del Servei de Llengües (Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Llengües), a fi d'estimular l'ús del valencià i l'anglès en l'àmbit de la docència, coordina l'assignació d'incentius econòmics al professorat que imparteix docència en valencià i en anglès cada curs acadèmic.

 

Els recursos destinats a aquests incentius poden variar cada any en funció de la disponibilitat pressupostària. En els últims cursos, la compensació econòmica ha sigut la següent:

 

- En el cas d'assignatures amb docència en valencià o anglès (que no formen part d'un grup ARA), reben 50 € per cada crèdit impartit, tenint en compte que, per motius de disponibilitat pressupostària, per a fer el càlcul s'han tingut en compte els crèdits assignats al professorat en el POI (com a referència, les assignatures amb 6 crèdits ECTS tenen una càrrega de 2,4 crèdits al POI, que multiplicats pels 50 €, fan un total de 120 € per l'assignatura). De l'import total que correspon a la docència de cada centre, el 25% dels diners els aporta el Servei de Llengües i el 75% els aporta cada centre.

 

- En el cas de les assignatures que formen part d'un grup ARA, reben 100 € per crèdit ECTS (600 € per una assignatura de 6 crèdits). En aquest cas, el PDI pot optar per la compensació econòmica o pel reconeixement, per al curs següent, d'un increment del 50% dels crèdits impartits dins del còmput de la seua càrrega docent. De l'import total que correspon a la docència de cada centre, el 100% dels diners els aporta la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

 

El procediment per a gestionar el pagament dels incentius s'inicia d'ofici (el professorat no l'ha de sol·licitar) i consisteix en el següent:

 

A. En el cas d’assignatures impartides en valencià i anglès (que no formen part d’un grup ARA):

 

1. El Servei de Llengües (SL) inicia el procediment d'ofici al final de cada curs amb la descàrrega dels llistats de docència impartida en valencià i en anglès facilitats pel Servei d'Informàtica.

 

2. El SL revisa els llistats i els envia als deganats o direccions dels centres perquè els completen o els esmenen d'acord amb les seues dades i els tornen validats al SL.

 

3. El SL calcula l'import dels incentius, més les quotes patronals, que correspon a cada centre i sol·licita als deganats o direccions que traspassen el 75% del total al SL.

 

4. Una vegada rebuts els traspassos dels diferents centres, el SL inicia la tramitació dels pagaments a personal propi dels imports corresponents segons els crèdits impartits pel professorat.

 

B. En el cas d’assignatures impartides en anglès que formen part d’un grup ARA:

 

1. El Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat (VOAP) inicia el procediment d’ofici al final de cada curs preguntant al professorat que imparteix docència en alguna assignatura d’un grup ARA si vol compensació de crèdits o compensació econòmica, així com, si per algun motiu, l’assignatura no s’ha impartit en anglès.

 

2. El VOAP prenc nota del professorat que demana la compensació de crèdits per a aplicar la reducció corresponent en la càrrega docent del curs actual.

 

3. El VOAP trasllada al SL el llistat del professorat que sol·licita la compensació econòmica.

 

4. El SL inicia la tramitació dels pagaments a personal propi dels imports corresponents segons els crèdits impartits pel professorat.

 

Servei de Llengües


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/llenguesua

Facebook: http://facebook.com/llenguesua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464