Saltar apartados
 • UA
 • SL
 • CURS DE CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ, EN ALEMANY, EN ANGLÈS I EN FRANCÈS

CURS DE CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ, EN ALEMANY, EN ANGLÈS I EN FRANCÈSEl decret 3/2020, de 6 de febrer de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià elimina el curs de capacitació docent en llengües i el de diploma de mestre. Per tant, aquesta edició 2019-2020 serà l'última en la qual el Servei de Llengües de la UA els impartirà.

- Quins són els continguts del curs?
- Quin preu té el curs?
- Tinc ja la capacitació docent en valencià i vull fer una altra de llengua estrangera, tinc alguna opció de convalidació?
- Com he de fer la matrícula del curs de capacitació?
- Quan finalitze el curs de capacitacitació, com he de sol·licitar el certificat?

Curs de formació a distància per a estudiants de grau i graduats.

Durada del curs: des del  20 de novembre de 2019 fins al 2 de març de 2020.

Requisits lingüístics: C1 de valencià per a la capacitació en valencià i B2 d'alemany, d'anglès o de francès per a la capacitació en alemany, anglès o francès respectivament.

 

Cancel·lació de les proves previstes per als dies 6 i 7 d'abril

Es cancel·len les proves previstes per als dies 6 i 7 d’abril de les assignatures TILC, SEVE i VEES del Curs de Capacitació i Diploma de Mestre de la UA 2019-20. Consulteu en Moodle les comunicacions del coordinador del curs i del professorat de les assignatures.

 

Procediment per a finalitzar l'edició 2019-20

Consulteu en aquest document les indicacions sobre el procediment que cal seguir per a finalitzar l’edició d’enguany: finalització de la 1a convocatòria, emissió de certificats i calendari previst per a la 2a convocatòria.

CONTINGUTS DEL CURS DE CAPACITACIÓ

El curs s'estructura en tres assignatures de competència professional general i una assignatura de competència professional específica o llengua d'especialitat. Es pot cursar més d'una assignatura de llenguatge d'especialitat, sense haver de repetir les assignatures de competència professional general.

Assignatures del Curs de Capacitació en Valencià

De competència professional general

· Tractament Integrat de Llengües i Continguts (TILC): conceptes i organització 
   6 crèdits. Preu matrícula: 105,60 €
   350 places

· Sistema Escolar Valencià i Europeu i Planificació Lingüística
   6 crèdits. Preu matrícula: 105,60 €
   300 places

· TIC i Dinàmica d'Aula Aplicades al TILC
  6 crèdits. Preu matrícula: 105,60 €
  300 places

 De competència professional específica:

· Llengua Catalana d'Especialitat
  6 crèdits. Preu matrícula: 105,60 €
  350 places

Assignatures del Curs de Capacitació en Anglès

De competència professional general

· Tractament Integrat de Llengües i Continguts (TILC): conceptes i organització 
   6 crèdits. Preu matrícula: 105,60 €
   50 places

· Sistema Escolar Valencià i Europeu i Planificació Lingüística  
   6 crèdits. Preu matrícula: 105,60 €
   50 places

· TIC i Dinàmica d'Aula Aplicades al TILC
  6 crèdits. Preu matrícula: 105,60 €
  50 places

 De competència professional específica:

· Llengua Anglesa d'Especialitat
  6 crèdits. Preu matrícula: 105,60 €.
  350 places

Assignatures del Curs de Capacitació en Francès

De competència professional general

· Tractament Integrat de Llengües i Continguts (TILC): conceptes i organització 
   6 crèdits. Preu matrícula: 105,60 €
   50 places

· Sistema Escolar Valencià i Europeu i Planificació Lingüística 
   6 crèdits. Preu matrícula: 105,60 €
   50 places

· TIC i Dinàmica d'Aula Aplicades al TILC
  6 crèdits. Preu matrícula: 105,60 €
  50 places

De competència professional específica:
· Llengua Francesa d'Especialitat
  6 crèdits. Preu matrícula: 105,60 €.
  50 places

Assignatures del Curs de Capacitació en Alemany

El Servei de Llengües no ofereix les assignatures de competència professional general en alemany. Si no has obtingut la capacitació en valencià, hauràs de matricular-te d'aquestes assignatures en una altra llengua.

De competència professional específica:

· Llengua Alemanya d'Especialitat
  6 crèdits. Preu matrícula: 105,60 €.
  50 places

 

Cancel·lació de les proves previstes per als dies 6 i 7 d'abril

Es cancel·len les proves previstes per als dies 6 i 7 d’abril de les assignatures TILC, SEVE i VEES del Curs de Capacitació i Diploma de Mestre de la UA 2019-20. Consulteu en Moodle les comunicacions del coordinador del curs i del professorat de les assignatures.

 

Procediment per a finalitzar l'edició 2019-20

Consulteu en aquest document les indicacions sobre el procediment que cal seguir per a finalitzar l’edició d’enguany: proves pendents de realitzar, finalització de la 1a convocatòria, emissió de certificats i calendari previst per a la 2a convocatòria.

El tancament d'actes de la primera convocatòria serà el 3 d'abril, excepte les de les assignatures TILC en valencià i SEVE en valencià i anglés, que serà el 8 d'abril.

L'alumnat que no supere la primera convocatòria disposarà d'una segona convocatòria en el mes de maig. La data límit de presentació de tasques pendents és el 10 de maig. El tancament d'actes de la segona convocatòria serà el 25 de maig.

PREUS

Preu complet del curs: 422,40 €
105,60 € per assignatura matriculada.

Descomptes:

 • per família nombrosa general (50%)
 • per família nombrosa especial (100%)
 • per família monoparental general (50%)
 • per família monoparental especial (100%)
 • per discapacitat (100%)
 • per ser víctima de terrorisme (100%)
 • per ser víctima de violència de gènere (100%)

Caldrà acreditar aquesta situació en la Secretaria de Llengües, quan es formalitze la matrícula i amb la documentació original, sempre que aquest fet no haja sigut justificat prèviament en la Universitat d'Alacant.

CONVALIDACIONS

Si ja tens la capacitació en un idioma, pots convalidar la competència professional general (amb l'abonament de taxes corresponents si no l'has aconseguida en la Universitat d'Alacant) i matricular-te de l'assignatura de competència professional específica d'un altre idioma, sempre que tingues el requisit lingüístic.
La sol·licitud de convalidació has de presentar-la en UACloud/Campus virtual: entra a l'app e-Administració, tria l’opció Tràmits, fes clic en Instància genèrica i adjunta-hi la documentació que corresponga. Si és el cas, cal sol·licitar la convalidació una vegada formalitzada la matrícula.

Recorda que si pots convalidar assignatures, no hauràs de matricular-te d'elles. Per exemple: si vols matricular-te de la capacitació docent en anglès i tens la capacitació docent en valencià, només hauràs de matricular-te d'una assignatura, llengua anglesa d'especialitat.

El preu de cada assignatura convalidada és de 79,20 €

Les persones amb Títol universitari de la Universitat d'Alacant poden consultar el document adjunt i comprovar possibles convalidacions amb assignatures cursades en els seus estudis oficials.

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

Per a alumnes UA i exalumnes de la UA (estudis oficials finalitzats): alumnat de Grau, Llicenciatura, Diplomatura, Màster, Doctorat i del Curs de Capacitació docent organitzat pel  Servei de Llengües
Preinscripció: Des de les 9.00 hores del 16 de setembre fins a les 14.00 hores 20 de setembre de 2019.

La preinscripció s'ha de fer des d'aquest formulari (recomanem utilitzar el Mozilla Firefox). Trieu l'opció "ACREDITACIÓ I CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES"

Una vegada emplenat el formulari, rebreu un correu de confirmació comunicant que el formulari s'ha enviat correctament amb un codi de referència. Aquest codi és convenient guardar-lo, perquè el necessitareu en cas de voler fer alguna modificació de la preinscripció.

La Secretaria de Llengües procedirà a revisar les sol·licituds de preinscripció. L'ordre de revisió s'iniciarà amb la lletra O (segons el sorteig públic de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de data 7/03/2019). Per tant, el dia i l'hora de sol·licitud és un criteri secundari.

Data prevista de publicació de la llista provisional d'admesos de la preinscripció i llista d'exclosos: 10 d'octubre de 2019.

Sol·licitud de l'esmena d'errades de la llista provisional: des de les 9 hores de l'11 d'octubre fins a les 14 hores del 17 d'octubre de 2019. Utilitzeu aquest formulari per a incorporar l'esmena d'errades.

 
Per a persones sense estudis oficials a la Universitat d'Alacant.
Preinscripció: des de les 9 h del 10 d'octubre fins a les 14 hores del 14 d'octubre.

La preinscripció s'ha de fer des d'aquest formulari (recomanem utilitzar el Mozilla Firefox). Trieu l'opció "ACREDITACIÓ I CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES"

Una vegada emplenat el formulari, rebreu un correu de confirmació comunicant que el formulari s'ha enviat correctament amb un codi de referència. Aquest codi és convenient guardar-lo, perquè el necessitareu en cas de voler fer alguna modificació de la preinscripció.

La Secretaria de Llengües procedirà a revisar les sol·licituds de preinscripció. L'ordre de revisió s'iniciarà amb la lletra O (segons el sorteig públic de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de data 7/03/2019). Per tant, el dia i l'hora de sol·licitud és un criteri secundari.

Data prevista de publicació de la llista provisional d'admesos de la preinscripció i llista d'exclosos: 23 d'octubre de 2019.

Sol·licitud de l'esmena d'errades de la llista provisional: des de les 9 hores del 24 d'octubre fins les 14 hores del 30 d'octubre de 2019. Utilitzeu aquest formulari per a incorporar l'esmena d'errades.

Us recordem que la preinscripció al Curs de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, en Alemany, en Anglès i en Francès, i Diploma de Mestre NO IMPLICA DISPOSAR DE PLAÇA en aquest curs. La preinscripció és el pas previ a la formalització de la matrícula, i aquesta es farà efectiva només depenent de la disponibilitat de places, que són assignades seguint l'ordre establit pel cognom, que enguany s'inicia amb la lletra O (segons el sorteig públic de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de data 7/03/2019).

En el cas que finalment disposeu de plaça, ens posarem en contacte amb vosaltres a través del correu electrònic que heu indicat en la preinscripció.

 

Documentació que cal adjuntar en el formulari de preinscripció
 • DNI
 • Certificat o certificats d'acreditació del nivell de llengua.
 • Títol universitari
 • Si és el cas, justificant de descompte (família nombrosa, família monoparental, discapacitat, víctima de terrorisme, etc.).
 • Si és el cas, certificat d'altra capacitació docent.
 • La presentació d'aquesta documentació és necessària per a comprovar que compliu els requisits d'accés al curs.
Matrícula:

Una vegada confirmada l'admissió de la preinscripció, rebreu un correu electrònic amb les dates de matrícula que us hem assignat. És molt important que us matriculeu en les dates assignades; si no, perdreu el dret de matrícula.

Per a fer la matrícula, cal accedir al UACloud/Campus Virtual de la Universitat d'Alacant amb la següent identificació d'usuari:

 • Si ja ets alumne de la Universitat d'Alacant, utilitza les dades que tens com a alumne per a accedir al UACloud/Campus Virtual. Si no recordes de les dades d'accés, utilitza l'eina habilitada a la pantalla d'accés a UACloud.
 • Si no n'ets alumne, les dades d'accés al UACloud t'arribaran al correu electrònic que vas introduir en el formulari de preinscripció. Aquest compte de correu és totalment gratuït i és el que utilitzarà la Universitat d'Alacant per a fer-te les comunicacions.

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA I DEVOLUCIÓ DE TAXES

Normativa d'Estudis Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA 15/04/2014)

Formulari anul·lació de matrícula

La sol·licitud de devolució de taxes es realitza a través de UACloud, e-Administración- Tràmits- Devolucion-de-tasas
Una vegada iniciat el curs no s'admetrà cap sol·licitud de devolució de taxes.

 

SEGUIMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

10/10/2019 -Publicació llista provisional de persones admeses i excloses del primer termini de preinscripció

Sol·licitud de l'esmena d'errades de la llista provisional: des de les 9 hores de l'11 d'octubre fins les 14 hores del 17 d'octubre de 2019. Utilitzeu aquest formulari per a incorporar l'esmena d'errades.

21/10/2019- Publicació de la llista definitiva de persones admeses del primer termini de preinscripció.

21/10/2019- Publicació de la llista definitiva de persones excloses del primer termini de preinscripció.

23/10/2019- Publicació  de la llista provisional de persones admeses i excloses del 2n termini  de preinscripció.
Sol·licitud de l'esmena d'errades de la llista provisional: des de les 9 hores del 24 d'octubre fins les 14 hores del 30 d'octubre de 2019. Utilitzeu aquest formulari per a incorporar l'esmena d'errades.

04/11/2019- Publicació de les llistes definitives de persones admeses del segon termini de preinscripció.

04/11/2019- Publicació de la llista definitiva de persones excloses del segon termini de preinscripció.

07/11/2019- Previsió de places vacants que s'oferiran als sol·licitants del segon termini:

 • Curs de capacitació docent d'anglès: 149 places
 • Curs de capacitació docent de valencià: 230 places
 • En els cursos de capacitació docent en alemany i francès, tothom tindrà plaça

Ja hem enviat els correus del segon termini. Si algú no es matriculara, continuarem enviant correus fins que es completen les places.

14/11/2019- Hem enviat més correus d'admissió a la matrícula:

 • Curs de capacitació docent d'anglès: fins a CIVERA MOURE
 • Curs de capacitació docent de valencià: fins a NOWAK

Tenen un termini de matrícula fins al dilluns 18 de novembre. Dimarts comprovarem si resten places lliures per saber si hem d'enviar nous correus electrònics de matrícula.

 

 

 

 

Servei de Llengües


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/llenguesua

Facebook: http://facebook.com/llenguesua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464