Saltar apartados

capacitació_docent

CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I EN LLENGÜES ESTRANGERES I DIPLOMA DE MESTRE

Amb el tancament de les actes de l'edició 2019-20 del Curs de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, en Alemany, en Anglès i en Francès, i Diploma de Mestre, cloem l'última de les 8 edicions d'aquest curs organitzades per la UA, entre el curs 2013-14 i el 2019-20.

La normativa publicada per la Generalitat, d'una banda, sobre el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià (Llei 4/2018) i, de l'altra, sobre la competència lingüística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià (Ordre 3/2020), ha modificat la consideració d'aquest certificat. Ací tens les preguntes més freqüents que se'n desprenen i d'altres relacionades amb la finalització d'aquest curs.

1. Com he de sol·licitar el meu Certificat de Capacitació docent o de Diploma de Mestre de Valencià?

1)  Accedeix a UACloud

2)  Entra a la targeta (app) eAdministració

3)  Tria l'opció Tràmits

4)  Fes clic en Certificat per a la Capacitació docent d'idiomes o en l'opció Mestre de valencià

En el mateix moment de la sol·licitud del certificat electrònic es crearà un rebut d'abonament de taxes per l'emissió del document. Paga el rebut seguint les instruccions de l'aplicació i es generarà el certificat electrònic en format pdf, el qual podràs guardar i imprimir tantes voltes com vulgues.

2. La UA convocarà una altra edició del Curs de Capacitació i Diploma de Mestre?

No es convocarà cap altra edició del curs, atès que la normativa no ho permet. 

Tot l'alumnat de l'edició 2019-20 del curs en va ser informat de manera detallada l'11 de febrer de 2020.

Font
La disposició derogatòria de l'Ordre 3/2020 deroga l'Ordre 17/2013, la normativa que estableix les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, en llengües estrangeres i el Diploma de Mestre.

3. Quin és el requisit lingüístic per a l’accés a la funció pública docent?

Cal tenir en compte que els requisits d'accés a la funció pública els fixa la convocatòria específica de cada oposició. 

No obstant això, prenent com a model la convocatòria de 2019, i tenint en compte que el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià deixa de ser requisit lingüístic, el requisit lingüístic que molt probablement establirà la pròxima convocatòria d'oposicions serà acreditar el nivell de coneixement C1 de castellà i C1 de valencià (el Mitjà hi és completament equivalent).

El professorat que haja realitzat els estudis a l'Estat espanyol estarà exempt d'acreditar el C1 de castellà.

El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i el Diploma de Mestre es poden aportar com a acreditació del requisit del C1 de valencià. En aquest cas, no es podrà aportar el mateix títol com a mèrit

Si has obtingut després del 15 d'abril de 2013 el títol d’un estudi oficial de la UA en què has superat un itinerari de Capacitació per a l'ensenyament en valencià, pots sol·licitar el certificat de convalidació de nivell C1 de valencià accedint a:

UACLOUD - eAdministració - Tràmits - Certificat d'acreditació de coneixements de valencià - CONVALIDACIÓ DEL CERTIFICAT DE C1 DE VALENCIÀ PER ITINERARIS.

Font
Article 25 de la Llei 4/2018
Base 7 de la Convocatòria oposicions 2019

4. Quin és el requisit lingüístic per a poder impartir docència en valencià en el sistema educatiu valencià?

El certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la UA, de la JQCV o equivalents (com ara els certificats de la CIEACOVA i de les EOI) serà la competència idiomàtica necessària per a vehicular àrees no lingüístiques en valencià en les etapes d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, cicles formatius de formació professional i formació de les persones adultes.

Font
Article 25 de la Llei 4/2018
Disposició transitòria segona de la Llei 4/2018
Article 4 de l'Ordre 3/2020
Ordre 7/2017 (certificats oficials reconeguts per la JQCV)

5. Quin és el requisit lingüístic per a poder impartir docència en una llengua estrangera en el sistema educatiu valencià?

El certificat de nivell C1 de llengua estrangera serà, a partir del curs acadèmic 2026-2027, la competència idiomàtica necessària per a vehicular àrees no lingüístiques en la llengua estrangera del certificat corresponent, en les etapes d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, cicles formatius de formació professional i formació de les persones adultes.  

Fins al curs 2026-2027 caldrà acreditar el nivell de coneixement B2 d'anglès. L'Ordre 3/2020 estableix que tot el professorat que ja estava habilitat abans de la publicació de l'ordre continua estant-ho.

Font
Article 25 de la Llei 4/2018
Disposició transitòria segona de la Llei 4/2018
Article 4 de l'Ordre 3/2020

6. Quina consideració té ara el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià?

El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià serà considerat un mèrit en els processos de mobilitat del funcionariat de carrera i en les convocatòries d'oposicions de cossos docents.

Aquest certificat es pot fer servir com a acreditació del requisit lingüístic, equivalent al C1, per a les oposicions, per als concursos de trasllat i les comissions de servei, i habilita, per tant, per a impartir docència en valencià en les mateixes condicions que un C1. En aquest cas, no es podrà aportar el mateix títol com a mèrit.

Font
Disposició addicional segona de l'Ordre 3/2020
Base 7.1 de la Convocatòria oposicions 2019

7. Quina consideració té ara el Diploma de Mestre de Valencià?

El Diploma de Mestre de Valencià serà considerat un mèrit en els processos de mobilitat del funcionariat de carrera i en les convocatòries d'oposicions de cossos docents.

Aquest certificat es pot fer servir com a acreditació del requisit lingüístic, equivalent al C1, per a les oposicions, per als concursos de trasllat i les comissions de servei, i habilita, per tant, per a impartir docència en valencià en les mateixes condicions que un C1. En aquest cas, no es podrà aportar el mateix títol com a mèrit.

Font
Disposició addicional segona de l'Ordre 3/2020
Base 7.1 de la Convocatòria oposicions 2019

8. Quina consideració té ara el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera?

El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera serà considerat un mèrit en els processos de mobilitat del funcionariat de carrera i en les convocatòries d'oposicions de cossos docents.

Font
Disposició addicional segona de l'Ordre 3/2020

9. Estudie un grau i curse un itinerari per a l'obtenció del  Certificat de Capacitació o Diploma de Mestre

S'estableix de termini fins a l'11 de febrer de 2021 perquè pugues registrar el certificat corresponent. Si finalitzes el grau i l'itinerari abans d'aquesta data, podràs registrar el teu certificat. Després d'aquesta data, el registre es tancarà.

Si has obtingut després del 15 d'abril de 2013 el títol d’un estudi oficial de la UA en què has superat un itinerari de Capacitació per a l'ensenyament en valencià, pots sol·licitar el certificat de convalidació de nivell C1 de valencià accedint a:

UACLOUD - eAdministració - Tràmits - Certificat d'acreditació de coneixements de valencià - CONVALIDACIÓ DEL CERTIFICAT DE C1 DE VALENCIÀ PER ITINERARIS.

Font
Disposició transitòria primera de l'Ordre 3/2020

 

10. Fins quan puc registrar el meu certificat en Conselleria?

S'estableix de termini fins a l'11 de febrer de 2021 perquè les persones que estiguen en procés de formació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació o el Diploma de Mestre de Valencià puguen registrar el certificat corresponent. Després d'aquesta data, el registre es tancarà.

Pots registrar els certificats en les direccions territorials de la Conselleria d'Educació, Cultura, Investigació i Esport.

Alacant
Direcció Territorial d'Alacant
c/ Carratalà núm. 47, 03007 - Alacant
Servei d'atenció telefònica- 012
Tel. +34 96 386 60 00

València
Direcció Territorial de València
c/ Gregori Gea núm. 14, 46009 - València
Servei d'atenció telefònica - 012
Tel. +34 96 386 60 00

Castelló
Direcció Territorial de Castelló
Av. del Mar núm. 23, 12003 - Castelló
Servei d'atenció telefònica - 012
Tel. +34 96 386 60 00

A propòsit del registre del certificat en la Conselleria d'Educació

Recordem a l'alumnat de l'edició 2019-20 del Curs de Capacitació i Diploma de Mestre que, com ja vam indicar en el formulari de preinscripció a aquest curs, el Servei de Llengües registrarà d'ofici en Conselleria d'Educació els certificats de Capacitació de Valencià i de Diploma de Mestre (en la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme) i els certificats de Llengües Estrangeres (en el Servei de Registre i Acreditació Docent) obtinguts durant aquest curs, a excepció dels d'aquelles persones que han sol·licitat el contrari.

Està previst fer-ne el registre durant la primera quinzena de juny, i ho notificarem a les persones interessades quan s'haja dut a terme el procediment.

Informació sobre l'última edició del curs (2019-20):

Per a qualsevol aclariment, pots posar-te en contacte amb la Secretaria de Llengües del Servei de Llengües (servei.llengues@ua.es).

Servei de Llengües


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/llenguesua

Facebook: http://facebook.com/llenguesua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464