Saltar apartados

capacitació_docent

CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I EN LLENGÜES ESTRANGERES I DIPLOMA DE MESTRE

Amb el tancament de les actes de l'edició 2019-20 del Curs de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, en Alemany, en Anglès i en Francès, i Diploma de Mestre, cloem l'última de les 8 edicions d'aquest curs organitzades per la UA, entre el curs 2013-14 i el 2019-20.

L'Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, modifica, entre altres aspectes, la normativa que regulava els certificats de Capacitació i Diploma de Mestre.

D'aquesta ordre, i de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, es desprèn el següent:

  1. Que el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià deixa  de ser requisit lingüístic per a l'accés a la funció pública docent, requisit que s'estableix en un nivell C1 de valencià.

  2. Que s'estableix el certificat de nivell C1 com a acreditació de la competència idiomàtica necessària per a vehicular àrees no lingüístiques en valencià, i per a vehicular àrees en anglés, en les etapes d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, cicles formatius de formació professional i formació de les persones adultes. Cal tenir en compte que la Llei 4/2018 estableix, amb caràcter transitori i fins al curs acadèmic 2026-2027, que es considerarà que disposa de la competència suficient per a vehicular àrees en anglès el professorat que acredite el nivell de coneixement B2 d'anglès.

  3. Que el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre de Valencià i el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera seran considerats un mèrit en els processos de mobilitat del funcionariat de carrera i en les convocatòries d'oposicions de cossos docents.

  4. Que les persones que tinguen el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià estaran exemptes d'acreditar la competència lingüística (C1), per exemple, per a presentar-se a oposicions. En aquest cas, el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià no es podrà aportar com a mèrit.

  5. Que el professorat que ja estiga capacitat per a impartir ensenyaments en llengües estrangeres en els nivells educatius no universitaris a la Comunitat Valenciana ho continuarà estant.

  6. Que es deroga l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana, ordre que fixava el contingut del Curs de Capacitació i Diploma de Mestre.

  7. Que s'estableix un termini de dotze mesos (fins a febrer de 2021) perquè les persones que, a l'entrada en vigor d'aquesta ordre, estiguen en procés de formació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o el Diploma de Mestre de Valencià puguen registrar el certificat corresponent.

  8. La fixació d'aquest termini significa també el venciment dels itineraris d'assignatures establits pel Pla de formació de la UA per a l'obtenció de la capacitació per a l'ensenyament en valencià i en altres llengües (BOUA 17-4-2019

Com heu de sol·licitar el Certificat de Capacitació docent i/o el de Mestre de valencià?

1)      Accediu a UACloud

2)      Entreu a la targeta (app) eAdministració

3)      Trieu l’opció Tràmits

4)      Feu clic en Certificat per a la Capacitació docent d’idiomes o en l'opció Mestre de valencià

En el mateix moment de la sol·licitud del certificat electrònic es crearà un rebut d’abonament de taxes per l’emissió del document. Pagueu el rebut seguint les instruccions de l’aplicació i es generarà el certificat electrònic en format pdf, el qual podreu guardar i imprimir les voltes que ho necessiteu.

A propòsit del registre del certificat en la Conselleria d'Educació

Recordem a l'alumnat de l'edició 2019-20 del Curs de Capacitació i Diploma de Mestre que, com ja vam indicar en el formulari de preinscripció a aquest curs, el Servei de Llengües registrarà d'ofici en Conselleria d'Educació els certificats de Capacitació de Valencià i de Diploma de Mestre (en la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme) i els certificats de Llengües Estrangeres (en el Servei de Registre i Acreditació Docent) obtinguts durant aquest curs, a excepció dels d'aquelles persones que han sol·licitat el contrari.

Està previst fer-ne el registre durant la primera quinzena de juny, i ho notificarem a les persones interessades quan s'haja dut a terme el procediment.

Informació sobre l'última edició del curs (2019-20):

Servei de Llengües


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/llenguesua

Facebook: http://facebook.com/llenguesua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464