Saltar apartados

Suport al PDI per al PIVALD

Objectius de la politica lingüística de la UA 2013 - 2016

La política lingüística de la Universitat té dos objectius centrals:

1. Que els membres de la comunitat universitària puguen usar el valencià, com a llengua oficial que és.

2. Que la majoria dels membres de la comunitat universitària siguen capaços de treballar en alguna llengua no oficial, especialment l’anglès.

Perquè això siga una realitat, les polítiques institucionals han de fer possible l’impuls de l’ús del valencià en tots els àmbits de la vida universitària i particularment en la docència,  i l’increment de l’anglès en l’àmbit de la docència i en determinats àmbits de gestió.

La Universitat d’Alacant, a través del Servei de Llengües (Vr. CEL), i altres unitats, posa a disposició del PDI diverses mesures o línies de suport a aquesta política lingüística.

Mesures de suport al PDI

a) Incentius al PDI per fer docència en valencià o en anglès.

b) Formació lingüística bàsica: Cursos presencials i a distància de valencià gratuïts. Cursos presencials gratuïts d'anglés.

c) Formació lingüística aplicadaPla de Formació per al PDI que participa en la docència en valencià i en anglès (ICE i SL).

d) Acreditació de nivell de llengües.

e) Suport lingüístic i tecnològic aplicat dels dinamitzadors lingüístics a fi d'ajudar a crear un entorn de treball que facilite l'ús del valencià o de l'anglès a la docència.

f) Assessorament lingüístic gratuït per a materials docents en valencià i en anglès (SL).

g) Ajudes per a l'elaboraració de materials docents nous en valencià i en anglès (SL - VR.CEL).

h) Accions formatives d'actualització de coneixements de valencià per a usos acadèmics. 

i) Ajudes per a portar conferenciants de suport  a la docència en valencià.

j) Ajudes a l'elaboració de tesis en valencià.

Incentius al PDI per fer docència en valencià o en anglès en els graus

El Consell de Govern decidirà la quantitat final dels incentius per crèdit.

Inici de pàgina

Formació lingüística bàsica

Cursos gratuïts presencials i a distància en valencià (SL).

1. Matrícula: setembre.

2. Durada: d’octubre-maig.

3. Nivells presencials: B1, B2, C1.

4. Nivells a distància: B1, B2, C1, C2.

 

Centre d’Autoaprenentatge de Valencià (CAU-SL): 

1. Recursos en línia d’accés lliure per a reforçar coneixements i preparar proves.

2. Nivells: Bàsic (A2-B1) i Fitxes de Valencià (B2-C1)

3. Grups de conversa i tutories.

 

Inici de pàgina

Formació lingüística aplicada: Pla de Formació per al PDI del PIVALD (ICE i SL)

Pla destinat prioritàriament al PDI que fa docència en valencià o en anglès. Per a participar en aquest Pla cal tenir el B2 en la llengua respectiva (o haver fet un mínim de 18 crèdits en aquesta llengua). Aquest Pla de Formació està organitzat pel Servei de Llengües (Vr. de Cultura, Esport i Llengües) i l’Institut de Ciències de l’Educació (Vr. Estudis i Formació).

 Inici de pàgina

Suport per a l'acreditació de nivell de llengües

Valencià:

1. Cursos SL

2. Proves de la Junta Qualificadora (matrícula març-abril)

3.CERTIUNI (2014/2015)

4.Pla de Formació per al PDI del PIVALD (ICE)

Anglès:

1. Cursos CSI: http://www.csidiomas.ua.es/va/idiomes i http://www.csidiomas.ua.es/va/idiomes/cursos-per-al-personal-de-la-ua-pas-pdi

2. Proves lliures UA CSI: B1, B2. 

3. Pla de Formació per al PDI del PIVALD (ICE)

 

Altres llengües:

1. Cursos CSI: http://www.csidiomas.ua.es/va/idiomes i http://www.csidiomas.ua.es/va/idiomes/cursos-per-al-personal-de-la-ua-pas-pdi

2. Proves lliures UA CSI: anglès, francès, alemany i italià

 Inici de pàgina

Suport lingüístic i tecnològic per a crear un entorn de treball que facilite l'ús del valencià o de l'anglès

1. Assessorament personal en la instal·lació i explicació del funcionament d’eines per a la traducció, la revisió, l’accés a diccionaris, enciclopèdies i bases de dades terminològiques en català i en anglès, i materials de referència en català sobre l’àmbit de coneixement específic de cada PDI.

2. Suport lingüístic personalitzat a càrrec del dinamitzador de centre. 

Inici de pàgina

Assessorament lingüístic gratuït per a materials docents en valencià i en anglès (SL) 

1. Traducció gratuïta de materials docents del castellà al valencià.

2. Revisió gratuïta de textos per a usos docents: manuals, presentacions, problemes, pràctiques i exàmens. 

3. Exigències: qualitat lingüística acceptable dels textos a revisar i que les assignatures on s’han d’usar formen part de l’oferta de docència en valencià o en anglès del curs vigent o del curs següent.

4. Gestió de les sol·licituds a través de formulari: per a traduccions i revisions de valencià; per a revisions d'anglès

Inici de pàgina

Ajudes per a l'elaboració de materials docents en valencià i en anglès (SL VRCEL)

1. Convocatòria anual i resolució (primer trimestre de l’any) per a assignatures que s’han d’impartir en el curs o cursos següents.

2. Ajudes econòmiques.

3. Assessorament lingüístic i correcció.

4. Exigència: qualitat lingüística acceptable dels textos a revisar.

Inici de pàgina

Accions formatives d'actualització de coneixements de valencià per al PDI (SL)

1. Accions formatives en grups reduïts.

2. A càrrec dels dinamitzadors lingüístics.

Inici de pàgina

Conferències de suport a la docència en valencià

1. Requisits: que el PDI sol·licitant estiga fent docència en valencià i que la conferència siga oberta als alumnes d’altres assignatures i estudis.

2. Ajuda per a pagar la retribució al professor invitat (250 €), mentre quede pressupost.

3. Cartell per a la difusió a càrrec de l’SL.

4.  Formulari de sol·licitud de les ajudes

5. Se n'exceptuen les assignatures de Filologia Catalana.

Inici de pàgina

Ajudes a l'elaboració de tesis doctorals en valencià

1.  Assessorament lingüístic

2. Ajuda econòmica per fer la tesi en valencià.

Inici de pàgina

 

Pla destinat prioritàriament al PDI que fa docència en valencià o en anglès. Per a participar en aquest Pla cal tenir el B2 en la llengua respectiva (o haver fet un mínim de 18 crèdits en aquesta llengua). Aquest Pla de Formació està organitzat pel Servei de Llengües (Vr. de Cultura, Esport i Llengües) i l’Institut de Ciències de l’Educació (Vr. Estudis i Formació).

Política lingüística


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464