Saltar apartados

Cursos de valencià no presencials segon quadrimestre

El Servei de Llengües (SL) de la Universitat d'Alacant organitza cursos no presencials de valencià.

HORARIS

Dedicació horària: Com a curs no presencial, els horaris de dedicació a casa se'ls marcarà l'alumne seguint les pautes del professor del curs. La faena global és, aproximadament, de 100 hores. Cal completar el 90% de les activitats del curs

Grup de conversa: servirà com a reforç del curs i serà opcional (a pesar que és recomanable).  Els grups es faran en l'aula de conversa del CAU (Biblioteca General).  Reserves

REQUISITS

  • Connexió a Internet des de casa.
  • Coneixements informàtics d'usuari.
  • Certificat de nivell anterior del qual es matriculen.

 

NIVELLS

B2

El nivell B2 correspon, bastant aproximadament, a l'antic nivell Mitjà pel que fa als continguts i el grau d'exigència. Està orientat a qui té uns coneixements elementals de valencià i és capaç de comprendre i mantenir una conversa quotidiana sense ajuda, pot argumentar, explicar i conversar amb certa fluïdesa sobre diversos temes i és capaç d'escriure diversos tipus de text controlant els aspectes bàsics de l'ortografia, el lèxic i la gramàtica.

Amb el nivell B2 podràs comprendre el llenguatge oral estàndard cara a cara o vehiculat a través de mitjans de comunicació en produccions relacionades amb la vida personal, social, acadèmica o professional.  A més, tindràs un vocabulari de lectura ampli. En la producció oral, podràs desenvolupar presentacions ben estructurades i sabràs parlar amb fluïdesa i amb un control bastant acceptable de la gramàtica. En la producció escrita, seràs capaç de fer textos clars i detallats sobre diversos temes, respectant una gramàtica bastant correcta.

GUIA DOCENT

Cal acreditar el nivell B1 o equivalent

NIVELL CALENDARI DEL CURS NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

B2

GRUP 2

De l'11-02-2019 al 29-05-2019 25  

C1

El nivell C1 va adreçat a les persones que tenen acreditat un nivell B2. Aquestes persones són capaces de comprendre el llenguatge oral estàndard cara a cara o vehiculat a través de mitjans de comunicació en produccions relacionades amb la vida personal, social, acadèmica o professional.  A més, tenen un vocabulari de lectura ampli. En la producció oral, poden desenvolupar presentacions ben estructurades i saben parlar amb fluïdesa i amb un control bastant acceptable de la gramàtica. En la producció escrita, són capaces de fer textos clars i detallats sobre diversos temes, respectant una gramàtica bastant correcta.

Amb el nivell C1 podràs comprendre tot tipus de textos i discursos llargs i complexos. A més, et podràs expressar amb fluïdesa i espontaneïtat i sabràs usar el valencià de manera eficaç en tots els àmbits. També seràs capaç de produir textos ben estructurats, correctes i detallats sobre temes complexos. Aprendràs les excepcions gramaticals i ortogràfiques, ampliaràs el lèxic i faràs una pronúncia genuïna.

GUIA DOCENT

Cal acreditar el nivell B2 o equivalent

NIVELL CALENDARI NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

C1

GRUP 2

De l'11-02-2019 al 29-05-2019 25  

C2

El nivell C2 és el nivell més avançat de coneixement de la llengua. Per a situar-te, és un nivell més avançat que l'antic Superior. Està orientat a qui és capaç de comprendre tot tipus de textos i discursos llargs i complexos; es pot expressar amb fluïdesa i espontaneïtat; sap usar el valencià de manera eficaç en tots els àmbits; i és capaç de produir textos molt estructurats, correctes i detallats sobre temes complexos. A més, ha de dominar les excepcions gramaticals i ortogràfiques, ha d'usar un lèxic ampli i variat i ha de fer una pronunciació genuïna.

Amb el nivell C2 podràs comprendre sense esforç tot tipus de textos i discursos llargs i complexos. Et podràs expressar amb fluïdesa i espontaneïtat i seràs capaç d'usar el valencià en les situacions més complexes i respectant tots els registres. També seràs capaç de produir textos molt estructurats, correctes i detallats amb un ampli domini del llenguatge i els matisos subtils de significat. Aprendràs les excepcions gramaticals i ortogràfiques, ampliaràs el lèxic i faràs una pronunciació genuïna.

GUIA DOCENT

Cal acreditar el nivell C1 o equivalent

NIVELL CALENDARI DEL CURS NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

C2

GRUP 2

De l'11-02-2019 al 29-05-2019 25  

 

 

Accés, preinscripció, matrícula i preu

PODRÀ ACCEDIR AL CURS:

  • Els membres de la comunitat universitària: estudiants d'una titulació oficial de la Universitat d'Alacant, personal docent de la Universitat d'Alacant (PDI) o personal de les empreses de la UA.
  • L'alumnat egressat d'una titulació oficial de la UA i que estiga adscrit al programa Alumni UA o del Servei de Llengües tindran el mateix tractament prioritari que els membres de la comunitat universitària a  l'hora de matricular-se.
  • Les places vacants podran ser completades amb persones sense vinculació amb la UA

El Personal d'Administració i Serveis de la UA  (PAS) ha de fer aquests cursos obligatòriament a través de les convocatòries de Selecció i Formació.

 REQUISITS

Cal acreditar el nivell de valencià anterior del nivell del qual vols matricular-te.

Excepcionalment es podran preinscriure les persones que s'han presentat a les proves d'acreditació de CIEACOVA (convocatòria gener 2019) i que es troben a l'espera dels resultats de la prova oral. Les persones hauran d'indicar esta situació en la finestra on cal justificar l'acreditació del nivell anterior (utilitzeu un document WORD). Posterioment, el Servei de Llengües procedirà a comprovar la sol·licitud de preinscripció amb els resultats de la prova oral.

El Servei de llengües no atendrà canvis de nivell una vegada coneguts els resultats de la prova escrita.

 TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:

S'ha de fer obligatòriament una preinscripció entre les 9 hores del 21 de gener i les 14 hores del 28 de gener de 2019, prèvia a la matrícula. Formulari de preinscripció  (recomanem utilitzar el Mozilla Firefox).

La Secretaria de Llengües procedirà a revisar les sol·licitud de preinscripció i anirà validant-les per ordre cronològic, prioritzant a l'alumnat de la Universitat d'Alacant. Una vegada confirmada l'admissió de la preinscripció, rebreu un correu electrònic amb les dates de matrícula que us hem assignat. És molt important que us matriculeu en les dates assignades; si no, perdreu el dret de matrícula.

Per a fer la matrícula cal accedir a l'UACLOUD/Campus Virtual de la Universitat d'Alacant amb la següent identificació d'usuari:

  • Si ja eres alumne de la Universitat d'Alacant, utilitza les dades que tens com a alumne per a accedir a l'UACLOUD/Campus Virtual.
  • Si no ets alumne, les dades d'accés a l'UACLOUD t'arribaran al correu electrònic que vas introduir en el formulari de preinscripció. Aquest compte de correu és totalment gratuït i per a conèixer-ne el funcionament us recomanem que visiteu aquesta web.

PREUS DE MATRÍCULA

  50 € per a l'alumnat / Alumni UA.

  60 € per a membres d'entitats sense ànim de lucre o entitats amb conveni amb la UA.

  80 € per al públic en general.  

  Gratuïta per al PDI i els treballadors de les empreses de la UA.

Formació SL


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464