Saltar apartados

cursos semipresencials segon quadrimestre 2018/2019

El Servei de Llengües (SL) de la Universitat d'Alacant organitza cursos semipresencials de 100 hores:

 • 60 h presencials de continguts lèxics i gramaticals
 • 40 h de treball en línia
Metodologia
 • En classe:
 • explicació dels continguts lèxics, gramaticals i estilístics
 • treball de la part oral
 • En casa:
 • activitats autocorrectives de gramàtica i lèxic (en línia i en el llibre)
 • tasques escrites i orals (en línia)
 • pràctiques de fonètica
 • estudi

L'alumnat ha d'assistir a un 80% de les sessions per a tindre dret a la matrícula automàtica a la prova d'acreditació i a un certificat d'assistència.

Nivells

A1 PER A ESTUDIANTS INTERNACIONALS

CURSOS DE CATALÀ PER A ESTUDIANTS EUROPEUS (ERASMUS, SÒCRATES...)

Valencià és el nom que rep la llengua catalana al País Valencià i és una de les dues llengües oficials de la Universitat d'Alacant. El català el parlen al voltant de 10 milions de persones en territoris que pertanyen a quatre estats: Espanya (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, França (Rosselló), República Italiana (ciutat de l'Alguer, a l'illa de Sardenya) i Principat d'Andorra (n'és la llengua oficial)). Perquè pugueu conéixer la llengua de valencians i catalans i les seues aportacions més destacades a la història i a la cultura (música, literatura, arquitectura...), la Universitat d'Alacant us ofereix el curs: 
Curs de Català per a estudiants europeus. Nivell Inicial de Català (2018-2019) Programa

NIVELL CALENDARI DEL CURS DIA HORA AULA NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

A1

grup 2

De l'11/02/2019 al 29/05/2019

dilluns i dimecres

9-11

 Aulari II. Aula A2/0A11

Nombre mínim i màxim d'alumnes per grup:

10-25

Sessió extraordinària el dia 14/5/19 a l'aula GB/1014

Hores lectives: 100 hores

 • 60 hores d'assistència.
 • 30 hores de e-learning.
 • 10 hores activitats culturals.
 • Crèdits: 6 ECTS.

  Preu: gratuït.

Matrícula del curs  A1 per a estudiants estranger

Calendari de matrícula: Del 21 de gener a l'1 de febrer. Cal accedir a UACLOUD i formalitzar la matrícula del curs de català.

L'alumnat estranger que no participa en cap programa de mobilitat internacional i que està interessat a fer el curs A1 de valencià, pot matricular-se adreçant-se a la Secretaria de Llengües (primera planta de l'edifici Germà Bernàcer).

 

B1

El nivell B1 correspon a l'antic nivell Elemental. Està orientat a qui té uns coneixements bàsics de valencià i és capaç de comprendre i mantenir una conversa quotidiana bàsica (informació personal, hàbits, compres, aficions...) i pot escriure textos breus com anuncis, notes o correus electrònics curts.
Amb el nivell B1 podràs comprendre informació sobre temes relatius a la faena, l'escola, l'oci, etc., i podràs argumentar, explicar i conversar amb certa fluïdesa sobre temes diversos. Aprendràs el gros dels aspectes ortogràfics, lèxics, de pronunciació i gramaticals de la llengua.

Cal acreditar el certificat de nivell A2 o equivalent o superar una entrevista un dels següents dies:

- Dimecres 30/01/2019: de 9.00 h a 11.00 h
- Dijous 31/01/2019: d'11.00 h a 14.00 h

 HORARIS

NIVELL CALENDARI DEL CURS DIA HORA AULA NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

B1

grup 4

GUIA DOCENT

De l'11/02/2019 al 29/05/2019

Dilluns i dimecres 9-11 Edifici Geografia. Aula GE/0-01S 

Nombre mínim i màxim d'alumnes per grup:

10-25

 Sessió extraordinària el 2 d'abril i el 28 de maig

B2

El nivell B2 de valencià correspon, bastant aproximadament, a l'antic nivell Mitjà pel que fa als continguts i el grau d'exigència. Està orientat a qui té uns coneixements elementals de valencià i és capaç de comprendre i mantenir una conversa quotidiana sense ajuda, pot argumentar, explicar i conversar amb certa fluïdesa sobre diversos temes i és capaç d'escriure diversos tipus de text controlant els aspectes bàsics de l'ortografia, el lèxic i la gramàtica.

Amb el nivell B2 de valencià podràs comprendre el llenguatge oral estàndard cara a cara o vehiculat a través de mitjans de comunicació en produccions relacionades amb la vida personal, social, acadèmica o professional.  A més, tindràs un vocabulari de lectura ampli. En la producció oral, podràs desenvolupar presentacions ben estructurades i sabràs parlar amb fluïdesa i amb un control bastant acceptable de la gramàtica. En la producció escrita, seràs capaç de fer textos clars i detallats sobre diversos temes, respectant una gramàtica bastant correcta.

Cal acreditar el certificat de nivell B1 o equivalent.

HORARIS

NIVELL CALENDARI DEL CURS DIA HORA AULA NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

B2

grup 5

GUIA DOCENTE

De l'11/02/2019 al 29/05/2019

Dilluns i dimecres 9-11

 Dilluns: Politècnica IV. Aula EP/0-16P
Dimecres: Politècnica IV. Aula EP/0-24P

Nombre mínim i màxim d'alumnes per grup:

10-25

 Sessió extraordinària el 2 d'abril i el 28 de maig

B2

grup 6

GUIA DOCENTE

De l'11/02/2019 al 29/05/2019

Dilluns i dimecres 13-15 Ciències Socials. Aula CS/S006 

Nombre mínim i màxim d'alumnes per grup:

10-25

 Sessió extraordinària el 2 d'abril i el 28 de maig

B2

grup 7

GUIA DOCENTE

De l'11/02/2019 al 29/05/2019

Dimarts i dijous 16-18  Dimarts: Germà Bernàcer. Aula GB/1014
Dijous: Politècnica IV. Aula EP/0-26M

Nombre mínim i màxim d'alumnes per grup:

10-25

Sessions extraorinàries, dimecres 20/03/2019 i el dimecres 29/05/2019

C1

El nivell C1 de valencià va adreçat a les persones que tenen acreditat un nivell B2. Aquestes persones són capaces de comprendre el llenguatge oral estàndard cara a cara o vehiculat a través de mitjans de comunicació en produccions relacionades amb la vida personal, social, acadèmica o professional.  A més, tenen un vocabulari de lectura ampli. En la producció oral, poden desenvolupar presentacions ben estructurades i saben parlar amb fluïdesa i amb un control bastant acceptable de la gramàtica. En la producció escrita, són capaces de fer textos clars i detallats sobre diversos temes, respectant una gramàtica bastant correcta.

Amb el nivell C1 de valencià podràs comprendre tota classe de textos i discursos llargs i complexos. A més, et podràs expressar amb fluïdesa i espontaneïtat i sabràs usar el valencià de manera eficaç en tots els àmbits. També seràs capaç de produir textos ben estructurats, correctes i detallats sobre temes complexos. Aprendràs les excepcions gramaticals i ortogràfiques, ampliaràs el lèxic i faràs una pronúncia genuïna.

GUIA DOCENT

Cal acreditar el certificat de nivell B2 o equivalent.

HORARIS

NIVELL CALENDARI DEL CURS DIA HORA AULA NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

C1

grup 7

GUIA DOCENT

De l'11/02/2019 al 29/05/2019 Dimarts i dijous  9-11 Òptica. Aula OP/1003 

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

10-25

 Sessió extraordinària el 22 de març i el 24 de maig.

C1

grup 8

GUIA DOCENT

 De l'11/02/2019 al 29/05/2019 Dilluns i dimecres  13-15  Politècnica IV. Aula EP/0-16P

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

10-25

 Sessió extraordinària el 2 d'abril i el 28 de maig

C2

El nivell C2 de valencià és el nivell més avançat de coneixement de la llengua. Per a situar-te, és un nivell més avançat que l'antic Superior. 
Està orientat a qui és capaç de comprendre tota classe de textos i discursos llargs i complexos; es pot expressar amb fluïdesa i espontaneïtat; sap usar el valencià de manera eficaç en tots els àmbits; i és capaç de produir textos ben estructurats, correctes i detallats sobre temes complexos. A més, ha de dominar les excepcions gramaticals i ortogràfiques, ha d'usar un lèxic ampli i variat i ha de fer una pronúncia genuïna.

Amb el nivell C2 de valencià podràs comprendre sense esforç tota classe de textos i discursos llargs i complexos. Et podràs expressar amb fluïdesa i espontaneïtat i seràs capaç d'usar el valencià en les situacions més complexes i respectant tots els registres. També seràs capaç de produir textos ben estructurats, correctes i detallats amb un ampli domini del llenguatge i els matisos subtils de significat. Aprendràs les excepcions gramaticals i ortogràfiques, ampliaràs el lèxic i faràs una pronúncia genuïna.

GUIA DOCENT

Cal acreditar el certificat de nivell C1 o equivalent

 HORARIS

NIVELL CALENDARI DEL  CURS DIA HORA AULA NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

C2

grup 6

GUIA DOCENT

De l'11/02/2019 al 29/05/2019 Dilluns i dimecres 9-11

 CS/S007 de Ciències Socials

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

10-25

Sessió extraordinària el 2 d'abril i el 28 de maig

Aula CS/S005

C2

grup 7

GUIA DOCENT

De l'11/02/2019 al 29/05/2019

Dilluns i dimecres

13-15

Ciències Socials. Aula CS/S005 

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

10-25

Sessió extraordinària el 2 d'abril i el 28 de maig

Aula CS/S005

 

Accés, preinscripció, matrícula i preu

PODRAN ACCEDIR ALS CURSOS:

 • Els membres de la comunitat universitària: estudiants d'una titulació oficial de la Universitat d'Alacant, personal docent de la Universitat d'Alacant (PDI) o personal de les empreses de la UA.
 • L'alumnat egressat d'una titulació oficial de la UA i que estiga adscrit al programa Alumni UA o del Servei de Llengües tindran el mateix tractament prioritari que els membres de la comunitat universitària a l'hora de matricular-se.
 • Les places vacants podran ser completades amb persones sense vinculació amb la UA

El Personal d'Administració i Serveis de la UA (PAS) ha de fer aquests cursos obligatòriament a través de les convocatòries de Selecció i Formació.

 

REQUISITS

Cal acreditar el nivell de valencià anterior del nivell del qual vols matricular-te.

Excepcionalment es podran preinscriure les persones que s'han presentat a les proves d'acreditació de CIEACOVA (convocatòria gener 2019) i que es troben a l'espera dels resultats de la prova oral. Les persones hauran d'indicar esta situació en la finestra on cal justificar l'acreditació del nivell anterior (utilitzeu un document WORD). Posterioment, el Servei de Llengües procedirà a comprovar la sol·licitud de preinscripció amb els resultats de la prova oral.

El Servei de llengües no atendrà canvis de nivell una vegada coneguts els resultats de la prova escrita.

TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:

S'ha de fer obligatòriament una preinscripció entre les 9 hores del 21 de gener i les 14 hores del 28 de gener de 2019, prèvia a la matrícula. Formulari de preinscripció  (recomanem utilitzar el Mozilla Firefox).

La Secretaria de Llengües procedirà a revisar les sol·licituds de preinscripció i anirà validant-les per ordre cronològic, prioritzant a l'alumnat de la Universitat d'Alacant. Una vegada confirmada l'admissió de la preinscripció, rebreu un correu electrònic amb les dates de matrícula que us hem assignat. És molt important que us matriculeu en les dates assignades; si no, perdreu el dret de matrícula.

Per a fer la matrícula cal accedir a l'UACLOUD/Campus Virtual de la Universitat d'Alacant amb la següent identificació d'usuari:

 • Si ja eres alumne de la Universitat d'Alacant, utilitza les dades que tens com a alumne per a accedir a l'UACLOUD/Campus Virtual.
 • Si no ets alumne, les dades d'accés a l'UACLOUD t'arribaran al correu electrònic que vas introduir en el formulari de preinscripció. Aquest compte de correu és totalment gratuït i per a conéixer-ne el funcionament us recomanem que visiteu aquesta web.

 

PREUS DE MATRÍCULA

  50 € per a l'alumnat / Alumni UA.

  60 € per a membres d'entitats sense ànim de lucre o entitats amb conveni amb la UA.

  80 € per al públic en general.  

  Gratuïta per al PDI i els treballadors de les empreses de la UA.

Formació SL


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464