Saltar apartados

cursos presencials segon quadrimestre 2019/2020

Seguint instruccions de la Generalitat Valenciana, i en coordinació amb la resta d'universitats públiques valencianes, se suspèn l´activitat docent presencial de manera indefinida a partir del pròxim dilluns, dia 16 de març.
La docència s'impartirà de manera virtual. El professorat dels cursos us informarà de les adaptacions que es faran per a garantir-la.

Preguntes freqüents sobre els cursos de valencià

 

El Servei de Llengües (SL) de la Universitat d'Alacant organitza cursos presencials de 60 hores:

 • 60 h presencials de continguts lèxics i gramaticals
Metodologia
 • En classe:
 • explicació dels continguts lèxics, gramaticals i estilístics
 • treball de la part oral
 • L'alumnat ha d'assistir a un 80% de les sessions per a tindre dret a la matrícula automàtica a la prova d'acreditació i a un certificat d'assistència.
 • En casa:
 • activitats autocorrectives de gramàtica i lèxic (en línia i en el llibre)
 • tasques escrites i orals (en línia)
 • pràctiques de fonètica
 • estudi

 

Nivells

A1 PER A ESTUDIANTS INTERNACIONALS

CURSOS DE CATALÀ PER A ESTUDIANTS EUROPEUS (ERASMUS, SOCRATES...)

Valencià és el nom que rep la llengua catalana al País Valencià i és una de les dues llengües oficials de la Universitat d'Alacant. El català el parlen al voltant de 10 milions de persones en territoris que pertanyen a quatre estats: Espanya (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, França (Rosselló), República Italiana (ciutat de l'Alguer, a l'illa de Sardenya) i Principat d'Andorra (n'és la llengua oficial). Perquè pugueu conèixer la llengua de valencians i catalans i les seues aportacions més destacades a la història i a la cultura (música, literatura, arquitectura...), la Universitat d'Alacant us ofereix el curs: 
Curs de Català per a estudiants europeus. Nivell Inicial de Català (2019-2020) Programa

NIVELL CALENDARI DEL CURS DIA HORA AULA NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

A1

grup 2

Del 10/02/2020 al 28/05/2020

dimarts i dijous 9-11

dimarts

OP/S002 Edifici Òptica

dijous

OP/S001

Edifici Òptica

Nombre mínim i màxim d'alumnes per grup:

10-25

 

Hores lectives: 60 hores

 • 60 hores d'assistència.
 • Crèdits: 6 ECTS.

  Preu: gratuït.

Matrícula del curs  A1 per a estudiants estranger

Calendari de matrícula: Del 22 de gener fins al 27 de gener de 2020. Cal accedir a UACLOUD i formalitzar la matricular del curs de català.

L'alumnat estranger que no participa en cap programa de mobilitat internacional i que està interessat en fer el curs A1 de valencià, pot matricular-se adreçant-se a la Secretaria de Llengües (primera planta de l'edifici German Bernàcer).

 

B1

El nivell B1 correspon a l'antic nivell Elemental. Està orientat a qui té uns coneixements bàsics de valencià i és capaç de comprendre i mantenir una conversa quotidiana bàsica (informació personal, hàbits, compres, aficions...) i pot escriure textos breus com anuncis, notes o correus electrònics curts.
Amb el nivell B1 podràs comprendre informació sobre temes relatius a la faena, l'escola, l'oci, etc., i podràs argumentar, explicar i conversar amb certa fluïdesa sobre temes diversos. Aprendràs el gros dels aspectes ortogràfics, lèxics, de pronunciació i gramaticals de la llengua.
GUIA DOCENT

Cal acreditar el certificat de nivell A2 o equivalent o superar una entrevista en les dates 27 i 28 de gener, entre les 9 i les 11 hores, en el despatx de Formació 0036P1018 de l'edifici Germà Bernàcer. 

Si no teniu acreditació de l'A2 i fareu l'entrevista, podeu fer la preinscripció i quan us demane l'acreditació pugeu un document word (o similar) on expliqueu que no la teniu però que us presentareu a l'entrevista. En cas que no pugeu l'acreditació de l'A2 (perquè pugeu una altra volta el DNI o un document en blanc), entendrem que la fareu.

 HORARIS

NIVELL CALENDARI DEL CURS DIA HORA AULA NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

B1

grup 6

Del 10/02/2020 al 28/05/2020

Dilluns i dimecres 9-11

OP/1001

Edifici Òptica 

Nombre mínim i màxim d'alumnes per grup:

10-25

 

B2

El nivell B2 de valencià correspon, bastant aproximadament, a l'antic nivell Mitjà pel que fa als continguts i el grau d'exigència. Està orientat a qui té uns coneixements elementals de valencià i és capaç de comprendre i mantenir una conversa quotidiana sense ajuda, pot argumentar, explicar i conversar amb certa fluïdesa sobre diversos temes i és capaç d'escriure diversos tipus de text controlant els aspectes bàsics de l'ortografia, el lèxic i la gramàtica.

Amb el nivell B2 de valencià podràs comprendre el llenguatge oral estàndard cara a cara o vehiculat a través de mitjans de comunicació en produccions relacionades amb la vida personal, social, acadèmica o professional.  A més, tindràs un vocabulari de lectura ampli. En la producció oral, podràs desenvolupar presentacions ben estructurades i sabràs parlar amb fluïdesa i amb un control bastant acceptable de la gramàtica. En la producció escrita, seràs capaç de fer textos clars i detallats sobre diversos temes, respectant una gramàtica bastant correcta.

GUIA DOCENT

Cal acreditar el certificat de nivell B1 o equivalent.

HORARIS

NIVELL CALENDARI DEL CURS DIA HORA AULA NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

B2

grup 5

Del 10/02/2020 al 28/05/2020

Dilluns i dimecres 9-11

dilluns

GB/1007 Edifici Germà Bernàcer

dimecres

A1/0-03M

Aulari I

 

Nombre mínim i màxim d'alumnes per grup:

10-25

 

B2

grup 6

Del 10/02/2020 al 28/05/2020

Dilluns i dimecres 13-15

 

A2/E01

Aulari II

Nombre mínim i màxim d'alumnes per grup:

10-25

    Classe extra:

26 de maig de 13 a 15 hores en l'aula A2/E01 de l'aulari II

B2

grup 7

Del 10/02/2020 al 28/05/2020

Dimarts i

dijous

9-11

dimarts

OP/1001

Edifici Òptica

dijous

EP/S-15M

Politècnica IV 

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

10-25

 

C1

El nivell C1 de valencià va adreçat a les persones que tenen acreditat un nivell B2. Aquestes persones són capaces de comprendre el llenguatge oral estàndard cara a cara o vehiculat a través de mitjans de comunicació en produccions relacionades amb la vida personal, social, acadèmica o professional.  A més, tenen un vocabulari de lectura ampli. En la producció oral, poden desenvolupar presentacions ben estructurades i saben parlar amb fluïdesa i amb un control bastant acceptable de la gramàtica. En la producció escrita, són capaces de fer textos clars i detallats sobre diversos temes, respectant una gramàtica bastant correcta.

Amb el nivell C1 de valencià podràs comprendre tot tipus de textos i discursos llargs i complexos. A més, et podràs expressar amb fluïdesa i espontaneïtat i sabràs usar el valencià de manera eficaç en tots els àmbits. També seràs capaç de produir textos ben estructurats, correctes i detallats sobre temes complexos. Aprendràs les excepcions gramaticals i ortogràfiques, ampliaràs el lèxic i faràs una pronúncia genuïna.

GUIA DOCENT

Cal acreditar el certificat de nivell B2 o equivalent.

HORARIS

NIVELL CALENDARI DEL CURS DIA HORA AULA NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

C1

grup 6

Del 10/02/2020 al 28/05/2020

Dilluns i dimecres  9-11  

dilluns

EP/S-15M Politècnica IV

dimecres

A1/1-33P

Aulari I

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

10-25

 

C1

grup 7

Del 13/02/2020 al 28/05/2020

Dimarts i

dijous

 13-15  P3/0-04 Polivalent III

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

10-25

 

C1

grup 8

Del 13/02/2020 al 28/05/2020

Dimarts i

dijous

16-18

 

Dimarts: Del 10 de febrer al 8 d'abril GB/1002 German Bernàcer

Dimarts: Del 21 d'abril al 28 de maig P3/0-09 Polivalent III

Dijous: Del 10 de febrer al 28 de maig P3/0-09 Polivalent III

Nombre mínim

i màxim d'alumnes:

10-25

 

C2

El nivell C2 de valencià és el nivell més avançat de coneixement de la llengua. Per a situar-te, és un nivell més avançat que l'antic Superior. 
Està orientat a qui és capaç de comprendre tot tipus de textos i discursos llargs i complexos; es pot expressar amb fluïdesa i espontaneïtat; sap usar el valencià de manera eficaç en tots els àmbits; i és capaç de produir textos ben estructurats, correctes i detallats sobre temes complexos. A més, ha de dominar les excepcions gramaticals i ortogràfiques, ha d'usar un lèxic ampli i variat i ha de fer una pronúncia genuïna.

Amb el nivell C2 de valencià podràs comprendre sense esforç tot tipus de textos i discursos llargs i complexos. Et podràs expressar amb fluïdesa i espontaneïtat i seràs capaç d'usar el valencià en les situacions més complexes i respectant tots els registres. També seràs capaç de produir textos ben estructurats, correctes i detallats amb un ampli domini del llenguatge i els matisos subtils de significat. Aprendràs les excepcions gramaticals i ortogràfiques, ampliaràs el lèxic i faràs una pronúncia genuïna.

GUIA DOCENT

Cal acreditar el certificat de nivell C1 o equivalent

 HORARIS

NIVELL CALENDARI DEL  CURS DIA HORA AULA NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

C2

grup 6

Del 10/02/2020 al 28/05/2020

Dilluns i

dimecres

9-11  

dilluns

EP/S-11P Politècnica IV

dimecres

GE/0-01S

Edifici de Geografia

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

10-25

 

C2

grup 7

Del 10/02/2020 al 28/05/2020

Dimarts i

dijous

9-11

 

dimarts

EP/0-26M Politécnica IV

dijous

EP/S-10P

Politècnica IV

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

10-25

 

C2

grup 8

Del 10/02/2020 al 28/05/2020

Dimarts i

dijous

13-15

Ed. Ciencies Socials

Dimarts: CS/S003

Dijous CS/S007

 

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

10-25

 

Accés, preinscripció, matrícula i preu

PODRAN ACCEDIR ALS CURSOS:

 • Els membres de la comunitat universitària: estudiants d'una titulació oficial de la Universitat d'Alacant, personal docent de la Universitat d'Alacant (PDI) o personal de les empreses de l'UA.
 • L'alumnat egressat d'una titulació oficial de l'UA i que estiga adscrit al programa Alumni UA o del Servei de Llengües i Cultura tindran el mateix tractament prioritari que els membres de la comunitat universitària a  l'hora de matricular-se.
 • Les places vacants podran ser completades amb persones sense vinculació amb la UA

El Personal d'Administració i Serveis de la UA (PAS) ha de fer aquests cursos obligatòriament a través de les convocatòries de Selecció i Formació.

REQUISITS

Cal acreditar el nivell de valencià anterior del que es vol fer.

En el segon quadrimestre, les persones que superen la prova oral podran matricular-se d'un curs de nivell següent, ja que les notes finals de la convocatòria de gener es publicaran posteriorment a l'inici dels cursos del Servei de Llengües.

TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:

S'ha de fer obligatòriament una preinscripció entre les 9 hores del 22 de gener i les 14 hores del 27 de gener de 2020, prèvia a la matrícula. Formulari de preinscripció  (recomanem utilitzar el Mozilla Firefox).

La Secretaria de Llengües procedirà a revisar les sol·licituds de preinscripció i anirà validant-les per ordre cronològic, prioritzant a l'alumnat de la Universitat d'Alacant. Una vegada confirmada l'admissió de la preinscripció, rebreu un correu electrònic amb les dates de matricula que us hem assignat. És molt important que us matriculeu en les dates assignades; si no, perdreu el dret de matrícula.

Per a fer la matrícula cal accedir a l'UACLOUD/Campus Virtual de la Universitat d'Alacant amb la següent identificació d'usuari:

 • Si ja eres alumne de la Universitat d'Alacant, utilitza les dades que tens com a alumne per a accedir a l'UACLOUD/Campus Virtual.
 • Si no ets alumne, les dades d'accés a l'UACLOUD t'arribaran al correu electrònic que vas introduir en el formulari de preinscripció. Aquest compte de correu és totalment gratuït i per a conèixer-ne el funcionament us recomanem que visiteu aquesta web.

PREUS DE MATRÍCULA

  50 € per a l'alumnat / Alumni UA.

  60 € per a membres d'entitats sense ànim de lucre o entitats amb conveni amb la UA.

  80 € per al públic en general.  

  Gratuïta per al PDI i els treballadors de les empreses de la UA.

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA I DEVOLUCIÓ DE TAXES

Normativa d'Estudis Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA 15/04/2014)

Formulari anul·lació de matrícula

La sol·licitud de devolució de taxes es realitza a través de UACloud, e-Administración- Tràmits- Devolucion-de-tasas
Una vegada iniciat el curs no s'admetrà cap sol·licitud de devolució de taxes.

Formació SL


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464