Saltar apartados

Cursos de valencià Seu de Cocentaina

CURSOS NO PRESENCIALS PRIMER QUADRIMESTRE A COCENTAINA 2020/2021

 

El Servei de Llengües (SL) de la Universitat d'Alacant organitza cursos no presencials de 60 hores:

 

  • Horari: Hi haurà una videoclasse a la setmana en un dia i hora determinada.
  • Dedicació horària: Com a curs no presencial, els horaris de dedicació a casa se'ls marcarà l'alumnat seguint les pautes del professorat del curs. Excepte les videoclasses, que caldrà assistir-hi en l'horari determinat. La faena global és, aproximadament, de 60 hores. Tots els cursos tenen dues hores setmanals de videoclasse síncrona; és a dir, l'alumnat s'hi ha de connectar en les hores indicades per a seguir les classes del professorat. Com accedir a la plataforma d'ensenyament en línia dels cursos de valencià
  • Certificat d'assistència i matrícula a les proves d'acreditació de valencià: Cal completar el 80% de les activitats obligatòries del curs  i assistir al 80% de les videoclasses per a tindre dret a la matrícula automàtica a la prova d'acreditació i a un certificat d'assistència.
  • Sessions de conversa en línia: servirà com a reforç del curs i serà opcional (a pesar que és recomanable). Seran gestionades pel Centre d’Autoaprenentatge de Valencià del campus de Sant Vicent (CAU).

     

REQUISITS

  • Connexió a Internet des de casa.
  • Coneixements informàtics nivell usuari.
  • Certificat de nivell anterior del qual es matriculen.

Les persones que hagen fet un curs de valencià del Servei de Llengües en el segon quadrimestre del curs 2019-20 i hagen complit el requisit per a examinar-se, podran matricular-se en el mateix nivell que hagen cursat o en el següent.

 

 

 

 

 

Nivells

C1

El nivell C1 de valencià va adreçat a les persones que tenen acreditat un nivell B2. Aquestes persones són capaces de comprendre el llenguatge oral estàndard cara a cara o vehiculat a través de mitjans de comunicació en produccions relacionades amb la vida personal, social, acadèmica o professional.  A més, tenen un vocabulari de lectura ampli. En la producció oral, poden desenvolupar presentacions ben estructurades i saben parlar amb fluïdesa i amb un control bastant acceptable de la gramàtica. En la producció escrita, són capaces de fer textos clars i detallats sobre diversos temes, respectant una gramàtica bastant correcta.

Amb el nivell C1 de valencià podràs comprendre tot tipus de textos i discursos llargs i complexos. A més, et podràs expressar amb fluïdesa i espontaneïtat i sabràs usar el valencià de manera eficaç en tots els àmbits. També seràs capaç de produir textos ben estructurats, correctes i detallats sobre temes complexos. Aprendràs les excepcions gramaticals i ortogràfiques, ampliaràs el lèxic i faràs una pronúncia genuïna.

GUIA DOCENT

Cal acreditar el certificat de nivell B2 o equivalent.

Els cursos organitzats amb les Seus Universitàries tenen l'ordre de prioritat d'inscripció següent: (1) les persones amb residència o contracte de treball al municipi en qüestió, (2) la comunitat universitària de la Universitat d'Alacant i (3) altres persones

Les persones que hagen fet un curs de valencià del Servei de Llengües en el segon quadrimestre del curs 2019-20 i hagen complit el requisit per a examinar-se, podran matricular-se en el mateix nivell que hagen cursat o en el següent.

HORARIS

NIVELL CALENDARI DEL CURS DIA HORA NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

C1

grup 3

Del 21/09/2020 al 22/12/2020

Dilluns 16-18 h

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

20-30

 Curs en línia

C2

El nivell C2 és el nivell més avançat de coneixement de la llengua. Per a situar-te, és un nivell més avançat que l'antic Superior. Està orientat a qui és capaç de comprendre tot tipus de textos i discursos llargs i complexos; es pot expressar amb fluïdesa i espontaneïtat; sap usar el valencià de manera eficaç en tots els àmbits; i és capaç de produir textos molt estructurats, correctes i detallats sobre temes complexos. A més, ha de dominar les excepcions gramaticals i ortogràfiques, ha d'usar un lèxic ampli i variat i ha de fer una pronunciació genuïna.

Amb el nivell C2 podràs comprendre sense esforç tot tipus de textos i discursos llargs i complexos. Et podràs expressar amb fluïdesa i espontaneïtat i seràs capaç d'usar el valencià en les situacions més complexes i respectant tots els registres. També seràs capaç de produir textos molt estructurats, correctes i detallats amb un ampli domini del llenguatge i els matisos subtils de significat. Aprendràs les excepcions gramaticals i ortogràfiques, ampliaràs el lèxic i faràs una pronunciació genuïna.
GUIA DOCENT

Cal acreditar el nivell C1

Els cursos organitzats amb les Seus Universitàries tenen l'ordre de prioritat d'inscripció següent: (1) les persones amb residència o contracte de treball al municipi en qüestió, (2) la comunitat universitària de la Universitat d'Alacant i (3) altres persones

Les persones que hagen fet un curs de valencià del Servei de Llengües en el segon quadrimestre del curs 2019-20 i hagen complit el requisit per a examinar-se, podran matricular-se en el mateix nivell que hagen cursat o en el següent.

 HORARIS

NIVELL CALENDARI DEL CURS DIA HORA NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

C2

grup 3

Del 21-09-2020 al 22-12-2020

Dilluns 18-20 h

Nombre mínim i màxim d'alumnes per grup:

20-30

 Curs en línia

 

Matrícula i preu

TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ:

S'ha de fer obligatòriament una preinscripció entre les 9 hores del 3 de setembre i les 14 hores de l'11 de setembre de 2020, prèvia a la matrícula. Formulari de preinscripció. -Recomanem utilitzar Mozilla Firefox-

La Secretaria de Llengües procedirà a revisar les sol·licituds de preinscripció i anirà validant-les per ordre cronològic. En els cursos organitzats amb les Seus Universitàries, tenen l'ordre de prioritat d'inscripció següent: (1) les persones amb residència o contracte de treball al municipi en qüestió, (2) la comunitat universitària de la Universitat d'Alacant i (3) altres persones. Una vegada confirmada l'admissió de la preinscripció, rebreu un correu electrònic amb les dates matrícula que us hem assignat i el rebut. És molt important que us matriculeu en les dates assignades; si no, perdreu el dret de matrícula.

Cal adjuntar la següent documentació en el formulari:

- DNI

- Les persones vinculades a entitats amb conveni amb la UA, amb dret a descompte, hauran de pujar el justificant.

- B2 de valencià, en el cas de voler cursar el C1 o C1 de valencià en cas de voler cursar el C2.

- Justificant de residència o contracte laboral al municipi de la Seu en qüestió (per exemple, una factura postal o electrònica de telèfon, electricitat, etc.)

En els cursos organitzats amb les Seus Universitàries, tenen l'ordre de prioritat d'inscripció següent: (1) les persones  amb residència o contracte de treball al municipi en qüestió, (2) la comunitat universitària de la Universitat d'Alacant i (3) altres persones.

 

PREUS DE MATRÍCULA

  50 € per a l'alumnat / Alumni UA.

  60 € per a entitats sense ànim de lucre o entitats amb conveni amb la UA.

  80 € per al públic en general.

La matrícula s'abonarà amb el rebut emés en el moment de formalització de la matrícula, des de UACLOUD o en les entitats bancàries indicades en el mateix rebut. No hi ha domiciliació de rebuts.

Gratuït per al PDI de la UA i els treballadors de les empreses de la UA.

 

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA I DEVOLUCIÓ DE TAXES

Normativa d'Estudis Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA 15/04/2014)

Formulari de modificació o anul·lació de matrícula

La sol·licitud de devolució de taxes es realitza a través de UACloud, e-Administración- Tràmits- Devolucion-de-tasas
Una vegada iniciat el curs no s'admetrà cap sol·licitud de devolució de taxes.

 

Formació SL


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464