Saltar apartados

Proves d'acreditació de valencià 2019-20. Gener

PROVES D'ACREDITACIÓ DE VALENCIÀ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

La Universitat d'Alacant ha convocat proves d'acreditació de valencià per al mes de gener 2020 .
La superació de les proves d'acreditació de valencià de la UA comporta l'expedició d'un certificat de la UA.
Més informació ací:

Avís: El Servei de Llengües de la UA us informa que a data de 25/11/2019 no queden places en els nivells B2, C1 i C2. Teniu com a opcions les universitats UPV i UCV

UPV
Campus de Vera (València): nivells A2, B1, B2, C1 (no en queden places) i  C2
Campus de Gandia: C1 i  C2
Campus d’Alcoi: B2, C1 i  C2
https://www.upv.es/entidades/SPNL/noticia_1091028v.html
 

Persones que poden participar en les proves:
  • Alumnat i egressats d'estudis oficials de la UA (que han obtingut un títol d'estudis oficials de la Universitat d'Alacant).
  • Alumnat i antic alumnat dels cursos de valencià de la UA
  • Personal d'administració i serveis de la UA (PAS).
  • Personal docent i investigador de la UA (PDI)
 Per a poder participar-hi cal tenir divuit anys abans del 13 de gener de 2020.

Dates, aules i horari de les proves

  Gener 2020

NIVELL DIA PROVA ORAL

AULA

ORAL

HORA D'INICI DE LA PROVA DIA PROVA ESCRITA

AULA

ESCRIT

HORA D'INICI DE LA PROVA NOMBRE DE PLACES OFERIDES
CAMPUS DE SANT VICENT DEL RASPEIG
A2  13 de gener  A1/0-14S

 des de 16 h

Ordre de crida

 23 de gener  A1/1-29M  16 h   20
B1  17 de gener  A1/1-44P

 des de 16 h

Ordre de crida 
 24 de gener  A1/0-01G  16 h   100
B2  13 de gener

A1/0-1G

A1/0-4G

 des de 16 h

Ordre de crida 
 23 de gener

 A1/0-06X

 A1/0-07X

Llistes

 16 h  180
C1   16 i 17 de gener

 A1/0-02M

 A1/0-22M

 A1/1-35P

A1/1-40P

 des de 16 h

Ordre de crida
 24 de gener

A1/0-07X

A1/0-06X

A1/0-18X

A1/0-21G

A1/0-24G

Llistes

  16 h  500
C2 13 de gener

A1/1-27P

A1/1-38P

A1/1-60P

 des de 16 h

Ordre de crida
 23 de gener

A1/0-18X

A1/0-24G

A1/0-21G

Llistes

  16 h 240
Aula d'incidències:

Preinscripció i matriculació de les proves d'acreditació de valencià

Termini de preinscripció: des de les 9 hores del dilluns 11 de novembre fins a les 23:59 hores del divendres 29 de novembre de 2019.

Les persones inscrites en els cursos de valencià 2019-20, si compleixen el requisits indicats en la guia docent del curs, no cal que formalitzen la preinscripció i matrícula a les proves. La Secretaria de Llengües els matricularà de la prova de nivell corresponent al curs de valencià que estan cursant.

1) Si no sou alumnes d'un curs de valencià del Servei de Llengües de la UA (curs 2019-20), heu de sol·licitar la preinscripció en aquest FORMULARI . Trieu l'opció PROVES D'ACREDITACIÓ (Recomanem la utilització del navegador Firefox).

2) Una vegada emplenat el formulari, rebreu un correu de confirmació en el qual us comunicarem que el formulari s'ha enviat correctament i que inclourà un codi de referència. Aquest codi és convenient desar-lo, perquè el necessitareu en cas de voler fer alguna modificació de la preinscripció.

3) La Secretaria de Llengües revisarà les sol·licituds de preinscripció, les validarà per ordre cronològic i us enviarà un correu electrònic amb les dates de matrícula que us hem assignat. És molt important que us matriculeu en les dates assignades; si no, perdreu el dret de matrícula.

(Hem detectat que alguns gestors de correu classifiquen el correu de la UA com a spam i el redirigeixen a una carpeta de correu no desitjat, estigueu pendents d'aquesta possibilitat)

Preus de la prova

27,34 € per nivell.

Gratuït per a l'alumnat dels cursos de valencià (en el nivell que estan cursant en l'edició 2019-20), per al personal d'administració i serveis de la UA, i per al personal docent i investigador UA.

El pagament haureu de fer-lo efectiu en el termini que us indique el rebut i, en tot cas, abans del començament de les proves. No estareu efectivament matriculats fins que el rebut estiga abonat. Recordeu que podeu optar per l'opció de pagament amb targeta bancària o en qualsevol entitat bancària que s'indica en el rebut. El rebut estarà disponible en l'aplicació Pagament de rebuts dins d'UACloud.

Programa, estructura i model de les proves

Feu clic ací

Publicació de les llistes provisionals d'alumnes matriculats

02/12/2019- Publicació llistes provisionals de matriculats en les proves d'acreditació de valencià.
Fins al dia 5 de desembre podeu comunicar les incidències a servei.llengües@ua.es

Publicació de les llistes definitives d'alumnes matriculats

10/12/2019- Publicació llistes definitives de persones matriculades en les proves d'acreditació de valencià, gener 2020

Avís: Totes aquelles persones que sol·liciten un canvi de data de la prova oral del nivell C1 o un canvi d’hora de qualsevol dels altres nivells, hauran d’escriure un correu electrònic a servei.llengues@ua.es des del 10 de desembre fins al 13 de desembre, a les 14 h, i facilitar aquesta informació:
- Nom i cognoms
- DNI
- Nivell
- Canvi que sol·licita
- Document que acredite la sol·licitud del canvi de la prova oral

Aquests són els casos en què es pot demanar un canvi d’hora (nivells A2, B1, B2 i C2) o data (només en el C1):
Coincidència amb un examen oficial (UA, EOI, etc.)
Motius laborals justificats
Cita mèdica amb justificant

Publicació de l'ordre de crida i aules de la prova oral

19/12/2019- Publicació ordre de crida proves orals

Publicació dels resultats provisionals de la prova oral

15/01/2020 - Resultats prova oral del nivell A2

15/01/2020 - Resultats prova oral del nivell B2

15/01/2020 - Resultats prova oral del nivell C2

21/01/2020 - Resultats prova oral del nivell B1

21/01/2020 - Resultats prova oral del nivell C1

Publicació dels resultats provisionals de la prova escrita

24/02/2020 - Resultats provisionals del nivell A2
24/02/2020 - Resultats provisionals del nivell B1
24/02/2020 - Resultats provisionals del nivell B2
24/02/2020 - Resultats provisionals del nivell C1
24/02/2020 - Resultats provisionals del nivell C2

Publicació dels resultats i termini de revisió


A partir del dia 24 de febrer es publicaran els resultats provisionals en aquesta pàgina web.
Contra els resultats provisionals de les proves orals i escrites es pot demanar a la Comissió examinadora assistir a la revisió presencial. Per a fer-ho, cal emplenar aquest formulari, que estarà actiu a partir de les 9 h del 25 de febrer i les 14 h del dia 27 de febrer.
Una vegada sol·licitada la revisió, els dies 29 de febrer, 2 i 3 de març, aquelles persones que han emplenat el formulari rebran un correu de confirmació amb l'hora i el dia assignats.
Les revisions presencials es faran els dies 4 i 5 de març
Procediment de reclamació
Del 25 de febrer fins al 9 de març la persona examinanda pots presentar una reclamació de la qualificació de la seua prova per registre d'entrada de la Universitat d'Alacant. Per a més informació sobre el procediment de reclamació i revisó, consulteu la convocatòria marc de la CIEACOVA.

Publicació dels resultats definitius de les proves

23/03/2020 - Resultats definitius del nivell A2

23/03/2020 - Resultats definitius del nivell B1

23/03/2020 - Resultats definitius del nivell B2

23/03/2020 - Resultats definitius del nivell C1

23/03/2020 - Resultats definitius del nivell C2

---

Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada davant de la Presidència de la CIEACOVA, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix  l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Això no obstant, i d’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, el còmput del termini del mes a què fa referència el paràgraf anterior es comptarà a partir del moment en què perda vigència l’esmentat Reial Decret o, si és el cas, les pròrrogues que se’n facen.

El recurs d’alçada s’ha de presentar en el Registre General de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, edifici Rectorat i Consell Social, Av. de la Universitat, s/n, 03202 Elx o en qualsevol dels registres auxiliars habilitats. El recurs s’ha d’adreçar a la Presidència de la CIEACOVA (Oficina de Llengües). En el cas que s’opte per presentar el recurs davant una oficina de correus, s’ha de fer en sobre obert, perquè la documentació figure datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada. Així mateix, el recurs es pot presentar en qualsevol de les formes establides en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Obtenció de certificat

 
Una volta tancades les actes (després de la revisió d'exàmens), les persones que hagen superat la prova podran descarregar-se el certificat electrònic des de l'UACloud: eAdministració-->Tràmits acadèmics-->Certificat d'acreditació de coneixement de valencià.

 

Servei de Llengües


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/llenguesua

Facebook: http://facebook.com/llenguesua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464