Saltar apartados

PLA D'ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA

 

Com sol·licitar la incorporació de l'acreditació lingüística a l'expedient acadèmic?

  • Sol·licitud a través d’UACloud > eAdministració > Tràmits > Acadèmics > Acreditació de competències lingüístiques a la qual cal adjuntar el certificat escanejat. La  Secretaria de Llengües procedirà a la comprovació de la certificació presentada i, si és correcta, la validarà i la incorporarà a l'expedient de l'alumnat.

Si tens urgència en la incorporació de l'acreditació lingüística en el teu expedient, pots comunicar-nos-ho des de SOL·LICITUDS UACLOUD.

Què és el Pla d’Acreditació Lingüística?

La Universitat d’Alacant posa el Pla d’Acreditació Lingüística a disposició de totes les persones que formen part de la comunitat universitària (alumnat, PAS i PDI), perquè aquestes puguen incorporar al seu expedient (acadèmic o de formació) els certificats i els títols que acrediten un nivell de llengua, tant en valencià com en llengües estrangeres.

Per a què em serveix acreditar els nivells de llengua?

Si ets alumne o alumna, necessites acreditar el coneixement de llengües per a:

  • Superar el requisit del B1 de llengua estrangera per a l'avaluació del treball final de grau en els estudis en què estiga establit.
  • Accedir a programes de mobilitat (B1 o B2, depenent de la convocatòria).
  • Presentar-te a oposicions o aconseguir punts en els processos selectius de diferents administracions públiques si disposes del certificat corresponent.

Si ets PAS o PDI, necessites acreditar els coneixements de llengües per a:

  • Aportar-los en les convocatòries de la UA per a la selecció de PAS o PDI.

A més, el PDI que imparteix docència en valencià o llengües estrangeres ha d’acreditar el nivell C1 de valencià, i en cas d'altres llengües, el nivell B2. També es considera habilitat el professorat que va obtenir el reconeixement que recollia la disposició transitòria primera del PIVALD (BOUA 30/06/2017 i BOUA 30/09/2013).

Sóc alumne o alumna de la UA

Com acredite el meu nivell de valencià o llengües estrangeres?

Segons les normatives de la UA sobre acreditació de valencià (BOUA 17/04/2019) i llengües estrangeres (BOUA 29/09/2020), hi ha diverses maneres d’obtenir aquesta acreditació. De forma esquemàtica, la normativa recull aquestes opcions:

1. Certificats de Valencià del Servei de Llengües (SL) i els recollits en la taula d’equivalències de la UA (s'ha de sol·licitar en UACloud > CV)

2. Certificats de llengües estrangeres de la UA i els recollits en la taula d'equivalències de la UA (si no apareix en el teu expedient acadèmic, s'ha de sol·licitar en UACloud > CV).

Si vols presentar el TFG o sol·licitar un programa de mobilitat, però no tens cap de les certificacions anteriors, també pots acreditar internament un nivell de llengua cursant assignatures:

3. Assignatures de llengua de la UA (ja estan incorporades en UACloud > CV)

4. Assignatures impartides en llengua no oficial en la UA (una vegada cursada, aprovada i l'acta tancada s'incorporan automaticament al teu expedient acadèmic). Si són d’una universitat estrangera, cal que els crèdits estiguen incorporats al teu expedient i que sol·licites l'acreditació en UACloud > CV:

  • Nivell B1 (12 crèdits)
  • Nivell B2 (24 crèdits)

5. S'acreditaran automàticament els certificats ACLES emesos per la UA i les assignatures cursades a la UA en llengua estrangera. No cal fer cap sol·licitud. 

En cas de dubtes o d'una incidència, has de posar-te en contacte amb la Secretaria de Llengües.

Estudie un grau i curse un itinerari per a l’obtenció del Certificat de Capacitació o Diploma de Mestre

S'estableix de termini fins al 29 d'octubre de 2021 (segons l'annex únic de l'Ordre 4/2021) perquè pugues registrar el certificat corresponent a l’itinerari per a l’obtenció del Certificat de Capacitació o Diploma de Mestre.

Si finalitzes el grau i l'itinerari abans d'aquesta data, podràs registrar el teu certificat. Després d'aquesta data, el registre del Certificat de Capacitació i Diploma de Mestre es tancarà.

Aquest certificat es pot fer servir com a acreditació del requisit lingüístic, equivalent al C1, per a les oposicions (segons la disposició transitòria segona de l'Ordre 3/2020), per als concursos de trasllat i les comissions de servei. Si, a més, disposes d’un certificat de C1, pots presentar el Certificat de Capacitació en valencià com a mèrit.

Si estudies un itinerari per a l’obtenció del Certificat de Capacitació en un grau de Mestre i l'acabes abans del 29 d'octubre de 2021, pots sol·licitar el certificat de convalidació de nivell C1 de valencià accedint a:

UACloud > eAdministració > Tràmits > Certificat d'acreditació de coneixements de valencià > CONVALIDACIÓ DEL CERTIFICAT DE C1 DE VALENCIÀ PER ITINERARIS

Aquest certificat de C1 està homologat per la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana en el cas del grau de Mestre. S'estableix de termini fins al 29 d'octubre de 2021 perquè pugues registrar el certificat.

Si vols utilitzar aquest certificat en la convocatòria d'oposicions d’accés a la funció pública docent (o per a concursos de trasllat) has de registrar-lo, abans del 29 d'octubre de 2021, en alguna direcció territorial de la Conselleria d'Educació, Cultura, Investigació i Esport.

Alacant
Direcció Territorial d'Alacant
c/ Carratalà núm. 47, 03007 - Alacant
Servei d'atenció telefònica- 012
Tel. +34 96 386 60 00

València
Direcció Territorial de València
c/ Gregori Gea núm. 14, 46009 - València
Servei d'atenció telefònica - 012
Tel. +34 96 386 60 00

Castelló
Direcció Territorial de Castelló
Av. del Mar núm. 23, 12003 - Castelló
Servei d'atenció telefònica - 012
Tel. +34 96 386 60 00

 

Tinc un certificat de capacitació o de C1 per haver cursat en el meu grau un itinerari per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià

1. Quant al Certificat de Capacitació i Diploma de Mestre

S'estableix de termini fins al 29 d'octubre de 2021 (segons l'annex únic de l'Ordre 4/2021) perquè pugues registrar el certificat corresponent a l’itinerari per a l’obtenció del Certificat de Capacitació o Diploma de Mestre. Si finalitzes el grau i l'itinerari abans d'aquesta data, podràs registrar el teu certificat. Després d'aquesta data, el registre del Certificat de Capacitació i Diploma de Mestre es tancarà.

Aquest certificat es pot fer servir com a acreditació del requisit lingüístic, equivalent al C1, per a les oposicions (segons la disposició transitòria segona de l'Ordre 3/2020), per als concursos de trasllat i les comissions de servei. Si, a més, disposes d’un certificat de C1, pots presentar el Certificat de Capacitació en valencià com a mèrit.  

2. Quant al certificat de C1 de valencià per homologació d’estudis

Si has obtingut després del 15 d'abril de 2013 el títol de grau de Mestre en UA en què has superat un itinerari per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, pots sol·licitar el certificat de convalidació de nivell C1 de valencià accedint a:

UACloud > eAdministració > Tràmits > Certificat d'acreditació de coneixements de valencià > CONVALIDACIÓ DEL CERTIFICAT DE C1 DE VALENCIÀ PER ITINERARIS

Aquest certificat de C1 està homologat per la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana en el cas del grau de MestreS'estableix de termini fins al 29 d'octubre de 2021 perquè pugues registrar el certificat.

Si vols utilitzar aquest certificat en la convocatòria d'oposicions d’accés a la funció pública docent (o per a concursos de trasllat) has de registrar-lo, abans del 29 d'octubre de 2021, en alguna direcció territorial de la Conselleria d'Educació, Cultura, Investigació i Esport.

Alacant
Direcció Territorial d'Alacant
c/ Carratalà núm. 47, 03007 - Alacant
Servei d'atenció telefònica- 012
Tel. +34 96 386 60 00

València
Direcció Territorial de València
c/ Gregori Gea núm. 14, 46009 - València
Servei d'atenció telefònica - 012
Tel. +34 96 386 60 00

Castelló
Direcció Territorial de Castelló
Av. del Mar núm. 23, 12003 - Castelló
Servei d'atenció telefònica - 012
Tel. +34 96 386 60 00

Sóc PAS o PDI de la UA

Com acredite els meus nivells de llengua?

Segons les normatives de la UA sobre acreditació de valencià (BOUA 17/04/2019) i llengües estrangeres (BOUA 29/09/2020), hi ha diverses maneres d’obtenir aquesta acreditació:

1. Certificats de Valencià del Servei de Llengües (SL) i els recollits en la taula d’equivalències de la UA (s'ha de sol·licitar en UACloud > CV)

2. Certificats de llengües estrangeres de la UA i els recollits en la taula d'equivalències de la UA (si no apareix en el teu expedient acadèmic, s'ha de sol·licitar en UACloud > CV)

Consulta en el teu perfil d’UACloud (Expedient personal > Formació) el nivell de llengua que hi tens reconegut.

Si vols incorporar algun certificat d'idiomes al teu expedient, envia per registre una còpia acarada del certificat al Servei de Selecció i Formació. Comprova que són certificats reconeguts en les normatives d’acreditació (valencià i llengües estrangeres) de la Universitat d’Alacant. Si tens algun dubte, posa’t en contacte amb la Secretaria de Llengües: servei.llengues@ua.es.

 

Servei de Llengües


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/llenguesua

Facebook: http://facebook.com/llenguesua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464