Saltar apartados

capacitació_docent

CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I EN LLENGÜES ESTRANGERES 

El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i en Llengües Estangeres habilita per a fer docència en valencià i en llengües estrangeres en els nivells educatius no universitaris (sempre que es tinguen les titulacions acadèmiques i administratives requerides per a impartir docència en aquests nivells), a més d'altres competències que preveu l'article 3 de l'Ordre 17/2013. En l'educació de persones adultes, facultarà i serà requisit mínim per a l'ensenyament en valencià com a llengua vehicular, i serà al mateix temps requisitit mínim per a impartir la docència del mòdul de Valencià en el cicle I de la Formació Bàsica de Persones Adultes.
Més informació en el Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià és requisit per a accedir a les places de mestre en primària, secundària i formació professional.

Normativa i vies d'obtenció de la capacitació per a l'ensenyament

1. Universitat d'Alacant (Pla de formació de la UA per a l'obtenció de la capacitació per a l'ensenyament en valencià i en altres llengües, BOUA 17 d'abril de 2019)

a) Curs de Capacitació de 24 crèdits + certificat de nivell (C1 de valencià, B2 d'alemany, B2 d'anglès o B2 de francès).

b) Itineraris per a la capacitació amb assignatures del pla d’estudis + certificat de nivell (C1 de valencià, B2 d'alemany, B2 d'anglès o B2 de francès).

 2. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres curriculars (Ordre 17/2013 de 15 d’abril de 2013). Cursos i proves lliures convocades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al personal del sistema públic o privat concertat: Pla Anual de Formació del Professorat.

 MESTRE DE VALENCIÀ

La titulació de Diploma de Mestre de Valencià habilita per a ensenyar valencià en infantil, en primària i en valencià en tots els nivells educatius no universitaris (sempre que es posseïsquen les titulacions acadèmiques i administratives requerides per a impartir docència en aquests nivells), a més d'altres competències que preveu l'article 3 de l'Ordre 17/2013. I en l'educació de persones adultes, facultarà per a l'ensenyament en valencià com a llengua vehicular, i per a impartir la docència del mòdul de Valencià en el cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes. Més informació en el Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Normativa i vies d'obtenció del Diploma de Mestre de Valencià

1. Universitat d'Alacant (Pla de formació de la UA per a l'obtenció de la capacitació per a l'ensenyament en valencià i en altres llengües i Diploma de Mestre, BOUA 17 d'abril de 2019)

Només les persones amb títol de Mestre en qualsevol especialitat, o títol de Grau equivalent, o bé les persones llicenciades en Filologia en qualsevol de les seues especialitats, o títol de grau equivalent, tindran accés a les vies per a aconseguir el Diploma de Mestre de Valencià:

a. Itineraris per al Diploma de Mestre amb assignatures del pla d’estudis + certificat de nivell C2 de valencià.

b. C2 de valencià + curs per a l'obtenció del Mestre de valencià:
- si ja tens la capacitació docent en valencià, has de matricular-te del Mòdul del Diploma de Mestre de Valencià
- si no tens el títol de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, matriculant-te del Curs de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià +Mòdul de Diploma de Mestre de Valencià

2. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb el Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües per al Professorat d'Ensenyaments no Universitaris (Ordre 17/2013 de 15 d’abril de 2013)

Mòdul de Diploma de Mestre de Valencià 2019-2020

 

 

 

Secretaria SL


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464