Saltar apartados

Tallers de llengües i cultures 2n quadrimestre 2016-2017

Els objectius dels tallers són promoure els valors del plurilingüisme a través del coneixement de llengües i cultures diverses i de l'ús del valencià com a llengua pròpia de l'activitat acadèmica.

Preus:

 • gratuït comunitat universitària UA
 • 20 € altres

Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre miním de places matrículades necessàries per a mantenir el curs: 10

El Personal d'Administració i Serveis (PAS) de la UA interessat a matricular-se dels taller de llengües està obligat a recuperar les hores d'assistència al curs, sempre que, l'horari laboral i del curs coincidisquen. A més a més, ha d'emplenar i enviar a la Secretaria de Llengües el document d' autorització d'assistència al curs signat pel seu responsable.

Reproducir

 

Rus: Introducció a la llengua i la cultura

En un món globalitzat i en una ciutat com Alacant al segle XXI  el contacte de cultures, llengües  i gent de diversos indrets del planeta és una realitat. Aquest fet permet que aquells que ho desitgem, puguem posseir una visió més àmplia i exacta de la diversitat humana  i  alhora també siguem més conscients de les profundes i nombroses semblances existents entre tots els éssers humans. A partir d’aquesta  afirmació, es podrà entendre millor que l’objectiu d’aquest curs és presentar a l’alumnat una visió moderna i real de la cultura i la llengua russa. Un país llunyà i proper alhora amb el qual històricament molts de nosaltres ens hem sentit units.

A hores d’ara, ja ha arribat el moment en el qual Rússia no sols apareix en la televisió i en les notícies, sinó que també ho fa als nostres carrers, als col·legis i centres educatius i , finalment, tant com siga possible cal que ho faça també en la nostra cultura i en la realitat que ens envolta diàriament. Aquest és, doncs, l’objectiu del curs: donar a conèixer alguns dels aspectes més importants i interessants de la llengua i la cultura russa. 

Continguts

De manera breu, els principals aspectes d’estudi del curs són:

 • Introducció a l’alfabet rus (ciríl·lic); fonètica vocàlica i consonàntica.
 • Camps semàntics: el menjar, el cos humà, els números, la casa i la família.
 • Situacions comunicatives bàsiques centrades en la identificació personal, en el restaurant, en la ciutat, les hores, en la tenda, etc.
 • Explicació del quadre dels casos en llengua russa. Formes en singular
 • Introducció a la cultura russa: gastronomia, celebracions, creences populars, etc.

Dates i horaris

Dates: 13, 15, 20, 22 i 27 de març
Dies: dilluns i dimecres
Horaris: de 8.45-10.45

Aules : CS/S008, edifici Ciències Socials

5 sessions-10 hores-1 Crèdit

Alemany: Introducció a la llengua i la cultura

Alemanya és un país amb el qual Espanya ha tingut i té moltes relacions (històriques, econòmiques, socials, etc.). La seua importància dins de la Unió Europea és molt destacada i també genera comentaris i crítiques variats.
Amb aquest taller volem aproximar-nos a la cultura i llengua d’aquesta nació –i també d’Àustria i Suïssa-. L’alemany és una llengua amb un grau de demanda en constant augment i al qual no cal tenir cap por encara que ens semble una mica difícil o complicat al començament. La cultura alemanya sempre ha estat representada pels seus científics, filòsofs, músics, escriptors i resta d’artistes. També presenta la controvèrsia pel fet que al segle XX des d’aquest país es van generar dues guerres mundials amb unes conseqüències immensament greus en la història de la humanitat. La qüestió ara és apropar-nos amb interès i curiositat als alemanys de hui, d’ahir i de demà.

Continguts

 • Presentació, salutació, frases fetes.
 • Substantius i adjectius: nombre i gènere (masculí, femení i neutre).
 • Verb “ser”.
 • Pronoms, adverbis, preposicions.
 • Oració: ordre i construcció (enunciativa, interrogativa, imperativa).
 • Declinació dels casos (nominatiu, acusatiu i datiu).
 • Conjugació i temps verbals (passat, present i futur).
 • Vocabulari bàsic d’iniciació (presentacions, temps, cos, aeroport, restaurant, de compres, hospital).
 • Mapa, ciutats, costums, art, gastronomia i història.

Dates i horaris

Dates: 14, 16, 21, 23 i 28 de març
Dies: dimarts i dijous.
Horaris: de 10:00 a 12:00 h .

Aules: CS/S008, edifici Ciències Socials

5 sessions-10 hores-1 Crèdit

Francès: Introducció a la llengua i la cultura

CINC BONES RAONS PER A APRENDRE FRANCÈS:

 • És una llengua parlada  a tot el món. Més de 200 milions de persones parlen francès en els cinc continents. La francofonia agrupa 68 estats i governs.
 • És una llengua per trobar treball. Parlar francès és un avantatge per multiplicar les oportunitats laborals al mercat internacional. Saber francès obre les portes a empreses franceses tant a França com a l'estranger i en països francòfons (Canadà, Suïssa, Bèlgica i països de l'Àfrica). 
 • És la llengua de la cultura. El francès és la llengua internacional de la cuina, la moda, el teatre, la dansa, l'arquitectura. Saber francès és tenir accés en versió original als grans textos de la literatura francesa i francòfona així com al cinema i a la cançó. 
 • És una llengua per viatjar. França és el país més visitat del món amb uns 70 milions de visitants a l'any. Amb unes nocions de francès, és molt més agradable visitar París o regions franceses (Costa Blava, els Alps, la Bretanya) però també comprendre la cultura, la mentalitat i la forma de viure francesa. El francès també és útil quan visitem Àfrica, Suïssa, Canadà, Mònaco, les illes Seychelles.... 
 • És l'altra llengua de les relacions internacionals. El francès és alhora llengua de treball i oficial en l'ONU, en la Unió europea, en la UNESCO, en l'OTAN, … i altres instàncies jurídiques internacionals. És la llengua de les tres ciutats, seu de les institucions europees: Estrasburg, Brussel·les i Luxemburg.

Continguts

L'alumnat haurà d'adquirir un coneixement de la societat i la cultura de les comunitats en les quals es parla l'idioma objecte d'estudi, ja que una falta de competència en aquest sentit pot distorsionar la comunicació. El lèxic i les estructures utilitzades per desenvolupar aquests aspectes s'adequaran als objectius del nivell.

 • Vida quotidiana (festivitats, horaris de menjars, etc.).
 • Condicions de vida (condicions de l'habitatge, condicions laborals, etc.)  Relacions personals (estructura social i relacions entre els seus membres, etc.). Valors, creences i actituds (institucions, humor, art, etc.).
 • Llenguatge corporal (gestos, contacte visual, etc.).
 • Convencions socials (convencions i tabús relatius al comportament). Comportament ritual (celebracions, cerimònies, etc.).

Dates i horaris

Dates: 13, 15, 20, 22 i 27 de març
Dies: dilluns i dimecres.
Horaris: de 12:00 a 14:00 h.

Aula : A3/0004, Aulari III

5 sessions-10 hores-1 Crèdit

Italià: Introducció a la llengua i la cultura

L’italià, per la seua condició de llengua romànica, és un idioma que a priori ens sembla senzill, però que alhora ofereix una complexitat i bellesa que sorprèn i atrau  a tothom que l’estudia.
Itàlia és un país molt ric culturalment, és un dels països on podem trobar més concentració d’art  del món. L’estètica, els paisatges, la cuina, la musicalitat de la llengua ... és, possiblement, el que ens ve al cap quan pensem en el País. Però també hi ha altra part més desconeguda pel que fa a tradicions, costums i particularitats. A través del taller no només podràs tindre unes nocions per defensar-te amb la llengua, també entendràs i coneixeràs altre tantes coses d’Itàlia que no sabies.

Continguts

 • Salutacions formals i informals
 • Presentacions, Donar - rebre informació personal, sobre gustos i aficions
 • Expressar la pròpia situació i els propis sentiments bàsics
 • Comprar I demanar el preu d'una cosa
 • Converses telefòniques
 • Explicació d'un malestar personal i malalties bàsiques a un professional sanitari
 • Vocabulari bàsic: aliments, universitat, botigues,  allotjament, viatges, etc.
 • Parlar d’esdeveniments passats i expressar plans de futur.
 • La lectura en italià; fonètica bàsica.
 • Consells per a viure o viatjar a Itàlia.
 • Introducció a la cultura, tradicions i gastronomia italiana

Dates i horaris

Dates: 29 de març i 3,5,10,12 d'abril
Dies: dilluns i dimecres
Horaris: 12:00 a 14:00 h

Aula : GB/1010 , edifici Germà Bernàcer


5 sessions-10 hores-1 Crèdit

Llengua de signes: Introducció a la llengua i la cultura

Taller de descoberta de la llengua de signes al País Valencià.

La sordesa és una discapacitat sensorial que sovint passa de forma desapercebuda per a la societat. Esta situació agreuja el desconeixement de les implicacions socials per a la persona sorda en el seu gaudi ple al seu àmbit privat i com a ciutadana en l'àmbit públic. Generalment, les conseqüències de la discapacitat auditiva van més enllà de les anomenades “barreres de comunicació”, ja que no es tracten de problemes inherents de caire físic sinó com a conseqüència d'actituds comunicatives inadequades en relació amb la persona sorda.

Això fa que la ciutadania sorda veja afectats drets bàsics com la participació en la societat, la plena lliure expressió, i l'efectiva igualtat d'oportunitats. En definitiva, el desconeixement de les necessitats comunicatives de les persones sordes incideix negativament en la seua inclusió social com a igual.

La majoria de les persones sordes es comuniquen mitjançant el llenguatge signat, cosa que els permet la plena expressió personal, col·lectiva i cultural. Les llengües són una característica comunicativa natural de tot ésser humà, sobre la qual es basteix tota societat i cultura humanes. Per tant, les persones sordes, en disposar d'un ús deficient o nul del canal auditiu, basen la comunicació mitjançant el canal visual, normalment en llengües de signes, de forma igualment natural.

Des de l'any 2006 l'ús de la llengua de signes està reconegut i garantit per l'Estatut d'Autonomia vigent de la Comunitat Valenciana (art. 13.4), que esdevé històricament el primer marc legal de l'Estat espanyol que reconeix la llengua de signes com a “pròpia de les persones sordes”. Posteriorment, la Llei 27/2007 reconeix i protegeix a nivell de tot l'Estat el seu ús a: bens i serveis a disposició del públic, transports, relacions amb les Administracions Públiques, participació política, mitjans de comunicació social, telecomunicacions i societat de la informació.

Continguts

Cada sessió s'estructura temporalment en tres parts:

 • Aspectes sociolingüístics de la Comunitat Sorda.
 • Coneixement de la llengua de signes.
 • Activitats de pràctica de rol comunicatiu.

Coneixement de la llengua de signes:
Gramàtica:

 • L'alfabet dialectològic: concepte, tipologia i pràctica.
 • Estructura lingüística de la llengua de signes: conceptes bàsics.
 • Partícules interrogatives parcials i absolutes.
 • Pronoms personals i adjectius possessius.
 • Enunciatives afirmatives i negatives.
 • Numerals cardinals i ordinals.
 • Ús dels temps verbals: Indicatiu, passat, futur i imperatiu.
 • Lèxic: L'agenda, la casa, la família, els mitjans de transport, els mitjans de comunicació, colors, gastronomia i emocions.

Pràctica de rols comunicatius:

 • Anar a dinar.
 • Anar de compres.
 • Anar de copes.
 • Endevina la meua feina.

Aspectes sociolingüístics de la Comunitat Sorda:

 • Barreres de comunicació.
 • Definició, formació i classificació de les llengües de signes.
 • Definició de sordesa i subclassificació tipològica segons criteris mèdics, psico-lingüístics i context social.

Dates i horaris

Dates: 14, 21, 28 de març i 4 d'abril
Dies: dimarts
Horaris:  10:30 a 13:00 h

Aula : A2/0E13, edifici Aulari II

4 sessions-10 hores-1 Crèdit

Com he de matricular-me?

Preus: gratuït comunitat universitària UA
             20 € altres
Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre miním de places matrículades necessàries per a mantenir el curs: 10 .

TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ
Preinscripció als Tallers : del 20 de febrer al 3 de març de 2017 . Formulari de preinscripció.
En el formulari de preinscripció trieu l'opció "activitats acadèmiques no reglades..."

La Secretaria de Llengües procedirà a revisar les sol·licitud de preinscripció i anirà validant-les per ordre cronològic, prioritzant a les persones que pertanyen a la Universitat d'Alacant. Una vegada confirmada l'admissió de la preinscripció, rebreu un correu electrònic amb les dates de matricula que us hem assignat.

Per a fer la matrícula cal accedir al UACLOUD/Campus Virtual de la Universitat d'Alacant amb la següent identificació d'usuari:

 • Si ja eres alumne de la Universitat d'Alacant, utilitza les dades que tens com a alumne per a accedir al UACLOUD/Campus Virtual.
 • Si no ets alumne, les dades d'accés al UACLOUD t'arribaran  al correu electrònic que vas introduir en el formulari de preinscripció.  Aquest compte de correu és totalment gratuït i per a conèixer-ne el funcionament us recomanem que visiteu aquesta  web .

En el termini de 5 dies des de la formalització de la  matrícula, hauràs de presentar en la Secretaria de Llengües (primera planta de l'edifici Germà Bernàcer) la següent documentació original :

- DNI

Secretaria SL


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464