Saltar apartados

Tallers de llengües primer quadrimestre 2020-2021

Els objectius dels tallers són promoure els valors del plurilingüisme a través del coneixement de llengües i cultures diverses i de l'ús del valencià com a llengua pròpia de l'activitat acadèmica.

Aquesta edició, els tallers no seran presencials sinó en línia. Hi haurà videoclasses en els dies i hores determinades.


Preus:

 • gratuït per a la comunitat universitària UA
 • 20 € altres

Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre mínim de places matriculades necessàries per a mantenir el curs: 10

El Personal d'Administració i Serveis (PAS) de la UA interessat a matricular-se dels tallers de llengües està obligat a recuperar les hores d'assistència al curs, sempre que l'horari laboral i del curs coincidisquen. A més a més, ha d'emplenar i enviar a la Secretaria de Llengües el document d' autorització d'assistència al curs signat pel seu responsable.

Alemany: Introducció a la llengua i la cultura

Alemanya és un país amb el qual Espanya ha tingut i té moltes relacions (històriques, econòmiques, socials, etc.). La seua importància dins de la Unió Europea és molt destacada i també genera comentaris i crítiques variats.
Amb aquest taller volem aproximar-nos a la cultura i llengua d’aquesta nació –i també d’Àustria i Suïssa-. L’alemany és una llengua amb un grau de demanda en augment constant i que no ens ha de fer gens de por encara que ens semble una mica difícil o complicat al començament. La cultura alemanya sempre ha estat representada pels seus científics, filòsofs, músics, escriptors i resta d’artistes. També presenta la controvèrsia pel fet que al segle XX des d’aquest país es van generar dues guerres mundials amb unes conseqüències immensament greus en la història de la humanitat. La qüestió ara és apropar-nos amb interès i curiositat als alemanys de hui, d’ahir i de demà.

Continguts

 • Presentació, salutació, frases fetes.
 • Substantius i adjectius: nombre i gènere (masculí, femení i neutre).
 • Verb “ser”.
 • Pronoms, adverbis, preposicions.
 • Oració: ordre i construcció (enunciativa, interrogativa, imperativa).
 • Declinació dels casos (nominatiu, acusatiu i datiu).
 • Conjugació i temps verbals (passat, present i futur).
 • Vocabulari bàsic d’iniciació (presentacions, temps, cos, aeroport, restaurant, de compres, hospital).
 • Mapa, ciutats, costums, art, gastronomia i història.

Dates i horaris

Dates: 3, 5, 10, 12 i 17 de novembre
Dies:
dimarts i dijous
Horaris:
de 12 a 14 h.

Aules: En línia. Videoclasse.

5 sessions-10 hores - 1 crèdit

Àrab: Introducció a la llengua i la cultura

L'àrab és un dels idiomes més parlat al món, sent la llengua oficial a 23 països amb més de 280 milions de parlants i, a més, és una de les 5 llengües oficials de l'ONU. Aquest taller està enfocat a aquelles persones que desitgen acostar-se als 2.000 anys d’història i cultura d'aquests països, la seua història i forma de vida, el seu art, música i literatura. I tot aquest coneixement vehiculat per l’aprenentatge d’una llengua que destaca per la seua bellesa i complexitat. 

La proximitat geogràfica i la vinculació històrica i cultural d’Espanya i el món àrab augmenten l’ interès per l’estudi d’aquesta llengua i cultura. A més, molts països de l'Orient Mitjà protagonitzen l'actual panorama econòmic mundial i les persones que saben parlar aquest idioma són molt cotitzades per empreses dels sectors dels mitjans de comunicació, les finances, les relacions internacionals, l'educació, la traducció i la interpretació. 

Finalment, i tenint en compte la gran actualitat social i política del món àrab, l’objectiu d’aquest taller és donar a conèixer aspectes bàsics de la llengua àrab des d’un punt de vista pragmàtic i comunicatiu que aporta una visió àmplia i realista al voltant de la seua cultura i identitat. 

Continguts

Lingüístics: 

 • Aprenentatge de l’alfabet àrab: cal·ligrafia, fonètica, lectoescriptura.
 • Camps semàntics: salutacions i identificació personal, el món àrab, la família i les activitats quotidianes, llengües, gustos i aficions, viatges.  


Socioculturals: 

 • Món àrab: determinació lingüística, identitària i territorial. La diglòssia.
 • Introducció a la cultura araboislàmica: aspectes bàsics d’islamologia, festes i celebracions, gastronomia, tradicions. 
 • Indicacions i consells pràctiques per viatjar o estudiar al món àrab.

Dates i horaris

Dates: 28 d'octubre, 2, 4, 9 i 11 de novembre 
Dies: dilluns i dimecres 
Horaris: de 12 a 14 h.

Aula: En línia. Videoclasse.

5 sessions-10 hores -1 crèdit

Italià: Introducció a la llengua i la cultura

L’italià, per la seua condició de llengua romànica, és un idioma que a priori ens sembla senzill, però que alhora ofereix una complexitat i bellesa que sorprèn i atrau  a tothom que l’estudia. 
Itàlia és un país molt ric culturalment, és un dels països on podem trobar més concentració d’art del món. L’estètica, els paisatges, la cuina, la musicalitat de la llengua ... és, possiblement, el que ens ve al cap quan pensem en el País. Però també hi ha una altra part més desconeguda pel que fa a tradicions, costums i particularitats. A través del taller no només podràs tenir unes nocions per apanyar-te-les amb la llengua, també entendràs i coneixeràs moltes altres coses d’Itàlia que no sabies.

Continguts

 • Salutacions formals i informals
 • Presentacions, donar - rebre informació personal, sobre gustos i aficions
 • Expressar la pròpia situació i els propis sentiments bàsics
 • Comprar i demanar el preu d'una cosa
 • Converses telefòniques
 • Explicació d'un malestar personal i malalties bàsiques a un professional sanitari
 • Vocabulari bàsic: aliments, universitat, botigues,  allotjament, viatges, etc.
 • Parlar de fets passats i expressar plans de futur.
 • La lectura en italià; fonètica bàsica.
 • Consells per a viure o viatjar a Itàlia.
 • Introducció a la cultura, tradicions i gastronomia italiana

Dates i horaris

Dates: 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre 
Dies: dimarts i dijous 
Horaris: de 11 a 13 hores 

Aules: En línia. Videoclasse.


5 sessions-10 hores -1 crèdit

Japonès: Introducció a la llengua i la cultura

Japó és un país amb una cultura pròpia molt característica, a igual de l’idioma, el Japonès, és molt diferent de les llengües d'Occident. 

Aquest taller és una introducció a la llengua i la cultura japonesa per conèixer, d’una banda, els fonaments de l’escriptura i les construccions lingüístiques bàsiques que permeten, de manera pràctica, aprendre expressions de la vida diària, que serveixen també de fonaments per a un aprenentatge posterior en profunditat; i d'altra banda, les explicacions de les diferències i matisos culturals que són propis del país nipó i d'utilitat per a la persona visitant. 


Continguts

Arribar al Japó:

 • Idiosincràsia i estereotips sobre el Japó.
 • Pronunciació del japonès.
 • L’escriptura de la llengua japonesa.
 • Salutacions i presentar-se, preguntar i donar informació personal.
 • Expressar agraïment i demanar permís.

 Comprar i viure:

 • Els horaris, el ritme de vida, l’oci, els esports i el temps lliure.
 • Gestos i llenguatge corporal.
 • Comprar a una tenda, preguntar el preu d'una cosa, preguntar per diferent productes.
 • Anar al metge i explicar-li símptomes bàsics.

 Viatjar:

 • Festes, tradicions i creences populars, la religió al Japó.
 • Expressar els interessos i gustos propis.
 • Parlar del passat i de plans de futur.
 • El transport: comprar un bitllet de tren, llogar una habitació, preguntar pels horaris.
 • Converses telefòniques.
 • Demanar i donar instruccions i direccions.

 Menjar:

 • Cultura gastronòmica, els aliments al Japó, demanar a un restaurant.
 • Consells generals pels estrangers i estrangeres que visiten Japó.

Dates i horaris

Dates: 3, 5, 10, 12 i 17 de novembre 
Dies: dimarts i dijous 
Horaris: de 9 a 11 h.

Aula: En línia. Videoclasse.

5 sessions-10 hores-1 crèdit

Llengua de signes: Introducció a la llengua i la cultura

Taller de descoberta de la llengua de signes al País Valencià.

La sordesa és una discapacitat sensorial que sovint passa de forma desapercebuda per a la societat. Aquesta situació agreuja el desconeixement de les implicacions socials perquè la persona sorda gaudisca plenament en l'àmbit privat i com a ciutadana en l'àmbit públic. Generalment, les conseqüències de la discapacitat auditiva van més enllà de les anomenades “barreres de comunicació”, ja que no es tracten de problemes inherents de caire físic sinó com a conseqüència d'actituds comunicatives inadequades en relació amb la persona sorda.

Això fa que la ciutadania sorda veja afectats drets bàsics com la participació en la societat, la plena lliure expressió, i l'efectiva igualtat d'oportunitats. En definitiva, el desconeixement de les necessitats comunicatives de les persones sordes incideix negativament en la seua inclusió social com a iguals.

La majoria de les persones sordes es comuniquen mitjançant el llenguatge signat, cosa que els permet la plena expressió personal, col·lectiva i cultural. Les llengües són una característica comunicativa natural de tot ésser humà, sobre la qual es basteix tota societat i cultura humanes. Per tant, les persones sordes, en disposar d'un ús deficient o nul del canal auditiu, basen la comunicació mitjançant el canal visual, normalment en llengües de signes, de forma igualment natural.

Des de l'any 2006 l'ús de la llengua de signes està reconegut i garantit per l'Estatut d'Autonomia vigent de la Comunitat Valenciana (art. 13.4), que esdevé històricament el primer marc legal de l'Estat espanyol que reconeix la llengua de signes com a “pròpia de les persones sordes”. Posteriorment, la Llei 27/2007 reconeix i protegeix a de tot l'Estat, l'ús de la llengua de signes: béns i serveis a disposició del públic, transports, relacions amb les Administracions Públiques, participació política, mitjans de comunicació social, telecomunicacions i societat de la informació.

Continguts

Cada sessió s'estructura temporalment en tres parts:

 • Aspectes sociolingüístics de la Comunitat Sorda.
 • Coneixement de la llengua de signes.
 • Activitats de pràctica de rol comunicatiu.

Coneixement de la llengua de signes: 
Gramàtica:

 • L'alfabet dialectològic: concepte, tipologia i pràctica.
 • Estructura lingüística de la llengua de signes: conceptes bàsics.
 • Partícules interrogatives parcials i absolutes.
 • Pronoms personals i adjectius possessius.
 • Enunciatives afirmatives i negatives.
 • Numerals cardinals i ordinals.
 • Ús dels temps verbals: Indicatiu, passat, futur i imperatiu.
 • Lèxic: L'agenda, la casa, la família, els mitjans de transport, els mitjans de comunicació, colors, gastronomia i emocions.

Pràctica de rols comunicatius:

 • Eixir a dinar.
 • Anar a comprar.
 • Anar de copes.
 • Endevina la meua faena.
 • .

Aspectes sociolingüístics de la Comunitat Sorda:

 • Barreres de comunicació.
 • Definició, formació i classificació de les llengües de signes.
 • Definició de sordesa i subclassificació tipològica segons criteris mèdics, psicolingüístics i context social.

Dates i horaris

Dates: 20, 22, 27, 29 d'octubre i 3 de novembre

Dies: dimarts i dijous
Horaris: 

 • Grup de matí: de 10:00 a 12:00 h
 • Grup de vesprada: de 16:00 a 18:00 h.

Aula: En línia. Videoclasse.

5 sessions-10 hores-1 crèdit

Portuguès: Introducció a la llengua i la cultura

A Espanya el portuguès és un idioma que ha sigut infravalorat durant molts anys. No obstant això, actualment la importància d'aquest idioma creix no sols al nostre país sinó en tot el món. 
A poc a poc, Brasil es consolida com una potència emergent que demana cada vegada més professionals de tots els racons del planeta. Per descomptat, Portugal també compta amb la presència d'innumerables empreses espanyoles en el seu territori. 
El portuguès és un idioma relativament fàcil d'aprendre per a una persona valencianoparlant o castellanoparlant pel fet que són moltes les similituds gramaticals, ortogràfiques i fonètiques entre el portuguès, el castellà i el valencià. Així com per a un/a parlant de qualsevol llengua romànica. Per això, resulta atractiu llançar-se a aprendre un idioma que és el quint més parlat del món, que és fàcil d'aprendre, que està sol·licitat pel mercat laboral en els últims anys i a més,  agrega un valor diferencial al currículum, convertint-se així un avantatge competitiu.

Continguts

 • Vocabulari bàsic
 • Ortografia i fonètica bàsica
 • Els "falsos amics", mateixes paraules i distints significats.
 • Expressions quotidianes
 • Consells per a viatjar
 • Els països lusoparlants
 • Relacions entre Portugal i Brasil
 • Breu introducció a la cultura brasilera: història, culinària, música, creences, festejos populars (Carnestoltes) , etc.

Dates i horaris

Dates: 28 d'octubre, 2, 4, 9 i 11 de novembre 
Dies: dilluns i dimecres 
Horaris: de 10 a 12 h.

Aula: En línia. Videoclasse.

5 sessions-10 hores-1 crèdit

Rus: Introducció a la llengua i la cultura

En un món globalitzat i en una ciutat com Alacant al segle XXI  el contacte de cultures, llengües  i gent de diversos indrets del planeta és una realitat. Aquest fet permet que aquells que ho desitgem, puguem posseir una visió més àmplia i exacta de la diversitat humana  i  alhora també siguem més conscients de les profundes i nombroses semblances existents entre tots els éssers humans. A partir d’aquesta  afirmació, es podrà entendre millor que l’objectiu d’aquest curs és presentar a l’alumnat una visió moderna i real de la cultura i la llengua russa. Un país llunyà i proper alhora amb el qual històricament molts de nosaltres ens hem sentit units.

A hores d’ara, ja ha arribat el moment en el qual Rússia no sols apareix en la televisió i en les notícies, sinó que també ho fa als nostres carrers, als col·legis i centres educatius i , finalment, tant com siga possible cal que ho faça també en la nostra cultura i en la realitat que ens envolta diàriament. Aquest és, doncs, l’objectiu del curs: donar a conèixer alguns dels aspectes més importants i interessants de la llengua i la cultura russa. 

Continguts

De manera breu, els principals aspectes d’estudi del curs són:

 • Introducció a l’alfabet rus (ciríl·lic); fonètica vocàlica i consonàntica.
 • Camps semàntics: el menjar, el cos humà, els nombres, la casa i la família.
 • Situacions comunicatives bàsiques centrades en la identificació personal, en el restaurant, en la ciutat, les hores, en la tenda, etc.
 • Explicació del quadre dels casos en llengua russa. Formes en singular
 • Introducció a la cultura russa: gastronomia, celebracions, creences populars, etc.

Dates i horaris

Dates: 15, 19, 22, 26 i 29 d'octubre 
Dies: dilluns i dijous 
Horaris: de 17 a 19 hores

Aula: En línia. Videoclasse.

5 sessions-10 hores-1 crèdit

Com he de matricular-me?

Preus: gratuït comunitat universitària UA
             20 € altres
Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre miním de places matrículades necessàries per a mantenir el curs: 10

TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ
Preinscripció : des del 23 al 28 de setembre de 2020 . Formulari de preinscripció.

La Secretaria de Llengües procedirà a revisar les sol·licitud de preinscripció i anirà validant-les per ordre cronològic, prioritzant les persones que pertanyen a la Universitat d'Alacant. Una vegada confirmada l'admissió de la preinscripció, rebreu un correu electrònic amb les dates de matricula que us hem assignat. És molt important que us matriculeu en les dates assignades sinó perdreu el dret de matrícula.

Per a fer la matrícula cal accedir al UACLOUD/Campus Virtual de la Universitat d'Alacant amb la següent identificació d'usuari:

 • Si ja ets alumne de la Universitat d'Alacant, utilitza les dades que tens com a alumne per a accedir al UACLOUD/Campus Virtual.
 • Si no n'ets alumne, les dades d'accés al UACLOUD t'arribaran  al correu electrònic que vas introduir en el formulari de preinscripció.  Aquest compte de correu és totalment gratuït i per a conèixer-ne el funcionament us recomanem que visiteu aquesta  web .

Servei de Llengües


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/llenguesua

Facebook: http://facebook.com/llenguesua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464